Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis...

24
4.12.2019 WISEflow https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 1/24 Seksjon 1 Flersvarsoppgaver (46 poeng) 1. Hvilken type ledd er art. humeri? (2 poeng) Art. trochoidea Art. spheroidea Art. plana Art. sellare Art. ellipsoidea Art. ginglymus 2. I et spydkast vil man gjøre en horisontal adduksjon av skulderleddet i det man akselererer spydet fremover. I hvilket plan finner denne bevegelsen sted? (2 poeng) Frontalplanet Koronoalplanet Transversalplanet Sagittalplanet 3. I et spydkast vil man gjøre en horisontal adduksjon av skulderleddet i det man akselererer spydet fremover. Hvilken muskel nedenfor vil kunne skape denne bevegelsen med en konsentrisk virkemåte? (2 poeng) M. serratus anterior M. pectoralis major M. teres minor M. infraspinatus M. pectoralis minor

Transcript of Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis...

Page 1: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 1/24

Seksjon 1

Flersvarsoppgaver (46 poeng)

1. Hvilken type ledd er art. humeri? (2 poeng)

Art. trochoidea

Art. spheroidea

Art. plana

Art. sellare

Art. ellipsoidea

Art. ginglymus

2. I et spydkast vil man gjøre en horisontal adduksjon av skulderleddet i det man akselererer spydetfremover. I hvilket plan finner denne bevegelsen sted? (2 poeng)

Frontalplanet

Koronoalplanet

Transversalplanet

Sagittalplanet

3. I et spydkast vil man gjøre en horisontal adduksjon av skulderleddet i det man akselererer spydetfremover. Hvilken muskel nedenfor vil kunne skape denne bevegelsen med en konsentrisk virkemåte? (2poeng)

M. serratus anterior

M. pectoralis major

M. teres minor

M. infraspinatus

M. pectoralis minor

Page 2: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 2/24

4. I hvilken funksjon av skulderleddet er det m. deltoideus er en tydelig agonist? (2 poeng)

Horisontal abduksjon

Abduksjon

Innoverrotasjon

Adduksjon

Utoverrotasjon

Ekstensjon

Fleksjon

Horisontal adduksjon

5. Rotatormansjetten (rotator cuff) består av hvilke muskler? (2 poeng)

M. supraspinatus, m. infraspinatus, m. pectoralis major og m. subscapularis

M. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres major og m. subscapularis

M. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor og m. subscapularis

M. supraspinatus, m. infraspinatus, m. pectoralis minor og m. subscapularis

M. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres major og m. subscapularis

6. Hvilke bevegelser er mulig i art. humeri? (2 poeng)

Fleksjon, ekstensjon, abduksjon, adduksjon, rotasjon oppover, rotasjon nedover, horisontal abduksjon oghorisontal adduksjon

Elevasjon, depresjon, abduksjon, adduksjon, innoverrotasjon, utoverrotasjon, horisontal abduksjon og horisontaladduksjon

Fleksjon, ekstensjon, abduksjon, adduksjon, protraksjon, retraksjon, horisontal abduksjon og horisontal adduksjon

Fleksjon, ekstensjon, abduksjon, adduksjon, innoverrotasjon, utoverrotasjon, horisontal abduksjon og horisontaladduksjon

Fleksjon, ekstensjon, abduksjon, adduksjon, innoverrotasjon, utoverrotasjon, protraksjon og retraskjon

7. I et spydkast vil man gjøre en protraksjon av skulderbuen i det man akselererer spydet fremover. Hvilkenmuskel nedenfor vil kunne skape denne bevegelsen med en konsentrisk virkemåte? (2 poeng)

M. infraspinatus

M. subscapularis

M. serratus anterior

M. teres major

M. teres minor

Page 3: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 3/24

8. Hvilken av de følgende musklene vil ved en eksentrisk virkemåte kontrollere en protraksjon avskulderbuen? (2 poeng)

M. serratus posterior superior

M. pectoralis minor

M. rhomboideus

M. serratus anterior

M. subscapularis

M. infraspinatus

9. Skulderbuen er viktig i spydkast. Hvilke knokler utgjør skulderbuen? (2 poeng)

Humerus og clavicula

Scapula og humerus

Clavicula og sternum

Sternum og humerus

Sternum og scapula

Scapula og clavicula

10. Dersom man kaster spyd med høyre hånd vil man rotere virvelsøylen til venstre i det man akselerererspydet fremover. Hvilken av de følgende bukmusklene vil være best egnet til å skape denne bevegelsenmed en konsentrisk virkemåte? (2 poeng)

Høyre m. rectus abdominis

Venstre m. recuts abdominis

Venstre m. mulitifidus

Venstre m. obliquus externus abdominis

Høyre m. obliquus externus abdominis

Høyre m. obliquus internus abdominis

11. Dersom man kaster spyd med høyre hånd vil man rotere virvelsøylen til venstre i det man akselerererspydet fremover. Hvilken av de følgende musklene vil bremse denne bevegelsen med en eksentriskvirkemåte? (2 poeng)

Høyre m. mulitifidus

Venstre m. obliquus internus abdominis

Venstre m. iliocostalis

Venstre m. multifidus

Høyre m. obliquus externus abdominis

Page 4: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 4/24

12. Ved en rotasjon av virvelsøylen vil det være bidrag fra mange ledd. Hvor mange ledd er assosiert meden virvel i lumbalcolumna? (2 poeng)

8

4

7

2

6

5

3

1

13. Bueleddene ligger på virvelbuen. Hva heter de ulike delene av virvelbuen? (2 poeng)

Lamina arcus vertebrae og processus artcularis inferior

Lamina arcus vertebrae og processus artcularis superior

Pediculus arcus vertebrae og processus artcularis superior

Pediculus arcus vertebrae og processus inferior

Pediculus arcus vertebrae og lamina arcus vertebrae

14. Hvilken del av columna har størst mobilitet i transversalplanet? (2 poeng)

Lumbal

Thorakal

Cervical

Sacral

15. M. trapezius kan bevege både skulderbuen og cervical columna. Hvilken funksjon vil høyre m. trapeziusha på cervical columna? (2 poeng)

Lateral fleksjon til venstre

Fleksjon

Rotasjon til venstre

Retraksjon

Rotasjon oppover

Elevasjon

Page 5: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 5/24

16. I et spydkast vil man også gjøre en pronasjon av underarmen. Rundt hvilken akse finner dennebevegelsen sted? (2 poeng)

Frontal

Vertikal

Sagittal

Horisontal

Medial til lateral

Anterior til posterior

17. Hvilke ledd bidrar til pronasjon av underarmen? (2 poeng)

Art. radio-ulnaris distalis og humeroradialis

Art. radio-ulnaris proximalis og distalis

Art. radio-ulnaris proximalis og humeroulnaris

Art. radio-ulnaris proximalis og humeroradialis

Art. radio-ulnaris distalis og humeroulnaris

18. Hvilken type ledd er art. radioulnaris proximalis? (2 poeng)

Art. trochoidea

Art. plana

Art. ellipsoidea

Art. spheroidea

Art. sellare

Art. ginglymus

19. Hvilken muskel kan skape en pronasjon av underarmen med en konsentrisk virkemåte? (2 poeng)

M. coracobrachialis

M. triceps brachii

M. bicpeps brachii

M. brachialis

Page 6: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 6/24

20. Hånden er viktig i spydkast. Hvilke ledd danner håndleddet? (2 poeng)

Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis

Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis

Art. mediocarpalis og art. radioulnaris distalis

Art. radiocarpalis og art. carpometacarpales

Art. mediocarpalis og art. carpometacarpales

Art. radiocarpalis og art. genus

21. Hvilken funksjon har m. flexor carpi ulnaris og m. flexor carpi radialis til felles over håndleddet? (2poeng)

Fleksjon

Radial deviasjon

Ulnar deviasjon

Ekstensjon

22. Hvilken av de følgende musklene er ikke en dorsal underarmsmuskel? (2 poeng)

M. extensor carpi ulnaris

M. extensor carpi radialis longus

M. pronator quadratus

M. extensor digiti minimi

M. extensor carpi radialis brevis

M. extensor indicis

M. supinator

M. extensor pollicis longus

M. abductor pollicis longus

23. Hvilken av de følgende musklene ligger ikke i tommelfingerballen? (2 poeng)

M. opponens digiti minimi

M. flexor pollicis brevis

M. abductor pollicis brevis

M. adductor pollicis

M. opponens pollicis

Page 7: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 7/24

Seksjon 2

Biomekanikk (24 poeng)

Page 8: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 8/24

1. Beskriv bevegelsene i hofte-, kne- og ankelleddet i fase 1 (fra posisjon 1 til 2) og under fase 2 (fra posisjon 2 til 3) (3poeng)

á

Page 9: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 9/24

 0 / 10000 Word Limit

2. Hvilken muskulær virkemåte har m. quadriceps, m. gluteus maximus og m. erector spinae i de ulikefasene av knebøy? (3 poeng)

 0 / 10000 Word Limit

á

Page 10: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 10/24

3. Personen på bildet har en masse på 75kg og vektstangen har en masse på 20kg. Hva er tyngden til personen ogvektstangen? (3 poeng)

á

Page 11: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 11/24

 0 / 10000 Word Limit

Page 12: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 12/24

4. Ved en knebøy påvirker høyre ben underlaget med en vertikal kreft (F ) på 467N og en horisontal kraft (F ) på50N (se bildet). Hvor stor er resultantkraften (F )? (3 poeng)

vertikal horisontal

resultant

á

Page 13: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 13/24

 0 / 10000 Word Limit

Page 14: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 14/24

5. Den første fasen av knebøyen (fra startposisjonen til den dypeste posisjon) tar 1,2 sekunder og tyngdepunktet flyttes0,45m nedover. Hva er tyngdepunktets gjennomsnittlige hastighet? (3 poeng)

á

Page 15: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 15/24

 0 / 10000 Word Limit

Page 16: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 16/24

6. I den dypeste posisjon skapes det et dreiemoment rundt kneleddet (M ) på 120Nm. Kneleddets kraftarm (d ) er 4cm. Hva er kraften skapt av m. quadriceps (F )? (3 poeng)

kne kneskål

quadriceps

á

Page 17: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 17/24

 0 / 10000 Word Limit

Page 18: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 18/24

7. Bildet viser to forskjellige måter/teknikker å utføre en knebøy. Med utgangspunkt I bildet diskuter hvordanmuskelbelastningen er forskjellig med disse teknikkene. (3 poeng)

á

Page 19: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 19/24

 0 / 10000 Word Limit

Page 20: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 20/24

Seksjon 3

Kortsvar anatomi (26 poeng)

1. Beskriv kneleddet. (8 poeng)

 0 / 10000 Word Limit

á

Page 21: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 21/24

2. Lag en oversikt over mulig bevegelser i kneleddet og for hver bevegelse nevn relevante muskler. (6poeng)

 0 / 10000 Word Limit

á

Page 22: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 22/24

3. Beskriv detaljert 2 muskler fra forrige oppgave. (4 poeng)

 0 / 10000 Word Limit

á

Page 23: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 23/24

4. Beskriv ankelleddet (art. talocruralis) (10 poeng)

 0 / 10000 Word Limit

á

Page 24: Flersvarsoppgaver (46 poeng) - Norges idrettshøgskole · Art. radiocarpalis og art. mediocarpalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris proximalis Art. mediocarpalis og art. radioulnaris

4.12.2019 WISEflow

https://europe.wiseflow.net/assessor/flowmulti/printActivity.php?activityId=A724-FFVY&type=published 24/24

5. Nevn muskler fra leggen som skaper bevegelse av art. talocruralis og art. subtalaris? (5 poeng)

 0 / 10000 Word Limit

á