Chc™ wiedzie‡ wi™cej

download Chc™ wiedzie‡ wi™cej

of 32

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Chc™ wiedzie‡ wi™cej

 • Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  klasa I

  Projekt wspnansowany ze rodkw Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

  klasa IIIChc wiedzie wicejMatematyka

 • 2Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  KARTA PRACY NR 1 ZAPIS CYFR I LICZB

  Zadanie 1. Obejrzyj obrazek. Na kratce obok narysuj taki sam ksztat, ale powikszony. Uwanie licz kratki. Uywaj linijki. Pokoloruj oba obrazki.

  Zadanie 2. Podane liczby zapisz sowami:

  16 ......................................................................................92 ......................................................................................

  Ktra z tych liczb jest wiksza?

  Zadanie 3. Zapisz dowoln liczb trzycyfrow zoon w cyfr : 2, 4, 6, w ktrej cyfra jednoci jest najmniejsza.

 • 3Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 100 Z PRZEKROCZENIEM PROGU DZIESITKOWEGO

  Zadanie 1. Dorysuj brakujc cz figury po drugiej stronie czerwonej linii.

  Zadanie 2. Oblicz:

  18+3=39+5=23+18=46+38=19+55=

  88+4=19+35=13+68=44+18=29+33=

  18-935-7

  55-1668-2982-16

  81-39=75-26=61-17=

  83-49=56-28=

  Zadanie 3. Zosia znalaza ksik, w ktrej brakowao pewnej liczby kartek. Kiedy j otworzya, z lewej strony zobaczya numer 24, z prawej za numer 45. Ile kartek brakowao pomidzy tymi stronami?

  Odpowied: .................................................................................................................

 • 4Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  KARTA PRACY NR 3 PODSTAWOWE FIGURY GEOMETRYCZNE

  Zadanie 1. Otocz ptl figury niesymetryczne

  Zadanie 2. Pod kadym rysunkiem napisz, jaka to figura geometryczna. Wykorzy-staj nazwy podane w ramce.

  odcinek, linia prosta, kwadrat, linia krzywa,prostokt, pprosta, koo, trjkt, punkt

  A

  K

  B

  L

  G

  k

  l

  .......................................

  .......................................

  .......................................

  .......................................

  .......................................

  .......................................

  .......................................

  .......................................

  .......................................

  Zadanie 3. Zmierz dugo odcinka KL. Narysuj odcinek MN o 2 cm krtszy od odcinka KL i odcinek PR, ktrego dugo jest sum dugoci odcinka KL i MN. Wykonaj potrzebne obliczenia.

 • 5Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  KARTA PRACY NR 4 MNOENIE W ZAKRESIE 50

  Zadanie 1. Uzupenij puste pola w tabeli mnoenia.

  Zadanie 2. Oblicz.

  Zadanie 3. Zosia przez cay tydzie czyta 6 kartek z ulubionej lektury. Ile kartek Zosia przeczyta w cigu tygodnia?

  Odpowied .................................................................................................................

  5

  2

  10

  12

  25

  4

  3

  12

  21

  28

  6

  5

  30

  40

  24

  6 6= 7 3= 4 7=

  0 1= 2 9= 5 6=

  4 8= 7 7=

  1 10=

  5 7=

  2 8= 3 5=

 • 6Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  KARTA PRACY NR 5 WAENIE. BRUTTO, NETTO, TARA

  Zadanie 1. Zamie jednostki.

  Zadanie 2. Oblicz.

  Zadanie 3. Skrzynka z jabkami way 12 kg. Pusta skrzynka way 4 kg. Ile wa same jabka?

  Odpowied ..................................................................................................................

  3 kg i 20 dag + 6 kg i 80 dag = ...................................................................................

  4 kg i 30 dag + 5 kg i 70 dag = ...................................................................................

  7 kg i 40 dag + 2 kg i 60 dag = ...................................................................................

  8 kg i 50 dag + 1 kg i 50 dag = ...................................................................................

  2kg = ........ dag = .......g 9dag = ............ g 150dag = ...kg = ........g

  6kg = ........... dag 4dag 5g = ........ g 30g = ........... dag

  5kg 50 dag = ..........dag 200dag = ....... kg 300g = ........ dag

  4dag = ............. g 400dag = ....... kg 500dag = ....kg = ........g

 • 7Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  KARTA PRACY NR 6 KOLEJNO WYKONYWANIA DZIAA

  Zadanie 1. Oblicz.

  Zadanie 2. Oblicz.

  Zadanie 3. Cztery koty obserwuj 7 wrbli. Ile razem ng maj te koty i wrble?

  Zadanie 4. Sta i Zosia wybrali si na 6 kilometrow przejadk rowerow. Ile kilometrw przejechaa Zosia a ile przejecha Sta?

  Odpowied ..................................................................................................................

  Odpowied ..................................................................................................................

  45+37+54 = .................

  68+34= .......... 55+37= .......... 64+39= ..........

  35+27+44 = ................. 162-28-36 = .................

  88+97= .......... 83+75= .......... 96+78= ..........

  157-18-24 = ................. 65+86-57 = .................

  62-32= .......... 44-72= .......... 93-37= ..........

  55+78-39 = .................

 • 8Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  KARTA PRACY NR 7 RODZAJE KTW

  Zadanie 1. Odczytaj nazwy narysowanych ktw i wpisz je poniej.

  Zadanie 2. Na rysunku cztery pproste utworzyy rne kty. Wypisz nazwy tych ktw.

  Zadanie 3. Na rysunku znajduje si czworokt. Wypisz nazwy ktw.

  Kt prosty ...............................................

  Kt ostry .................................................

  Kt rozwarty ...........................................

  ....O....

  ....O....lub lub lub lub

  J K

  ML

 • 9Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  KARTA PRACY NR 8 ODCINKI RWNOLEGE I PROSTOPADE

  Zadanie 1. Narysuj dwa odcinki prostopade, a nastpnie trzy rwnolege do poda-nego.

  Zadanie 2. Narysuj odcinki: AB XY, CD WZ, EF PR

  Zadanie3. Narysuj odcinki: GH XY, ST WZ, MN PR

  X

  X

  P

  P

  W

  W

  R

  R

  Z

  Z

  Y

  Y

 • 10Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  KARTA PRACY NR 9 DODAWANIE I ODEJMOWANIE SPOSOBEM PISEMNYM

  Zadanie 1. Oblicz pisemnie.

  Zadanie 2. Oblicz pisemnie.

  Zadanie 3. Oblicz i sprawd za pomoc dodawania.

  Zadanie 4. Oblicz pisemnie.

  138+669+340= ..............

  547+248-119= ...............

  +1 3

  584

  63

  35

  21

  57

  46

  + + + + +

  +6 6

  897

  73

  03

  99

  87

  66

  05

  +3 4

  605

  21

  14

  63

  51

  46

  78

  +32

  54

  94

  42

  35

  56

  21

  41

  89

  +32

  28

  85

  32

  47

  16

  71

  72

  67

 • 11Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  KARTA PRACY NR 10 DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 100 Z PRZEKROCZENIEM PROGU DZIESITKOWEGO

  Zadanie 1. Uzupenij magiczne kwadraty.W magicznym kwadracie suma trzech liczb zapisanych poziomo, pionowo i po skosie jest taka sama.

  12 19

  15

  18

  12

  24

  42

  15

  Zadanie 2. Do sumy liczb 36 i 28 dodaj rnic liczb 42 i 29.

  Zadanie 3. Sta i Zosia puszczaj latawce. Latawiec Zosi ma sznurek dugoci 23 m, a latawiec Stasia ma sznurek o 12 m krtszy. Jak dugo ma sznurek Stasia?Ile metrw brakuje, aby sznurek Zosi mia 50 m?

 • 12Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  KARTA PRACY NR 11 JEDNOSTKI DUGOCI

  1m = ............ cm 1dm = ........... cm 1cm = ..........mm

  4m = ............ cm 6dm = ........... cm 3dm = ..........mm

  1m 30cm = ..............cm 7dm 4cm = ..............cm 4cm 6mm = ........... mm

  8m 20cm = ..............cm 12dm 8cm = ............cm 9cm 4mm = ........... mm

  Zadanie 1. Uzupenij.

  Zadanie 2. Oblicz.

  Zadanie 3. Zosia ma 1 m 25 cm wzrostu. Sta jest od niej o 15 cm wyszy, a ich modsza siostra Krysia o 1 dm nisza od Stasia. Oblicz wzrost Stasia i Krysi.

  Zadanie 4. Sta narysowa aman skadajc si z trzech odcinkw o cznej du-goci 6 dm 3 cm. Pierwszy odcinek ma18cm dugoci, a drugi jest o 90mm krtszy od pierwszego. Oblicz dugo trzeciego odcinka.

  2 km 200 m + 6 km 300 m = .......................................................................................

  3 km 100 m + 400 m = ................................................................................................

  11 km 600 m + 9 km = ................................................................................................

  8 m 40 cm + 3 m 25 cm = ...........................................................................................

  14 m 20 cm + 6 m = ....................................................................................................

  120 m 20 cm + 55 cm .................................................................................................

 • 13Sta i Zosia w szkole Chc wiedzie wicej Matematyka

  KARTA PRACY NR 12 LICZBY W ZAKRESIE DO 1000

  Zadanie 1. Uzupenij tabelk.

  Liczba Cyfra Sowny zapis liczbyTysicy Setek Dziesitek Jednoci

  867

  5 9 4

  tysic

  525

  4 6 3

  Zadanie 2. Zapisz cyframi liczby, ktre maj

  4 setki, 6 dziesitek, 8 jednoci ...................................................................................

  3 setek, 0 dziesitek, 6 jednoci ...............................