FRIENDS & FAMILY

download FRIENDS & FAMILY

of 50

Embed Size (px)

Transcript of FRIENDS & FAMILY

 • Wstp

  ie mam pojcia jak zacz. Jest 15 maja 2016 roku. Jedziemy wanie razem z moja rodzin (w tym przy-padku rodzice i dwie siostry) do Gostynia, na uro-dziny mojej cioci (jedynej siostry mojego taty).

  Musiaem zacz to pisa, za tydzie mam ostateczny termin oddania ksiki. Wszystko pozostae mam ju przygotowa-ne, ale wiadomo, nie oddam ksiki bez tekstu. Cika sprawa, bo najduszym tekstem jaki w yciu napisaem bya moja praca maturalna. Nawet jeeli jest to wymuszona praca, wynika z nie-wypau innej wizji, ciesz si, e do tego doszo. Jest to ksi-ka opowiadajca o moim marzeniu, planach, o projekcie, ktry chc zrealizowa. Spisanie tego wszystkiego pozwala mi pouka-da myli, w taki sposb, aby w spjnej, zrozumiaej wypowie-dzi przedstawi to wszystko drugiej osobie. W sumie to mam tylko nadziej, e to bdzie spjne. Mam troch problem z tym, by z tysicy myli na dany temat stworzy jeden zwarty monolog. Postaram si wszystko wyjani i nie zostawia niedomwie, tam gdzie nie trzeba. Siedzc i widzc, jak trudno mi skompo-nowa wstp, hucznie nazwany pierwszym rozdziaem, w sercu rodz mi si obawy, jak sprostam wyzwaniu napisania ksiki. Tak wic mwi, mam nadziej...

  N

 • wkrajukwitncejwini(Marysia, Maja)

  jesttobardzowanezdjcie,poniewajestonoswegorodzajuinauguracj

  drugipowd,dlaktregoowailustracjajestbardzowana,jesttaki,ejestnanimMarysia-przyjaciel,ktryuyczymiaparatu,dzikiktremumogemzrealizowaswojwizjnaprojekt

 • wycieczkadopuertorico(Maja)

 • ruinykamieniczlat40XXw.wamsterdamie nieustajcebyskifleszywnowymyorku(Maja,paparazzi)

 • kulturamasowa

  Wprowadzenie

  am na imi Marek. Mam 19 lat. Nadal jest 15 maja 2016 roku. We wprowadzeniu chc opowiedzie o tym, jak ewoluoway we mnie marzenia, plany, wi-zje na przyszo. O tym jak wykreowao si to ma-

  rzenie, ktre chc tu opisa.Bdc ju w gimnazjum uwaaem si za bardzo stylowego i mod-nego chopaka. Oczywicie dzisiaj, patrzc na swoje zdjcia z tego okresu, miej si z siebie. Natomiast wtedy, zdecydowanie uwa-aem, e mam do tego dryg. Chciaem nawet zosta projektan-tem. Niestety na moje nieszczcie, spenianie marze nie byo wystarczajc motywacj by si spi i nauczy sie rysowa i szy. Wszelkie staranie, szybko spoczo na niczym. Brak systematycz-noci by wtedy i pniej przez wiele lat moj najwiksz zmor. Fakt, e szybko zakoczyem moj karier modego projektanta, nie zmieni jednak mojego zdania o sobie. Przez dugi czas przy-wizywaem ogromn wag do wygldu, a samego siebie uwaa-em przez to za krla stylu. Wiem dzi, e byo to bardzo gupie, smutne i mieszne jednoczenie. Nic ju na to nie poradz.

  M

 • Dwa lata temu, cakowicie zakochaem si w czym, co byo na-zywane street gothem. Czarne za dugie ciuchy byy dla mnie ma-rzeniem. Wszystkie te drogie (dla mnie), jeszcze nie rozpowszech-nione (w mojej codziennym otoczeniu) marki. Byo to chyba p roku zanim stao si to tak bardo powszechne. Potem ju co-dziennie ogldaem dzieciaki w czarnych za dugich koszulkach, jordanach, snap backach. Nie byo to jednak to samo co oglda-em na tumblrze. Wikszo tych czarnych ciuchw przedstawia-a masowe sieciwkowe podejcie do tematu, nie byo w tym nic wyjtkowego. Wtedy poznaem swoje pierwsze polskie brandy takie jak Admirable, Hazel i Majors. Byo w tym co lepszego. Co na poziomie moich internetowych ideaw, z dobr jako-ci i polskim fundamentem. Ideolo. Jednak tak jak mwiem, byo to dla mnie za drogie, kupowaem sobie czarne bluzy za 4 dychy, kiedy tam koszulki klasoway si za o wiele wicej. Mimo wszystko jednak wolaem kupi zwyka czarn za duo bluz, ni te sieciwkowe modne za dugie ciuchy, ktre mi si zwyczajnie nie podobay.

  totalnieniewiemyczyjetoauto,alechybastaowmiejscuniedozwolonym(Doma,Ala,Marysia,Maciej,Maja)

 • polewej:nocneprzygodynamiecie(Maciej,Doma,Ala,Marysia,Maja)

  W tym okresie rozpoczo si rwnie moje zainteresowanie bu-tami. Nie zdawaem sobie jednak sprawy z ogromu sneakersowej gry. Znaem 3 modele vansw na krzy. W trakcie zakupu bu-tw moim najwaniejszym czynnikiem bya cena. Nic o tym tak na prawd nie wiedziaem. Widziaem tylko, e jednego lata byy modne vansy authentici. Kolejnego new balancey 574. Nastpne-go nike roshe runy. Nie miaem tych butw. Po prostu obserwo-waem tumy nastolatkw na miecie w ten sposb zdobywa-em ca swoj wiedz. Pamitam dobrze - ja byem wtedy bardzo pro adidas. W przeciwiestwie do mojego przyjaciela. On wola nike. aden z nas si na tym nie zna. Ja miaem adidasy z outletu, on nike z ccc i deichmana. mieszy mnie to, gdy o tym myl. Mimo wszystko mam sentyment do kilku modeli z lat gimnazjum. Adidas culver vulc, ktre miaem chyba w 2 gim. przeyy na-wet swoj kolejn modo trzy lata temu. To lato lato 2013 - byo dla mnie bardzo owocne w zakupy obuwnicze, niestety dlatego, e w cigu dwch miesicy reklamowaem 3 pary butw. Kupiem wtedy vansy old skoole, new balance 574 (ktre mam do dzi) oraz wanie po raz drugi adidasy culver vulc, w piknej bordowo-ososiowej kolorystyce. Ach, zote lata. Oczywicie te-raz moje gusta oraz podejcie s troch inne. Ale nadal uwaam but, za chyba najwaniejsz cz codziennego outfitu.

 • wnaszymukochanymautobusienr54(Maja)

 • poprawej:toznaszejwycieczkiw1976r.(random,Alicja)

  Mniej wicej wanie te 2 lata temu, rozpocza si moja hi-storia z grafik. To zdecydowanie jest co, czemu si oddaem i w czym si coraz bardziej ksztatuj. Wszystko zaczo si dziki mojemu tacie, ktry potrzebowa kilku reklam do swojej pracy. Jestem mu ogromnie wdziczny, bo odkry we mnie co i teraz pomaga mi cigle w to inwestowa. Stoi za mn murem i chce abym si rozwija. Jest dla mnie ogromn pomoc. To on posa mnie w 3 liceum na dwuletnie studium grafiki komputerowej. Zaatwi pienidze na pokrycie kosztw szkoy, nowy komputer, tablet i ksiki. Wszystko po to, bo zauway, e mi to dobrze idzie i uzna, e warto w to inwestowa. Za namow moich ro-dzicw i poradzie wykadowcy ze szkoy, w lutym 2015 roku za-decydowaem, e chc studiowa na Uniwersytecie Artystycz-nym. Wymagao to ode mnie powicenia wielu godzin pracy. Miaem dodatkowe zajcia, na ktrych przygotowywaem si na egzaminy. Po maturach kadego dnia rysowaem 4 godziny. Robiem wszystko, aby jak najbardziej zwikszy swoje szanse na zakwalifikowanie si na uniwersytet. Nigdy w swoim yciu nie pracowaem tak ciko, by co osign. Nie dostaem si. Ale to zdeterminowao mnie do podjcia decyzji, eby kolejny rok powici na przygotowania, na kolejne egzaminy.

 • W sierpniu 2015 natrafiem na blog gocia, ktry zajmuje si oglnikowo mwic kultur ulicy. Bardzo mnie zainteresowao wtedy, w jaki sposb pisa o streetwearze polskim, jak i tym za-granicznym. Go wietnie pisze, a temat polskich brandw bar-dzo mi si spodoba. Miaem nawet t przyjemno spotka si z nim w tym roku, naprawd czu od niego pasj i suchao si go z ogromn przyjemnoci. Ma bardzo du wiedz, ktra mi moc-no imponuje, oraz wielkie wyczucie stylu. Jest cigle zaangaowa-ny w rne projekty. Bardzo mnie zainspirowa, a czytajc jego artykuy mam cigle nieodpart ch do tworzenia. Zaczem te bardzo interesowa si wanie rynkiem sneakersowym. Mog z czystym sumieniem powiedzie, e od tego momentu, w ktrym pierwszy raz przeczytaem artyku kukiego, marzenie stworzenia marki ubra zaczo si ksztatowa.Na dzie dzisiejszy wszytko wyglda o wiele inaczej. Nie bde, ani ocenia, ani si wypowiada, na temat mojego wyczucia stylu.Mog jedynie powiedzie, e od jakiego czasu cakowicie zmie-nio si podejcie do wygldu. Nabraem dystansu do swojej osoby i tego, jak wygldam. To zaowocowao te mas nowych, prostych projektw. Aktualnie ceni sobie wygod, jak i ide. Z chci nabd ubrania takich marek jak Elade, czy 1991inter-national ze wzgldu na ogromny podziw i szacunek do projektu. Absolutnie inaczej patrz te na buty nie jest to ju dla mnie tylko element kwitujcy cay outfit. Jestem pod nieopisanym wra-eniem, tego jak sneaker gra si cigle rozwija. Zachwycaj mnie przerne kolaboracje i specjalne wydania. Nie chc uciec w lep pogo za tylko i wycznie posiadaniem buta, natomiast ywi szacunek do osb, ktre si na butach znaj i tym tematem yj.

 • rambo(Ania)

  zdjcieprzedstawiamojsiostr,

  zostaozrobionewnaszymstarymmieszkaniu,gdziedorastalimyjakodzieci

 • piwnicanaszegomieszkanianajagiey(Ania) atojedenzbudynkwprzyktrymcodziennieprzechodziem,idcdopodstawwki

 • Idea

  obrze, tak jak mwiem, od dawna miaem marzenie o zaoeniu wasnej marki odzieowej. Wraz z moim dojrzewaniem w sferze ubra, wiele si zmienia-o w kwestii co i jak?, natomiast teraz ju wiem,

  e osiadem. Mj aktualny pomys zostanie i bdzie ewoluowa. No bo wszystko tak na prawd zaleao od dobrego pomysu. Nie chciaem, aby to bya tylko marka odzieowa, chciaem aby caa gra opieraa si na wikszej idei. Tak, aby ludzie kupujcy ciuchy nie nabywali ich przez poziom hypeu, tylko by przywie-caa im idea. W takim przypadku nie jest wany dla mnie koszt i zarobki, ale jest to mj yciowy projekt, ktry chc rozwija tak dugo, jak bd na tej ziemi. Zdecydowanie aden zhajpowany ciuch nie cieszy by mnie tak bardzo jak prosta kurtka zawierajca przewodni myl marki.

  D

  kuchniaPawlukiewiczw-rodzinnespotkanie(Ania,Mama,Mateusz,Michalina)

 • polewej:leparkour(Maja)nagrze:jaznieodcznczcimojegoycia-plecakiem

 • wiekszaoddrzew,bostoinapalcach(Maja)

  Okej, gadam o tym, ale potrzeba konkretw. Sam pomys - ta pierwsza myl - zrodzi si we mnie na pocztku stycznia 2016 roku, kiedy to rozesza si wie o nowej kolorystyce wieutko wydanych adidasw nmd. Nie bya to jednak wersja na sprzeda, byo to specjalne wydanie dla przyjaci i rodziny oglnie zwane Friends & Family. O hale ju syszaem w kon-tekcie limitowanych edycji sneakersw, ale dopiero przy okazji wydania nmd wywaro na mnie taki duy wpyw. A wtedy, ten but nawet mi si nie podoba.

 • ktospawwzkuwpieknymajowydzie(smutnyczowiek) jakwidaksikazawieralokkowanieproduktu-zczegotrzebay(smutnyczowiek)

 • poprawej:bardzoadnybutmojejsiostry-AdidasTubularRunner(Ania)

  Teraz powinienem wyjani co to znaczy, zarwno dla