Edison - Aiesec

Click here to load reader

 • date post

  16-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  523
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Edison - Aiesec

 • Masarykova zkladn kola Lanhot

  30.5. 3.6.2016

 • EDISON je vzdlvac projekt, kter probh pod ztitou MMT. Jeho clem je

  pedevm podpora mezikulturnho vzdlvn dt a mldee.

  Poskytuje mldei v esk republice prostor a motivaci k pemlen o budoucch

  monostech, zaloench na poznn lid z rznch kultur a jejich chovn.

  Ze sedmi rznch zem svta pijelo do na Masarykovy zkladn koly Lanhot sedm

  zahraninch vysokokolskch student. Kad z nich piblil km svou zemi, z n

  pochz (sociln, ekonomickou, politickou a kulturn situaci).

  ci budou mohli porovnvat mezi eskou republikou a tmito sedmi zemmi. Vechny

  aktivity probhali v anglickm jazyce.

  Zem:

  Mexiko, Hongkong, Singapur, Kazachstn,

  Sdn, Indie, Jordnsko

 • PNOS PROJEKTU EDISON PRO NAI

  KOLU:

  pinesl jin a nov pohled k, rodi a

  okol na innost koly

  rozil veobecn pehled k.

  podpoil mezikulturnho vzdlvn

  vedl k uvdomn si rozdl mezi

  nrodnostmi a kulturami

  umonil zajmav zitek ze setkn s

  odlinou kulturou

  ci zskali odpovdi na otzky pmo od

  zdroje.

  motivoval k uen anglitiny

 • Kolony? Beclav je dopravn rj, k studentka z dvacetimilionovho Mexico City Beclav, Lanhot Obliej j zdob

  okoldov oi, pln rty a ziv

  smv. Lb se mi zdej klidn

  prosted. Vdycky jsem sem chtla

  pijet. Lid jsou tu vel. A maj dobr

  vno." Dal smv. Dvaadvacetilet

  Mexianka Alexia Meza spolen

  s dalmi esti vysokokolky ze

  zahrani trv tden v Beclavi a

  Lanhot.

  Setkn s novini Nov ivot 2.6.2016

  http://breclavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=6956931-lanzhot-alexia-meza-studentka-mexiko-zakladni-skola

 • Mexick studentka Alexia Meza strvila tden v Beclavi a Lanhot.

  V okresnm mst bydl, na lanhotsk zkladn kole pak kolkm vyprv o sv zemi a poznv ivot na

  jin Morav.

  Co se j lb? Krtce se zamysl a ekne: Dobr a pstupn zdravotn pe a vzdln. U ns neexistuje, e

  je to zdarma. Za oboj platme."

  Vzpt upesuje, e na kolu vynakld sedmdest procent svch pjm. Studuje mezinrodn vztahy a

  diplomacii. Pekvapilo m, e tady u vs lid o vkendech hodn sportuj. U ns trv veker as

  v nkupnch centrech," dv Alexia nahldnout do svch poznatk z nvtvy.

  Pat mezi n i doprava. To je tak

  Alexia i estice jejich kamard z Hong-kongu, Jordnska, Kazachstnu nebo Sdnu pespv

  v beclavsk mstsk sti Potorn. Kad rno pak autem m do centra a odtud smrem na Lanhot.

  Lidi si tady stuj na dopravu? Vn," div se studentka poznmce, e vn kolony v ulici 1. mje pat

  k nejvtm bolestem Beclavi.

  Je pekvapen. Doma mm univerzitu vzdlenou deset kilometr. V kolonch jedu hodinu tam a hodinu

  zptky. Ve srovnn s Mexico City, kde ije dvacet milion lidi, je Beclav dopravn rj," l dlouhovlas

  mlad ena.

  Oceuje, e obyvatel jihomoravsk cpu jezd asto na kole, m doprav odlehuj. A u vs, Alexio?

  Tam sedne kad do auta."

  Krom Beclavi a Lanhota si studentka z hlavnho msta stedoamerick zem zamilovala tak Prahu.

  Vyprv o pitaliv architektue, v n m tm kad budova svj historick pbh.

  Ten svj si studentka odveze i dom. Na rznch mstech esk republiky strv celkem sedm tdn. Co

  si vezmu? Hezk otzka. Zjitn, e jsou tady hodn a zajmav lid. A njak vno. Tady mi nejvc chutn

  bl," dodv Alexia s smvem.

  Zstala by ale jen tehdy, paklie by tu mla i dv nejmilovanj osoby.

 • ci 4.A se uili pst sv jmna nsky.

 • Hodina tlesn vchovy

 • Hodina tlesn vchovy

 • H

  u

  d

  e

  b

  n

  v

  c

  h

  o

  v

  a

  a

  t

  a

  n

  e

  c

 • Vtvarn vchova

 • Informatika

 • Pijet u starosty Msta Lanhota

 • Pprava jdel