czyli o czym musisz wiedzie‡, zanim wy›lesz pierwszego

download czyli o czym musisz wiedzie‡, zanim wy›lesz pierwszego

of 29

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of czyli o czym musisz wiedzie‡, zanim wy›lesz pierwszego

 • czyli o czym musisz wiedzie, zanimwylesz pierwszego reklamowego SMS-a?

  Jak pozyska ekskluzywn baz numerw?

  Jak zawrze skuteczny przekaz reklamowyw 160 znakach?

  Jak tworzy kampanie wielokanaowe?

  Jak mierzy efektywno kampanii SMS?

  Wersja 2.01w w w. s m s a p i . p l

 • Wstp

  SMS marketing to zagadnienie, ktre wci wywouje mieszane odczucia wrd przedsibiorcw

  i specjalistw zajmujcych si promocj firm i marek. Krtka wiadomo tekstowa jest z jednej

  strony narzdziem dobrze ju zakorzenionym w marketingu, z drugiej: nawet osoby zajmujce si ni

  profesjonalnie miewaj wtpliwoci, jak najefektywniej wykorzysta ten kana komunikacji

  w obrbie swoich dziaa. Rwnie z wasnego dowiadczenia i po przeprowadzeniu wielu rozmw

  w kuluarach branowych spotka, wiem, e SMS to zarwno ogromny potencja, jak i spore

  wyzwanie. Ta wiadomo towarzyszya te naszemu zespoowi w czasie tworzenia tego

  Elementarza. Staralimy si usystematyzowa wiedz na temat marketingu SMS w taki sposb, aby

  stworzy poradnik, w ktrym zawarte bd odpowiedzi na najczciej zadawane przez Pastwa

  pytania:

  w jaki sposb SMS moe wesprze skuteczno dziaa marketingowych?

  jak wczy krtk wiadomo tekstow do kampanii wielokanaowych?

  jak mierzy skuteczno kampanii SMS?

  W Elementarzu znajd Pastwo szereg praktycznych wskazwek oraz przykady udanych realizacji.

  W imieniu zespou SMSAPI serdecznie zachcam do lektury i ycz wielu sukcesw na polu SMS

  marketingu.

  Andrzej Ogonowski,Dyrektor marketingu i PR, SMSAPI.pl

  02

 • Statystyki marketingu SMS

  03

  Wedug agencji badawczej Nielsen a 46% osb przyznao, e podjo decyzj zakupow pod wpywem

  komunikatu otrzymanego na swj telefon komrkowy. Z dowiadczenia klientw SMSAPI wynika natomiast,

  e nawet jednorazowa, lecz targetowana, wysyka SMS, moe osign efektywno na poziomie okoo

  30%. Krtka wiadomo tekstowa jest wic wyjtkowo skutecznym narzdziem komunikacji, take

  w porwnaniu do innych kanaw.

  93% Klientw odczytuje reklam tekstow wysan na swj telefon (TNS OBOP oraz UKE), a 46% uytkownikw telefonii komrkowej przyznaje, e dokonao zakupu pod jej wpywem (raport Nielsen)

  30% - tyle wynosi skuteczno wysyki SMS do baz zewntrznych przy jednorazowej wysyce. 0-2% to skuteczno wysyki SMS do zewntrznych baz zakupionych lub wynajtych

  W 2012 roku SMS obchodzi swoje 20 urodziny. W pierwszej poowie lat 90-tych, poza nielicznymi

  wizjonerami, nikt nie spodziewa si jednak, e ta krtka i niepozorna forma przekazywania informacji stanie

  si niebawem jednym z najpopularniejszych kanaw komunikacji na wszystkich kontynentach. W 2012

  roku w Polsce byo 51 mln aktywnych kart SIM (wg GUS) i ta liczba stale ronie. Wedug raportu AdStandard

  warto rynku mobile wynosi obecnie 841,4 mln z. Wszystko to sprawia, e mobilny marketing dzisiaj nie

  jest ju t sam form komunikacji, jak by jeszcze kilka lat temu. Naturaln konsekwencj zrozumienia

  tych zmian jest nowe podejcie do SMS marketingu, w ktrym najwaniejsze jest budowanie rzetelnych

  i trwaych relacji z klientem.

  O mobilnym marketingu mwimy w odniesieniu do wszystkich form komunikacji marki z otoczeniem

  zewntrznym, gwnie klientami i konsumentami, w ktrej kanaem przekazywania treci s telefony

  93%46% 30%

  0-2%

  Efektywno SMS marketingu

  Rys. 1. Efektywno marketingu SMS

 • 04

  komrkowe i smartfony. Do zbioru takich narzdzi mona wic zaliczy, zaczynajc od podstaw: krtkie

  wiadomoci tekstowe oraz multimedialne, wiadomoci gosowe VMS, technologi bluetooth, kody QR,

  aplikacje mobilne, strony mobilne. O rozwoju brany mobile wiadcz jednak nie tylko technologiczne

  nowoci, ale take nowe podejcie do tradycyjnych narzdzi, dlatego te marketing i komunikacj SMS na

  nowo odkrywaj zarwno znane marki o zasigu globalnym, jak i sektor maych i rednich przedsibiorstw.

  Krtka wiadomo tekstowa jest na tyle uniwersalnym narzdziem, e obecnie wykorzystywana jest do

  wielu celw, m.in.:

  przypieszenie i usprawnienie komunikacji z klientami;

  uzyskanie lepszych wynikw sprzedaowych w okrelonym czasie;

  budowanie lojalnoci klienta i zaufania do marki;

  przekierowanie uwagi konsumentw z rzeczywistoci offline do wiata online lub te odwrotnie

  - przeniesienie relacji nawizanej z klientem w sieci na grunt rzeczywisty;

  uzupenienie przekazu dla treci dystrybuowanych w innych kanaach, wsptworzenie caoci dziaa

  marketingowych z niemal wszystkimi narzdziami z zakresu ATL i BTL;

  uproszczenie procedur administracyjnych w ramach organizacji;

  tworzenie przewagi konkurencyjnej.

  Oczywicie, nie twierdzimy, e samo uaktywnienie kanau SMS w strukturach firmy czy dziaaniach

  marketingowo-reklamowych jest ju prost drog do sukcesu. Chcemy podzieli si dowiadczeniem

  naszym i naszych Klientw, aby wskaza potencja, jaki drzemie w marketingu SMS.

 • Korzyci pynce z SMS marketingu

  05

  1. Bezporednie dotarcie do odbiorcw

  Jedn z gwnych zalet kanau SMS jest bezporednie dotarcie do odbiorcy.

  93% osb odczyta wiadomo tekstow zaraz po jej otrzymaniu.

  Prawdopodobiestwo odebrania wiadomoci jest wiksze w przypadku

  znajomoci nadawcy.

  Korzystanie z marketingu SMS moe przynie wiele korzyci dla firmy. Nowe rozwizania, jakie pojawiaj

  si na rynku reklamy SMS, spowodoway, e potencja krtkiej wiadomoci tekstowej, jako narzdzia

  komunikacji z klientami, odkrywany jest na nowo. Wysoka i prosta do zmierzenia skuteczno tego kanau

  sprzyja jego dalszej popularyzacji.

  Przedstawiamy 7 gwnych zalet pyncych z SMS marketingu:

  2. Personalizacja przekazu

  W SMS-ach moemy wykorzysta funkcj personalizacji wiadomoci. Oznacza

  to, e moemy dopasowa tre wiadomoci ju pod konkretnego

  uytkownika. W treci moemy zamieci jego imi i to do niego kierowa nasz

  komunikat. W wiadomoci moemy rwnie uwzgldni miejsce zamieszkania

  odbiorcy, jego wiek i pe. Treci rwnie mog dotyczy konkretnych

  zainteresowa odbiorcw. Personalizacja wiadomoci pozwala na

  zniwelowanie dystansu pomidzy firm a klientem.

  3. Szybko dostarczania komunikatu

  Platforma SMSAPI jest w stanie wysa ponad 300 wiadomoci w cigu

  sekundy, co daje nam 20 000 wiadomoci wysanych w minut. Wysanie

  powiadomie do 1 mln klientw zajmie systemowi nieca godzin.

 • 06

  5. Wysoka skuteczno przekazu

  Wedug klientw SMSAPI masowa wysyka SMS ma skuteczno na poziomie

  15-30%. Zaley jednak to od odpowiedniego przygotowania bazy danych

  klientw. Osignicie takiej skutecznoci w kadym innym rdle reklamy jest

  bardzo trudne, a w niektrych przypadkach nawet niemoliwe.

  6. Niski koszt w porwnaniu do tradycyjnych mediw

  Koszt jednego kliknicia w reklam w Internecie to rednio 1 z, ceny SMS-w

  rozpoczynaj ju od kilku groszy. Porwnanie kosztu reklamy w tradycyjnych

  mediach z krtkimi wiadomociami tekstowymi, zdecydowanie przechyla

  szal na korzy tego drugiego kanau.

  7. Swoboda wykorzystania kanau SMS

  Marketing SMS mona wykorzysta zarwno do powiadomienia klienta

  o statusie zamwienia, jak i do przesania mu najnowszych promocji

  prowadzonym w firmie. SMS moe rwnie peni rol informacyjn. Dziki

  wykorzystaniu SMS-w w urzdach gminy mona ostrzec mieszkacw przed

  niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi. Moliwoci wykorzystania

  komunikacji SMS jest ograniczona jedynie przez wyobrani marketingowcw.

  4. Interakcje komunikatw

  Kady klient moe odpowiedzie na nasz wiadomo. Moemy z nim nawiza

  gbsze relacje dziki wykorzystaniu kanau SMS. Nie tylko informujemy go

  o promocjach w naszej firmie, ale rwnie dajemy mu moliwo wyraenia

  swojej opinii na dany temat.

 • Zbieranie baz danych

  07

  Coraz wicej marek, aby trafi bezporednio do targetu, buduje wasne, ekskluzywne bazy danych.

  Samodzielne zbieranie informacji o swoich obecnych, staych i potencjalnych klientach to idealny punkt

  wyjcia do przygotowania skutecznej kampanii SMS czy MMS, poniewa od jakoci zebranych leadw zaley

  efektywno kampanii. Z dowiadczenia uytkownikw naszej platformy wynika, e rnica midzy

  skutecznoci kampanii SMS kierowanej do wasnej bazy odbiorcw w porwnaniu z wysyk do bazy

  zakupionej lub wynajtej wynosi kilkanacie lub nawet kilkadziesit procent. Ponadto, posiadajc wasn

  baz danych, mamy pewno, e dziaania bd prowadzone w zgodzie z permission marketingiem, czyli za

  przyzwoleniem klienta. W przypadku baz wynajtych bardzo trudnym zadaniem jest rozrnienie dobrej

  i zej jakoci bazy, a kady potencjalny bd popeniony przy zbieraniu bazy bdzie przekada si na gorszy

  odbir komunikatu reklamowanego. To, co na pewno powinno wzbudzi podejrzenia podczas zakupu lub

  wynajmu baz to np. zbyt niska cena czy oferta ze strony firmy bez przeszoci (brak referencji, polece).

  Warto jeszcze raz podkreli, e dziaanie w zgodzie z permission marketingiem niemal zawsze wie si

  z wysz skutecznoci. Dzieje si tak dlatego, e kierowanie komunikatw do wybranego grona

  konsumentw jest ju wstpnym targetowaniem - wybraniem spord wszystkich konsumentw tych,

  ktrzy rzeczywicie s zainteresowani mark i wyrazili ch na udzia w takiej komunikacji. Jeli dodatkowo

  firma posiada wasne, ekskluzywne bazy danych, moe oczekiwa take innych wymiernych korzyci.

  Pozyskanie bazy niskim kosztem

  Zbieranie wasnej bazy moe wydawa si procesem trudnym i dugotrwaym. Niekoniecznie jednak

  tak jest w rzeczywistoci. Samodzielne wybranie najlepszego sposobu zbierania bazy wie si

  z odpowiednim wykorzystaniem obecnie dostpnych zasobw firmy. Jak to zrobi? Na przykad