b¼o y±ll±k .Tek merkezli bir yap±n±n yerine grup...

download b¼o y±ll±k .Tek merkezli bir yap±n±n yerine grup §al±mas±n±n tercih ... birlikte vokal

of 153

 • date post

  23-Jul-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of b¼o y±ll±k .Tek merkezli bir yap±n±n yerine grup...

 • bo yllk2000-2001

  2boazii niversitesi oyuncular

 • bo yllk2000-2001

  ekim 2001say: 2

  bo adna sahibierife Hande Orta

  sorumlu yaz ileri mdrHilmi Atl nal

  bu sayya katkda bulunanlar

  mizanpaj ve redaksiyonDeniz AYDIN, Ece AYDIN, Selin ANAKLI,

  Sezin GNDOAN, Hilmi Atl NAL

  deerlendirme yazlar ve evirilerNezih Cihan AKSOY, Ece AYDIN,

  zgr EREN, Sezin GNDOAN, Hande Orta,Nazan Saner, Blent Sezgin

  kapak tasarm Deniz AYDIN, Hilmi Atl NAL

  baskSTAMPA

  yazma adresiBoazii niversitesi Oyuncular

  34342 BEBEK STANBUL0 (212) 358 15 40 - 1473

  buo@boun.edu.tr

 • KNC SAYI IKARKEN...

  Tiyatro gruplarnn faaliyetlerini belgelendirme almasnn, deneyimlerin aktarlmas ve aratrmac tiyatro anlaynn yrtlmesine katksnn byk olduu geen saymzda da stnde nemle durduumuz bir nokta. Bu erevede hazrladmz BO Yllk 2000-2001, bu dnemde yaptmz almalarn raporunu ieriyor.lk blm, bir yl boyunca yaplan eitim almalarnn -oyunculuk, okuma ve vcut almalar- deerlendirme yazsn ieriyor. kinci blmde, 2000 ylnn Mays aynda sergilenen ve Ekim aynda reprodksiyonu yaplan Deprem ve 2001 ylnn Nisan aynda sergilenen Deli Akl oyunlarnn dosyalar yer alyor. Bu dosyalar oyunlarn metinlerini, fotoraflarn, sre deerlendirme ve dramaturji yazlarn kapsyor. Son blmde ise BO'nun da mensubu olduu stanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu'nu tantan ve kurulu srecine ar metnini de ieren bir yaz yer alyor.BO Yllk'n ilk saysnn k aamasnda yaanan sorunlarn belli lde ald sylenebilir. Ylln hazrlanmasnda sorumluluk alacak bir kadronun olumas, bu saynn dnem banda kmas hedefine ulamamzda etkili olmutur.Derginin hazrlk srecinde yardmlarn esirgemeyen Taner Koak'a teekkr ediyor, tm sanat emekilerini itenlikle selamlyoruz... Bertolt Brecht'in de belirttii gibi; tiyatrolarmzn sanatlarn en by olan yaama sanatna hizmet etmesi dileklerimizle...

  BO

 • indekiler

  Eitim almalar Raporu Ece AYDIN zgr EREN

  Deprem

  Program Dergisi

  Oyun Metni

  DEPREM zerine Nezih Cihan AKSOY Blent SEZGN

  Deli Akl

  Program Dergisi

  Oyun Metni

  Oyun Fotoraflar

  DEL AKLI zerine Ece AYDINzgr EREN

  stanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu

 • ETM ALIMALARI RAPORUEce AYDIN

  zgr EREN*Bu yaz 2000-2001 dneminde BO'da yaplan eitim almalarnn ve bu almalara dair yaplan deerlendirmelerin bir dkmn iermek-tedir.

  2000 YAZ ALIMALARI

  Yaz dneminde BO'da yaplan eitim almalar, kulpte kalc olmay vadeden yelere ynelik tasarlanmaktadr. Bu nedenle almalarda yl iinde oluturulan reten-renen ilikisi silikletirilmeye allr ve alma sorumluluklarn alanlar daha ok almalarn organizasyonuyla ilgilenir. alma deerlendir-meleri kadronun tmnn katld tartmalarla yaplr.Bu dorultuda 2000 yaznn alma program hazrlanrken kadronun durumu ve ihtiyalar gzden geirildi. almalara 28 kiilik bir kadro katld. Bunlarn arasndan sadece 7 kii bir yllk oyuncu iken (Seray Akyldrm, Deniz Aydn, Erdoan ete, Canan Karaosmanolu, lker Yasin Keskin, Volkan zcan, Canan Tanr) geriye kalan 21 kii (N. Cihan Aksoy, lker Aslan, Ece Aydn, Selin Aydmo-lu, Selin anakl, zgr iek, zgr Eren, Sezin Gndoan, al vak, Glin Klolu, Burcu Mderris, Hande Orta, mer zdin, zlem Pehlivaner, Nazan Saner, Bar Sezgin, Blent Sezgin, Kvan Tanryar, Atl nal, Sinem Ylanc, Aysel Yldrm) en az iki yldr BO'da alan oyunculard. Dolaysyla her iki kesimin de eksiklikleri deerlendirilerek ortak bir alma program oluturmak gerekiyordu. Kadronun o dnemki ihtiyalar u balklar altnda toplanabilir:

  * Bu yaznn vcut almalar blmleri Hande ORTA, okuma almalar blmleri Sezin GNDOAN ve Nazan SANER tarafndan hazrlanmtr.

 • - Sezuan'n yi nsan prodksiyonunun gsterimi aamasnda ciddi bir seyirci sorunuyla karlalmas, kulp iinde eitli tartmalar amt. Bu tartma balklarndan bir tanesi ise oyunlarn formuyla ilgiliydi. Episodik, eletirel bir yapy kaybetmeden mizahn bolca kullanld, seyirciyi elendiren daha ksa bir oyun karmann, seyirci sorununu zme yolunda atlacak nemli bir adm olaca dnld. Byle bir oyun ancak verimli doalamalarla ortaya kabilecei iin, eitim almalarnda doalamann da bir balk olmas gerektiine karar verildi.- Bir prodksiyon dnemi ardndan oyuncularn kendi geliimlerini daha ok zorlamalar gereklilii zerinden bir ve iki yllk oyuncularla tirad almas yaplmas dnld. nk tirad almas, kostm ve aksesuaryla bir oyun parasnn tek kiilik sahnelemesidir ve ciddi bir hazrlk dneminden geildiin-de oyunculukta nemli gelimelerin salanabildii bir almadr.- Vokal almas bir senedir BO'nun gndeminde olan bir alma balyd. Eitim almalar kapsamnda yaplan vokal almalar farkl aksiyonlarn, fiziksel bir ynelim kullanlmadan salt vokalle tanmas erevesinde tasarlan-dndan yeni gelen oyuncular asndan olduka zorlayc ve gelitirici al-malar olarak deerlendirilmekteydi. Ancak bu almalar ses kullanm (nefes, diyafram kullanm...vs) ve vokal eitlemeleri (ive kullanm, tonlama, ritim eitlemeleri.. .vs) asndan eksik kaldndan bir senesini tamamlam deneyimli oyuncularla yapldnda gelitirici zelliini yitiriyordu. Bu balamda ses kullanm balkl bir aratrma-deneme almas yaplmas planland.

  ALIMA PROGRAMI

  Vcut almalarYaz dnemi vcut almalar hazrlanrken nceki dnemlerdeki vcut altrcs kadrosuna (N. Cihan Aksoy, lker Aslan, Sinem Ylanc) yeni altrc adaylarnn da katlmyla (Atl nal ve Hande Orta), kadro oluumu asndan da nem arz eden n almalar yapld. Yaz dnemine dair bu grubun hazrlad alma program daha deneysel ve aratrmac bir ynelimle kurgu-lanmt ve balktan oluuyordu:

 • 1) Temel Isnma ve Esneme Setleri: Bu setler yl iindekilerden farkl olarak gruplar halinde yapld. Tek merkezli bir yapnn yerine grup almasnn tercih edilmesinin nedeni, grup iinde kontroll bir yap kurarak kollektif bir alma anlay rgtleyebilmekti. Grup formuyla oyuncularn almalara daha yksek konsantrasyonla katlmalarnn zorlanmas amaland.

  2) Mzikli Setler: Isnma hareketlerinin mzik eliinde yaplmasyla oluturulan mzikli setler, mzik parasnn kark ritmiyle oyuncularn ritm duygusunu ve hareket algsn gelitirmek amacyla hazrland. almada, oyuncunun hareketleri doru ve ayn zamanda grupla uyuma ynelik bir aksiyon ve konsantrasyon izgisinde yapmas zorland.

  3) Mzikli Sahneleme almas: Bu almada bir temann, basit bir kurgu erevesinde mzik eliinde ve dans figrleri kullanlarak sahnelenmesi ama-land. Vcut kullanmnn gelitirilmesinin ve yeni sahneleme tekniklerinin aratrlmasnn hedeflendii bu almada, belli bir vcut formasyonuna ve hareket daarcna ihtiya duyulduundan bu konularda belli bir birikime sahip olan Boazii niversitesi Folklor Kulb'nn (BFK) dans birimi ile ortak bir alma yaplmasna karar verildi. Her iki kulbn de en az iki yllk yelerinin yer ald karma gruplar oluturularak haftada bir gn topluvcut almasyla balayan bir takvim oluturuldu. Vcut almalar BFK'l altrclar tarafndan yaptrld ve arlkl olarak temel folklor admlan alld. Drt hafta boyunca devam eden toplu vcut almalar, ardndan yaplan grup almalarna ynelik formasyon kazanlmas amacyla programa konulmutu. Gruplar allan hareketleri kullanmak konusunda serbest brakld ve farkl hareketlerin doalanmas tercih edildi. allan sahneler drdnc haftann sonunda sergilendi.

 • Oyunculuk almalar1) Doalama almalar:

  Zorongo: Ardk eklemlenmeli bir doalama almas olan bu almada1 sahne aknn nasl ilerleyecei oyuncularn doalamasna braklr. Yaz dneminde ise zorongo almas BO'nun k oyununa ynelik yrtlen kurgu almalar dorultusunda tasarland. altrclar hazrlanan sahnenin balangcn verip sahnenin devamnn doalanmas aamasn oyunculara devretme yolunu setiler.ykleme: Masa banda oluturulan bir yknn sinopsislerinin sahne stnde doalanmasyla ilerleyen bu almada da zorongo almasna benzer bir ekilde k oyununa ynelik sinopsisler hazrland.2) Tirad almalar:18 kiinin katld bu almada yeni oyunculara eitli tiradlar nerildi fakat eski oyuncularn tirad seimi kendilerine brakld. allan tiradlar unlard:Milyoner Kadn'dan Mdr ve Ephifania, Bahar Noktas'ndan Eleni, Klakson-lar Borazanlar ve Birtlar'dan Rosa, Vanya Day'dan Sonya, Kutlama'dan Hirin ve Tatyana, Cimri'den Harpagon ve Frossine, Monsieur de Pourceaugna-c'dan Nerine, Hastalk Hastas'ndan Birinci Doktor, Madrid'de Kadnlar Geceyars Neden Koar'dan Beatrice, Yalnz'dan Arkada, Krgnlar Evi'nden Lady Utterword, Aftan Caligula, denmeyecek demiyoruz'dan Antonia, Bir Evlenme Teklifi'nden Lomof, ve Dokuz Ksa Oyun'dan Ttnn Zararlar.

  Vokal almasBoazii Gsteri Sanatlar Topluluu (BGST) Mzik Birimi'nden Feryal ney'le birlikte vokal tekniini gelitirmeye ynelik bir alma yapld. alma arlkl olarak diyafram nefesini gelitirmeye ve oyuncunun sahnede nefesini uygun kullanmasn salamaya ynelikti.

  bkz. Devrim Umut ASLAN, "98 Yazndan tibaren BO'da Yaplan Oyunculuk almalar", BO YILLIK 1998-2000, say: l , s . : l

 • Okuma - Seminer almalar1) Kamusal nsann k Okumas: Sahne stnde Brechtyen bir dramaturjiyle toplumsal olaylara eletirel bir bak as gelitir-ilmeye allan BO'da, oyuncularn gndelik hayata dair daha duyarl olmas gerektii bir gerektir. Bu ynde yaplan kuramsal almalarla popler kltrn bir sonucu olarak gelien anti-entelektelizmin krlmas hedeflenmitir. Buradan hareketle, Richard Sennet'in Kamusal nsann k kitabndan "Kamusal Sorun", "Kamusal Roller", "Aktr Olarak nsan", "19.yy'da Kamusal Yaam Kargaas" balkl blmlerin okunmasna karar verildi. Bir yandan da Tiyatro Boazii'nden Devrim Umut Aslan, her okuma toplants sonrasnda, gruplar tarafndan yrtlen tartmalar btne yayma ve toparlam