EVSEL ATIKLAR VE GER° D–Nœ‍œM PROJELER°

download EVSEL ATIKLAR VE GER° D–Nœ‍œM PROJELER°

of 35

 • date post

  13-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  125
 • download

  1

Embed Size (px)

description

EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ. HAZIRLAYAN:Furkan YERDURMAZ DANIŞMAN:Doc.Dr.Yasemin Bircan YILDIRIM DERS:BALIK TOKSİKOLOJİSİ. İÇİNDEKİLER. Atık nedir? Atık çeşitleri nelerdir? Evsel atık suların arıtımında kullanılan işlemler Atıkların içeriğinde neler var? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of EVSEL ATIKLAR VE GER° D–Nœ‍œM PROJELER°

 • HAZIRLAYAN:Furkan YERDURMAZ

  DANIMAN:Doc.Dr.Yasemin Bircan YILDIRIM

  DERS:BALIK TOKSKOLOJS

 • Atk nedir? Atk eitleri nelerdir?Evsel atk sularn artmnda kullanlan ilemler Atklarn ieriinde neler var?Karbonlu bileiklerKompostlamaNiin Geri Kazanm ve Geri Dnm ?

 • Kullanlma sresi dolan ve yaadmz ortamdan uzaklatrlmas gereken maddeler atk olarak tanmlanr.

 • Endstriyel ve evsel atklar faz olarak kat,sv ve gaz olmak zere grupta toplanr.

 • Endstriyel atklar ierisinde karbon bileikleri bakmn dan zengindir.Evsel atklarda azot ve fosforlu bileikler bakmn dan zengindir..

 • Sanayi trne bal olarak deiirler. Genel olarak bu bileikler ya,petrol,gres vb..

 • Atklarn doal yollarla rtlmesi sonucunda organik maddece zengin rnne kompost denir.

 • Kompost yapmnda her trl organik atk, bitkisel (sebze, meyve, yemek, ekmek vb. atklar) ve hayvansal atklar, gda sanayi atklar, gda sanayi ve evsel atk su artma amurlar tek tek veya daha iyi ekilde karm olarak kompostlanabilir.

 • nsani atklar veya hijyenik pedler Hastalkl bahe bitkileri Arsz otlar Odun kmr kl Parlak kue kat Bceklere kar ilalanm bitkiler

 • Kompostlama ilemi,nemli tutulan ve havalandrlan kark organik atklarda doal olarak bulunan,kendiliinden oalan mikroorganizmalar tarafndan gerekletirilir.Balangta ounlukla bakteri olan bu organizmalarn oalmas srasnda s,CO2 ve su buhar aa kar.

 • Kompostlatrma ilemine katkda bulunan organizmalar arasnda bakteriler,mayalar,kfler ve aktinomisetler saylabilir.Dk nem artlarnda(%50-60 nem) zellikle kf ve aktinomisetler aktif rol oynarlar.Daha yksek nem artlarnda (%60-80 nem) bakteriler kompostlatrma ileminde ileminde aktif rol oynarlar.

 • AyrmaParalama (tme)Fermentasyon Olgunlatrma iin depolama

 • Kompostu insanda sindirim ile karlatrabiliriz. Az ------Paralama-Kartrma-----n lemMide--------leme Girme------KompostlamaBarsak---Organizma tarafndan kullanlma--Son lem(insanda kana karma, bitkide kklerle bnyeye alnma)

 • Toplanan organik atklar kompostlama ileminden nce manuel ve mekanik olarak ayrma ilemine tabi tutulur. Ama: Ekonomik deeri olan maddelerin ayrlmas; plastik, cam gibi inert madde ve kimyasal kirleticilerin miktarnn en aza indirilmesidir.

 • Kat atk ileme tesisine gelen atklar, tesis ierisinde hareketli bantlar ile eleme ve boyut kltme nitelerine iletilir. Yabanc maddelerden arndrlm, elenmi ve boyutlar kltlm organik atklar (yemek artklar ve yeil atklar) kompostlama iin biyolojik paralama nitesine iletilirler.

 • Fermentasyon ilemi evrede gerekleir:Mezofilik evreTermofilik evreyiletirme(souma)evresiBu evrelerde ilem yapan mikroorganizmalar unlardr:

 • Birinci aamada mezofilik bakterilerle beraber aktinomisetler,mayalar ve dier mantarlar;yalar,proteinleri ve karbonhidratlar ayrtrr.Scaklk 300Cye eriinceye kadar kfmantarlar,bakteriler,protozonlar aktif roloynar.30-400C arasnda aktinomisetler egemenolmaya balarlar ve ortamda topraks kokumeydana yaylr.Aktinomisetler asl humuslatrorganzimalar olarak bilinir.

  Aerobik Mezofilik Bakteri

 • Scaklk 40-500Cye ulatnda kompostlamay balatan organzimalarn hemen hemen tamam lr ve bunlarn yerini 700C scakla kadar dayanabilen ve s retebilen termofilik bakteriler alr. Termofilik bakteriler kendileri iin mevcut besini tkettiklerinde s retmeyi durdururlar ve kompost soumaya balar.Termofilik Corynebacterium

 • Kompostlamann sonu aamasnda,ok sayda solucan ve bcek larvalar olumaktadr.rn kalitesini ykselmek iin,tme,elekten geirme,gerekirse kurutma ve paketlemeyi ierir.rn iyiletirme ilemi rnn ak havada 30-60 gn bekletilerek koyu rnkli,ksa fiberli,kararl hale gelmesidir.Olgunlamam kompostOlgunlam kompost

 • Kompostlatrma ileminde patojenik organzimalarn aktiviteleri sonucu ( virsler,bakteriler,protozoa,kf vb.)etrafta hastalk sorunlar ortaya karabilir.Bunu nlemek iin yksek scaklkta (T>60 C) kompostlatrma ilemi uygulanr.Koku sinek ve grlt problemleri oluabilir.Koku problemi etkin havalandrma ile giderilebilir.

 • Atk yaps Kimyasal bileimEkolojik faktrlerHam maddenin hazrlanmas ve kompostlama metotlarKarbon/Azot oran Scaklk HavalandrmaPh Su muhtevas Zararl maddelerDane bykl A maddesi

 • Genel olarak kompostlama iin ideal C/N oran 30:1 olarak kabul edilir. Daha dk oranlarda ortamda ihtiyatan fazla bulunacak azot amonyak gaz olarak istenmeyen kokuya sebep olarak ortamdan ayrlr. C/N orannn yksek olmas durumunda ise, ortamdaki mikroorganizmalarn bymesi iin yeterli azot bulunmayacandan, kompost oransal olarak daha souk kalr ve paralanma daha dk bir hzda devam eder.

 • yi planlanm bir kompost sisteminde 60-70o scakla ulalmas 3-5 gn alr. letme esnasnda kompost scaklnn 65oCnin altnda tutulmasna allr. Zira yukarda da belirtildii gibi yksek scaklklarda faydal mikroorganizmalarn da lmesi sz konusudur. Ynn ok snmas halinde kartrma veya havalandrma ile yksek scaklk drlr.

 • Nem: Kompostlamada ideal nem oran %50-60 olarak verilmektedir.Dk nem oranlar (< %30) mikrobiyal aktiviteyi engellerken, ok fazla nem (< %65) de yava ayrmaya, koku olumasna ve sznt suyuna besin maddesi karmasna neden olur.

 • Kompostlama hazneleri eitli ekillerde olabilir.Ev tipi ticari kompostlama nitesi

 • Kompost,gbre deildir.Gbre topraa bitkilerin gelimesi iin gerekli besin maddesi kazandrrken kompost,topran yapsal dzenini salar.Ancak kompost ierisine belli oranlarda Azot,Fosfor,Potasyum ilavesi ile stn kalitede gbre eldesi mmkn olabilmektedir.Elde edilen bu gbrenin tarm alanlarna yarar tm yapay gbrelerden daha fazladr.

 • Hasatla topraktan uzaklatrlan organik maddelerin yerini alr,topran humus evrimini dengeler.Topraktaki canl yaamn tevik eder ve organizmalarn saylarn artrr.Hafif bnyeli topraklarda besin maddesi ve su tutma yetenei artrlrAsidik topraklarn pHs artar.Toprak kaymas,ykanmas ve erozyonu nlenir.

 • Ss bitkileri alannda Peyzaj mimarl ve uygulama alanlarndaFidanclktaTekrar kltre alma,yeillendirmezm balarndaOrmanclktaBiyofiltre tesislerinde

 • retim sonras atklarn yeniden deerlendirilmesi, Su kirliliinin nlenmesi, Turba kaynaklarnn tketiminin azaltlmas, Toprak zerinde braklan atk miktarnn azaltlmas, Bitkisel atklarn yaklmasnn nne geilmesi salanm olur.

 • * Kopmost in Uygun Bir Sepet Bulalm * erisine bahedeki otlar, krk dallar atalm * Sepetimizin ierisine yapraklar atalm * Evdeki yemek artklarn da atalm * Zaman zaman (haftada bir) havalandrmak iin kartralm * erisine su katp nemli tutalm * Kompostlama srasnda scaklk ok ykselir * 3 ay sonra bakalm * Kahverengi gbre ile hormonsuz rnler yapalm

 • Niin Geri Kazanm ve Geri Dnm ? Genel bir sonu olarak belirtmek gerekirse, 1970'lerde hz kazanan doay koruma ve kirlenmesini nleme abalarnn en etkili yollarndan birinin, yenilenemeyen doal kaynaklardan tasarruf etmek olduunun 1980'lerin ortasndan itibaren genel kabul grmesi, bu alanda tm dnyada nemli giriimlerin balatlmasn salam, bata ambalaj malzemeleri olmak zere atk haline gelmi tm deerlendirilebilir malzemelerin, malzeme ve/veya enerji biiminde geri kazanm birok lkenin hedefi haline gelmitir.

 • lkemizde de konuya ilikin kamuoyu bilinci ve duyarllnn her geen gn artt grlmektedir. Bu faaliyetlere yeni bir hukuki dzen getirme dorultusunda, 1991 ylnda yrrle giren Kat Atklarn Kontrol Ynetmelii, KAKY'ne gre yasal zorunlu kotalar ile dar kapsamda balatlan almalar, baz AB yesi lkelerde olduu gibi ambalaj atklarna zgyeni ynetmelik ile 2004 ylndan itibaren daha geni bir kapsama ve kaynanda ayr toplama hedefi ile ileri bir aamaya ulamtr. Hukuka oturtma abalarnn sosyal yansmalarnn da olduunu vurgulamak gerekir. Artk evreye saygl olmayan reticilerin itibar zayflamakta ve geri dnm zellii tamayan rnler, bilinli tketiciler tarafndan her geen gn daha az rabet grmektedir.

 • DNLEDNZ N TEEKKR EDERM

  *