Astrologija - Jedanaesta kuća

of 53 /53
Jedanaesta kuća Tradicionalno poznata kao "kuća Dobre sreće", 11. kuća upravlja prijateljstvima, podrškom, dobrotvorima i svima onima koji nam direktno ili indirektno pomažu. Ovo je kuća dobre sudbine, pozitivne nade, poverenja, pohvala, udobnosti, ciljeva i ambicija. U modernoj astrologiji vlada širim društvenim krugovima i poznanicima, većim ambicijama, političkim idealima i onima koji dele naša uverenja. Njena postavka označava prave i/ili lažne prijatelje, a takođe upravlja i našim usponom preko preporuke drugih. Istorijski je povezana sa kraljevim (ili vladarevim) miljenicima, odbornicima, savetnicima, službenicima ili njihovim saradnicima i saveznicima. Predstavlja skupštinu i savete generalno, kao i podršku vladi i vladaru. Ovo je kuća ambicija, slobode, optimizma i poverenja, koja označava ličnu snagu, motivaciju i napredak. Dobra 11. kuca u bilo kojoj karti je veoma pozitivan upliv. U horarnoj: prijatilji pitača. Pastorci, kada ih ne smatramo svojom decom (peta od 7). Prihod od profesije (druga od 10), majčin novac (druga od 10), nade, želje i lične aspiracije. Lili zapaža da ako pitač ima tajnu koju ne želi da otkrije, stanje ove kuće će pokazati da li će dobiti to sto želi. Takođe se naziva kućom udobnosti i pomoći i pokazuje mesta gde se osećamo sigurno - nešto kao sigurna luka u pomorskim kartama. U mundanoj: Parlament, posebno Donji dom, gradski i državni saveti i slična tela. Prijatelji i saveznici naroda. U kartama izbora 11. kuća će pokazati adute stranke na vlasti. U građanskom ratu suštinu i snage vladajuće klase. Nade nacije. Voters kaže:"Kada je aflikovana, pokazuje razočarane ljude". Dugoročne nacionalne planove i programe za napredak. Kempion, Begent i Harvi kazu: "takođe se odnosi na dugoročne nade, ambicije, želje i ideale društva". Mesta i institucije gde se nude olakšanja i skloništa (bolnice, azili i ostale institucije gde nam je sloboda ograničena tradicionalno su prikazani 12. kućom, ali u slučaju kada bolnicu posmatramo kao mesto koja će nam olakšati bol i nelagodnost ona je prikazana 11. kućom). U pravnim pitanjima: kada posmatramo suđenja, ova kuća može biti važna kada razmatramo odbranu - pored toga što daje opšte smernice o tome koliko će odbrana biti uverljiva, kao kuća slobode i oslobađanja, srećna i naglašena 11. kuća protivi se zatvoru i ukazuje na oslobađanje zatvorenika putem žalbe. Događaji: kao što je navedeno, ukazuje na akciju. Kada je kuća istaknuta i neaflikovana u karti događaja, imamo razloga da se nadamo pozitivnom ishodu i dobrim posledicama događaja. Medicinska pitanja: noge do članaka. Pozitivan duh predstavljen 11. kućom pokazuje dobar mentalni stav i opšti otpor lošim faktorima bolesti. Poslovno: agenti ili posrednici koji deluju u ime prodavca ili osobe sa kojom trgujete. Boja: žuta. Kvalitet: sukcedentna, muška, dnevna. Ptolomej ističe 11. kuću kao važan uticaj, jer izlazi nakon MC-a. On joj daje vladarstvo nad decom, uticaj koji je takođe predložen u nekim kasnijim radovima, na primer gde Simonid piše da Mars u 11. daje "zlu decu". Lili primećuje

Embed Size (px)

description

Astrologija - Jedanaesta kuća

Transcript of Astrologija - Jedanaesta kuća

Page 1: Astrologija - Jedanaesta kuća

Jedanaesta kuća

Tradicionalno poznata kao "kuća Dobre sreće", 11. kuća upravlja prijateljstvima, podrškom, dobrotvorima i svima onima koji nam direktno ili indirektno pomažu. Ovo je kuća dobre sudbine, pozitivne nade, poverenja, pohvala, udobnosti, ciljeva i ambicija. U modernoj astrologiji vlada širim društvenim krugovima i poznanicima, većim ambicijama, političkim idealima i onima koji dele naša uverenja. Njena postavka označava prave i/ili lažne prijatelje, a takođe upravlja i našim usponom preko preporuke drugih.

Istorijski je povezana sa kraljevim (ili vladarevim) miljenicima, odbornicima, savetnicima, službenicima ili njihovim saradnicima i saveznicima. Predstavlja skupštinu i savete generalno, kao i podršku vladi i vladaru.Ovo je kuća ambicija, slobode, optimizma i poverenja, koja označava ličnu snagu, motivaciju i napredak. Dobra 11. kuca u bilo kojoj karti je veoma pozitivan upliv.

U horarnoj: prijatilji pitača. Pastorci, kada ih ne smatramo svojom decom (peta od 7). Prihod od profesije (druga od 10), majčin novac (druga od 10), nade, želje i lične aspiracije. Lili zapaža da ako pitač ima tajnu koju ne želi da otkrije, stanje ove kuće će pokazati da li će dobiti to sto želi. Takođe se naziva kućom udobnosti i pomoći i pokazuje mesta gde se osećamo sigurno - nešto kao sigurna luka u pomorskim kartama.

U mundanoj: Parlament, posebno Donji dom, gradski i državni saveti i slična tela. Prijatelji i saveznici naroda. U kartama izbora 11. kuća će pokazati adute stranke na vlasti. U građanskom ratu suštinu i snage vladajuće klase. Nade nacije. Voters kaže:"Kada je aflikovana, pokazuje razočarane ljude". Dugoročne nacionalne planove i programe za napredak. Kempion, Begent i Harvi kazu: "takođe se odnosi na dugoročne nade, ambicije, želje i ideale društva". Mesta i institucije gde se nude olakšanja i skloništa (bolnice, azili i ostale institucije gde nam je sloboda ograničena tradicionalno su prikazani 12. kućom, ali u slučaju kada bolnicu posmatramo kao mesto koja će nam olakšati bol i nelagodnost ona je prikazana 11. kućom).

U pravnim pitanjima: kada posmatramo suđenja, ova kuća može biti važna kada razmatramo odbranu - pored toga što daje opšte smernice o tome koliko će odbrana biti uverljiva, kao kuća slobode i oslobađanja, srećna i naglašena 11. kuća protivi se zatvoru i ukazuje na oslobađanje zatvorenika putem žalbe.

Događaji: kao što je navedeno, ukazuje na akciju. Kada je kuća istaknuta i neaflikovana u karti događaja, imamo razloga da se nadamo pozitivnom ishodu i dobrim posledicama događaja.

Medicinska pitanja: noge do članaka. Pozitivan duh predstavljen 11. kućom pokazuje dobar mentalni stav i opšti otpor lošim faktorima bolesti.

Poslovno: agenti ili posrednici koji deluju u ime prodavca ili osobe sa kojom trgujete.

Boja: žuta.

Kvalitet: sukcedentna, muška, dnevna. Ptolomej ističe 11. kuću kao važan uticaj, jer izlazi nakon MC-a. On joj daje vladarstvo nad decom, uticaj koji je takođe predložen u nekim kasnijim radovima, na primer gde Simonid piše da Mars u 11. daje "zlu decu". Lili primećuje

Page 2: Astrologija - Jedanaesta kuća

da ima podjednak uticaj kao i 4. i 7. kuća.

Pravac: jug-jugoistok

Srodne planete: Jupiter uziva u ovoj kuci i mnoga srodna znacenja pripisuju se ovoj kuci. Kosignifikatori su Sunce i Vodolija.

Imena: dobra sreca. Kuca prijatelja

Dvanaesta kuća

12. kuća predstavlja stvari koje su skrivene, uzdržane, tajne, neposobne za akciju ili teško razumljive. Ono ponekad daje stanja koja su u ranoj fazi razvoja i još uvek nisu prepoznata od strane svesnog (kao navedeno horarno pitanje "Da li ću zatrudneti?" pokazuje da je osoba koja pita već trudna, ali ne zna to zbog separatnog trigona Meseca i Venere, vladara V kuće, koji se nalazi u 12.)

Tradicionalno, to je potpuno malefična kuća, povezana sa lošim događajima, tugom, anksioznošću, nevoljama, ropstvom, zatvorom, progonom, teškim radom, svakim vidom nevolje i samouništenjem. Predstavlja mesta gde javnost nema pristup, posebno onim koja se odnose na izolaciju, ili tamo gde je ograničen bezbrižan život - na primer bolnice ili zatvori. Mnogi izvori povezuju 12. kuću sa manastirima kao mestima izolacije, ali monasi i mohahinje spadaju u 9. kuću. Vlada i skandalima uopšte, ličnim strahovima i "prljavim vešom" porodice. Primetio sam da tranzit Urana kroz ovu kuću donosi otkrivanje tajni i skrivenih poroka. Tada morate poraditi na svom stidu i strahu od budućih posledica. Barbara Voters primećuje: "izrazito loša povezanost izmedju 8, 12 i 1. kuce može značiti da natus razmišlja o samoubistvu", dok Lili zapaža: "signifikator u 12. kući može pokazati očajnog čoveka". Njegovi opisi ukljucuju tajne, nepoznate neprijatelje, recimo ljude koji namerno podrivaju svoje susede ili ih tajno prijavljuju, izdajnici, špijuni, vračare, loše misli kojih se ne može osloboditi, slabosti, bolesti, ropstvo. Takođe vlada velikim životinjama kao što su konji, volovi, slonovi, ili kao što Ezra kaže "Oni koji služe da nose muškarce". Kroz nju vidimo majčine rođake (treća od 10), finansije prijatelja (druga od 11), bolest supružnika (šesta od 7), smrt dece (osma od 5).

U horarnoj: kao što je gore navedeno

U mundanoj : zatvorski sistem, reformatori. Kriminalci, špijuni, tajni neprijatelji nacije (domaći ili strani). Nelegalni pokreti, tajna društva i okultne (i skrivene) grupe. Manastiri ili mesta izolacije. Prognana ili zatvorena lica. Bolnice, azili, ustanove za slabe, nemoćne i one kojima je potrebna pomoć i nega, i u zemljama gde su takve stvari zastupljene, koncentracioni logori i oni koji su u zarobljeništvu ili ropstvu. Beskućnici, ranjenici i nemoćni.

U sudskim pitanjima, sporovima i dogadjajima: ovo je kuća zatvora i stoga kada je istaknuta u karti može da ukaže na zatvorsku kaznu za optuženog. Nevezano za krivična pitanja, može pokazati da je počinilac zločina nepoznat ili se skriva. U konfliktima ili nesrećnim događajima pokazuje rad sabotera, nesrećne sudbinske događaje ili nepoznate faktore razaranja. Sunce u 12. kući u karti nekog nesrećnog događaja pokazuje da će osnovni uzrok ostati nepoznat

U medicinskim pitanjima: konkretno stopala, ali je opšti pokazatelj bolesti i lošeg zdravlja

Page 3: Astrologija - Jedanaesta kuća

U poslovnim pitanjima: posebnu pažnju obratiti ako je 12. kuca istaknuta u kartama vezanim za biznis. Može biti nepoznatih faktora u radu, relevantni detalji mogu biti "ispušteni" i generalna reputacija firme loša. Istaknutost ove kuće ne obećava dobar ishod poslovnih aktivnosti.

Boja: zelena

Kvalitet: kadentna, ženska, noćna. Mračna kuća, važi za najmalefičniju u karti

Pravac: istok-jugoistog

Srodne planete: Saturn uživa u ovoj kući. Lili zapaža "prirodno, Saturn je gospodar pakosti i štete". Kosignifikatori su Ribe i Venera.

Imena: Loša sreća. Kuća neprijatelja. Lili kaže: "prosto rečeno - vuče na dno, kao što to rade i sve ostale kadentne kuće".

PRVO POLJE

KLJUČNA REČ – identitet (telo)POLJE – života – ugaono – kardinalno – ličnoPRIRODNO – ovan – Ar

PREDSTAVLJA – samu ličnost, fizičko telo, pojava, izgled, karakter, temperament, prirodne sklonosti, zdravlje, individualnost, način izražavanja, kako osobu drugi vide, način na koji želi da ga drugi vide, kako pristupa životu, godine ranog detinjstva, pogled na svet, početak svih poduhvata, vrline, mane, uspeh i neuspeh, sposobnost, način delovanja, osnova života, neke nasledne tendencije sudbine, životna energija, duševne dispozicije, latentne mogućnosti, inicijativa, aktivnost, borba za egzistenciju, dinamika, tendencije.

DRUGO POLJE

KLJUČNA REČ – vrednosti POLJE – vrednosti (suštine) – koje sledi – fiksno – poseda (materijalnih dobara)PRIRODNO – bik – Ta

PREDSTAVLJA – svaki dobitak ili gubitak našim delovanjem, imovina bez nekretnina, finansijsko poslovanje, investicije i mogućnost zarade, dobit od rada, finansijske mogućnosti, veze, bogatstvo, unutrašnji talenti i resursi, osećanje sopstvene vrednosti, potreba za ispunjenjem ličnih emocija i vrednosti uopšte, materijalni dug, lična sloboda, tekuća imovina, dnevne potrebe, hrana, vlasništvo, korišćenje okoline, uživanje, promenljiva imovina, obrtna sredtsva, sloboda, sreća – nesreća u materijalnom smislu, odnos sa posrednicima, kraj koji sami uzrokujemo.

TREĆE POLJE

KLJUČNA REČ – svest POLJE – odnosa – padajuće – promenljivo – relacija (komunikacija)

Page 4: Astrologija - Jedanaesta kuća

PRIRODNO – blizanci – Ge

PREDSTAVLJA – svi oblici komunikacije, praktičan intelekt, inteligencija, svesni ili objektivni um, način mišljenja, bliža okolina, sestre i braća, rođaci, komšije, veoma bliski prijatelji, saobraćaj i saobraćajna sredstva, kratka putovanja, pisanje, govorpisma, dokumenta, jezik, izleti, ograničeni horizont, lične veštine koje uzima zdravo za gotovo, nove ideje koje može prihvatiti, sposobnost uklapanja u okruženje, potreba stvaranja.

ČETVRTO POLJE

KLJUČNA REČ – bezbednost POLJE – završetka – ugaono – kardinalno – zatvoreno PRIRODNO – rak – Ca

PREDSTAVLJA – početak i kraj života (završne godine života), majka u muš. otac u žen. dom, roditelj koji je više uticao, porodica, privatni život, sve što je privatno, privatnost, koreni, dom koji će stvoriti, nasleđe, imovina u nekretninama, završetak svih stvari, posmrtna slava, mesto sahrane, subjektivno JA, temelj na kojem gradimo svoj karakter. Rasa, domovina, zavičaj, nekretnine, tajni trezor, ognjište, karakter, nasleđe oca, pretci, nasleđe predaka, embrio i grob, kolevka, atavizmi, želja sigurnosti, nasledni talenat, sudbinsko polje, psihološki koreni.

PETO POLJE

KLJUČNA REČ – kreativnost POLJE – života – koje sledi – fiksno – lično PRIRODNO – lav – Le

PREDSTAVLJA – deca, ljubav, ljubav koju pruža, emotivni stav, eros (seks), zadovoljstva, sport, zabava, mesta zabave, laka zarada, špekulacije, oblast u kojoj je kreativan i originalan, dramska književna i uopšte umetničku sposobnost, mladost, škola, lutrija, igre na sreću, igre, hobi, razbibriga, veselje, veze mladosti, ispunjene želje, darovi, talenat za javne nastupe, praznici, godišnji odmori, izdavaštvo, politika, društvena pitanja, obrazovanje dece, klubovi i udruženja kojima pripada, vežbe, odgoj, ukras, rasno poreklo, otkrića, odela, preduzeća, trudnoća.

ŠESTO POLJE

KLJUČNA REČ – dužnost POLJE – vrednosti (suštine) – padajuće – promenljivo – poseda PRIRODNO – devica – Vi

PREDSTAVLJA – svakodnevnica, lični rad, navike, posao, zanimanje, kolege, okruženje na radnom mestu, sve okolnosti koje utiču na zdravlje (ne bolest, eventualno profesionalna bolet), neposredna povezanost rada i zdravlja, deo tela koji trpi, posluga, kućni ljubimci, oni kojima izdaje stan, oni koji od nas zavise, odeća i način na koji je nosi, rutinske delatnosti. Zainteresovanost za jelo, higijenu i način ishrane. Nesvesno JA, sposobnost prilagođavanja, konfor, hrana, nameštaj, štale, domaće životinje, pomoćnici, potčinjeni, robovi, rod žene,

Page 5: Astrologija - Jedanaesta kuća

radionica, krize srednjeg života, starost, poznati neprijatelji, niži neprijatelji, kraj uzrokovan rasom i ličnom borbom.

SEDMO POLJE

KLJUČNA REČ – saradnja POLJE – odnosa (partnerstva) – ugaono – kardinalno – relacija PRIRODNO – vaga – Li

PREDSTAVLJA – bračno i poslovno partnerstvo, brak, razvod, stav i kvalitet braka, bračni drug, broj mogućih brakova, javna čast, kako ga javnost prihvata, otvoreni neprijatelji, saradnja sa drugima, nedostatak saradnje, svi poslovi sa javnošću, ugovori, sporazumi, pogodbe, parnice, ono što najviše nedostaje, najjače karakterne osobine, babe, dede, one koji mogu delovati na naše ime, poslovni ortaci, konkurenti, protivnici, odnos sa stranim licima, drugovi, konkubinat, kupo-prodaja, procesi, rasprave, pravde, diskusije, zadruge, sudovi, sve što je nasuprot ličnosti

OSMO POLJE

KLJUČNA REČ – regeneracija POLJE – završetka – koje sledi – fiksno – zatvoreno PRIRODNO – škorpija – Sc

PREDSTAVLJA – seks, smrt, nasleđe, podrška dobijena od drugih (moralna, finansijska, fizička ili duhovna). Ukazuje na obolenja, stradanje, teške bolesti, rane, operacije, velike opasnosti. testamenti, tajne, porezi, osiguranja, duhovna i fizička regeneracija, psihološki preporod, alimentacija, hirurgija, fatum, spavanje, duboka istraživanja i ispitivanja, skrivena imovina, imovina naših partnera, strah, udarci, sudbina, gubitci. Nasleđe od javnosti, žene, ortaka, mrtvih. Crna magija, dužnosti-prava, drugi svet, otuđena deca, okultne stvari, prilagodljivost univerzalnom životu, moć partnera, velike promene.

DEVETO POLJE

KLJUČNA REČ – aspiracije POLJE – života – padajuće – promenljivo – lično PRIRODNO – strelac – Sa

PREDSTAVLJA – viši um, veroispovest, više obrazovanje, inostranstvo, poslovi sa strancima, stranci i daleka putovanja, zakon, državno pravo, religija, sveštenstvo, crkva, božanska mudrost, dubokoumno razmišljanje, intelektualni život, ideali, snovi i vizije, intuicija, etika, javno mnjenje, publikacije, socijalni poslovi, veliki poslovi, pouke koje stiče tokom života, predviđanja, bela magija, metafizika, apstrakcije, određen pogled na svet, slava, naučni putevi, promena misli, istraživanja, evolucija, otkrića, odnos sa daljinama, viši život, super ego, nauka, filozofija, psihologija, unuci, kult

DESETO POLJE

Page 6: Astrologija - Jedanaesta kuća

KLJUČNA REČ – ugled, častPOLJE – vrednosti (suštine, statusa) – ugaono – kardinalno – poseda PRIRODNO – jarac – Co

PREDSTAVLJA – profesija, uspon, položaj, dostojanstvo, čast, renome, upliv, slava, reputacija, ego, pozicija u društvu, status, ugled, unapredjenja, ambicije, poslovne i društvene aktivnosti, poslodavac, vlast, svaki autoritet kojem smo podređeni, lična ostvarenja, način na koji ga drugi vide i vrednuju, lični uticaj u krugu u kome živi, vrhunac života, drugi roditelj, crkva kao organizacija, karijera javnih ličnosti, dovršena dela i iskustva, delatnost i uspeh, iscrpno delo, dostignuće društvenog položaja, vladar, otac u muškom a majka u ženskom horoskopu.

JEDANJSTO POLJE

KLJUČNA REČ – društvena svestPOLJE – odnosa – koje sledi – fiksno – relacija PRIRODNO – vodolija – Aq

PREDSTAVLJA – lična sposobnost za prijateljstvo, stav prema prijateljima i poznanicima, nade, želje, lični ciljevi, protekcije, kasnije dobijena deca, ljubav koju prima, svi neemotivni odnosi, penzija, plodovi položaja, novac koji kroz posao stiče, okolnosti nad kojima nemamo mnogo kontrole, šta u životu najviše želi, pastorci i usvojena deca, način kojim sagledavamo druge, humanitarni interesi, velike i male organizacije, krugovi koji su na neki način u vezi sa našom karijerom, simpatije okoline, vernost, poverenje, neutralizacija, vaspitači, antagonizmi. Korist od prijatelja, službe, zvanja. Socijalni poslovi, svi koji unapređuju ličnost.

DVANAJSTO POLJE

KLJUČNA REČ – podsvesno POLJE – završetka – padajuće – promenljivo – zatvoreno PRIRODNO – ribe – Pi

PREDSTAVLJA – nepoznate, skrivene, jake i slabe strane. Patnja, tuga, ograničenja, tajne radnje, tajne, hendikepi, izolovanost, razočarenja, mesta izgnanstva, zatvori, bolnice, ludnice, manastiri, neistražena daleka mesta, ostrva, uzdržanost, inhibicije, progonstvo, skriveni neprijatelji, prikrivene opasnosti, štetu koju sami sebi nanosimo, ilegalni poslovi, stvari koje krijemo od drugih, pozadinu, istraživanja, subjektivne oslonce, nesvesno JA, unutrašnja svest, milosrđe, saosećanje, rad za javno dobro, teškoće koje odbijamo da priznamo i sa kojima ne želimo da se suočimo, … tajni neprijatelji, nevidljive prepreke, ograničenja, kazne, zatvori, ropstvo, hronične bolesti, divlje životinje, izgnanstvo, napad mase ili kriminalaca, tužbe, podvale, brige, iskušenja, procesi, psihičke komplikacije, prevare, socijalni poslovi (u bolnici, zatvoru ), nostalgija, strah od života, smrt izaziva mučenje ili sebemučenje.

Prva kuća Vitae - Život je najvaznija "kuća" u horoskopu

Predstavlja vaš podznak - Ascendent je tačka svesnosti, mesto sastanka našeg unutrašnjeg bića sa spoljnim okruženjem. On otkriva način na koji ispunjavamo svoju sudbinu. Ascendent

Page 7: Astrologija - Jedanaesta kuća

modifikuje čitav horoskop i uslovljava značenje ostalih polja i planeta u njima.

Vrh prve kuće je Ascendent ili znak u usponu. Ovo je jedna od najvažnijih tačaka u prirodnom horoskopu i ona precizno pokazuje stepen i znak na istoku horizonta u trenutku Vašeg rođenja. Zbog Zemljine rotacije, jedan stepen zodijaka diže se iznad horizonta otprilike svake četiri minute; stoga i sami možete uvideti koliko je važno da se zna precizno vreme rođenja.Prva "kuća", a posebno njen početak - Ascendent - pokazuje Vaše prirodne sklonosti i tendencije, individualnost i način na koji se izražavate. Ona pokazuje kako Vas drugi vide, takođe i način na koji želite da Vas drugi vide. Utiče na pristup životu, Vaš pogled na svet, izgled i pojavu, kao i na početak svih Vaših poduhvata...

Ascendent je slika koju dajete svetu, ali i prozor kroz koga Vi sami sagledavate taj svet. Na fizičkom nivou, to je Vaše telo u onom prvobitnom obliku, nasleđenom od roditelja. U Ascendentu ste sami, u tom uzdižucem stepenu nekog znaka na horizontu smesteno je Vase "Ja", Vasa licnost koju ste okružili i sakrili (Ascendent je maska!), osnovni karakter svog Sunca i odgovor na pitanje kome pripadate, koga krije Vas Mesec. Ascendent je u ljubavnim odnosima vazan jos i zbog toga sto se na suprotnom kraju Zodijackog kruga, suprostavljeno nasem JA, nalazi TI - tacka na kojoj se nalazi Descendent, skriveni deo nase licnosti, ono sto nam nedostaje i za cim tragamo kako bismo ono JA jednom pretvorili u MI. Prva kuća je Ascendent i najvažnija od svih ugaonih kuća.

Predstavlja:- vašu ličnost - karakter- temperament- zdravlje- sposobnost delovanja i preživljavanja- ponasanje- rođenje- početak života- individualnost- lične kvalitete- izgled- fizičko telo- svest o sebi

Planeta koja se nalazi u prvoj kući opisuje i našu prvu reakciju - govori i o tome kako nas drugi doživljavaju- način na koji želimo da nas drugi vide- kako mi vidimo druge- vladalac horoskopa opisuje i kotpočinjemo stvari u životu- pokazuje prirodne sklonosti i tendencije- način na koji se izražavamo- utice na pristup zivotu- nas pogled na svet - gradja tela- glava (mozak).- kakvi smo kad se probudimo.

Prirodni znak Ovan (vladar Mars).

Page 8: Astrologija - Jedanaesta kuća

Derivatne kuće (12/2 : znači da je prvo polje dvanaesto drugom polju)

Dalja značenja:

12/2 - kasa, neprijatelji sreće11/3 - prijatelji braće, bližnjih, ministara, nade braće, rođaka, braća prijatelja, bibliofili10/4 - baba oca, upravnici, stari grad9/5 - put djece, njihove manguparije, susreti ambasadora, snovi djece, putevi razonoda i škola8/6 - nasljedne bolesti, smrti podređenih, epidemije, oporavak, narodne tradicije,7/7 - upliv žene i društva, ponovne veze, pacifisti, žene ortaka i protivnika, neprijatelji neprijatelja6/8 - vrijednosti starina, akti uspjeha, autopsije, kože5/9 - zadovoljstvo puta, misionari, radost učenja, jeresi, sportske igre, mornarske škole4/10 - otac majke, kraj situacije, moći države, časti, položaja, mauzolej3/11 - braća nasljednika, publikacije, pisma i putevi ministara2/12 - dobit od tajnih neprijatelja, bolnica, kažnjenih i sl.

Mnogo planeta u polju: koncentriran na sebe, ne da se podučavati, indiferentan za druge, nameće svoju volju.

U drugim oblastima astrologije, kao što su horarna, elekciona i dr. ova kuća prikazuje onoga koji pita – pitača (querent); Njegovo telo, ali ukoliko je pitanje vezano za zdravlje ova kuća predstavlja glavu; Ime pitača… Dakle ako ja pitam (na primer) predstavlja mene; može da predstavlja I “Nas” ako na primer želim da znam – Hoćemo li potpisati ugovor (na primer moj muž I ja sa nekim tamo...) dakle 1 kuća predstavlja Nas. Hoćemo li pobediti Francusku u fudbalu? Opet smo “Mi” predstavljeni prvom kućom (jer iako ja ne igram za naš tim, ja ih podržavam tj. navijam za njih, identifikujem se sa njima); Predstavlja I opštu/generalnu situaciju lokacije pitača (mene recimo)…pa ako pitam Hoćemo li imati toplo leto? – gledamo opet 1 kuću – generalnu situaciju; Što se tice generalne lokacije na primer to može da bude i recimo brod na kojem ja plovim trenutno i tome slično;

Život, vitalnost i zdravlje. Rast, boja, ten, forma i oblik tela. Štariji izvori pripisuju joj uticaj na intelekt, način na koji um funkcioniše i govor. Uopšte, I polje predstavlja centralno mešto za ličnost i način izražavanja. Kako opisuje fizički izgled, stanje ove kuće pokazuje i stepen lične vitalnosti i snage.

U horarnoj: predstavlja samog pitača. Ako je pitanje vezano za svakodnevnu situaciju sa kojom pitač nije direktno povezan, već samo zainteresovan, onda kroz I kuću gledamo osobu za koju pitač pita. Na primer, za pitanje o ratu, I kuća označava zemlju pitača, jer se on identifikuje sa njom i izražava zabrinutost za nju.

U mundanoj: obični ljudi i opšte štanje nacije. Državu i njene štanovnike u celini, njeno opšte štanje i prosperitet.

U sudskim sporovima: onog ko inicira spor. Početak suđenja, tužilaštvo.

U događajima: onog ko načini prvi korak.

U poslovnoj astrologiji: onog ko prvi načini ponudu. U ratu napadača, u sportu domaći tim.

Page 9: Astrologija - Jedanaesta kuća

U medicinskoj astrologiji: glavu i lice: oči, uši, usta, kosu, nos, jezik, zube. Kulpeper piše: sve što je iznad prvog vratnog pršljena. Satrun, Mars ili Severni čvor u ovoj kući ukazuju na deformitete lica ili dela tela koji je predstavljen izlazećim znakom; Lili primećuje: “kada je Ovan na AC, znak, mladež ili oziljak sigurno na glavi ili licu; ako je AC na prvim stepenima znaka, ožiljak je na gornjem delu glave; ako je na sredini, mladež, znak ili ožiljak biće na sredini lica; ako je pri kraju, lice je oštećeno blizu brade, prema vratu." Predstavlja samog pacijenta i odnos njegovih vladara pokazuje njegovu snagu, za razliku od vladara 6. kuce, koji predstavlja bolest. Ako je vladar 1. kuce jači od vladara 6., pacijent će ozdraviti.

U poslovnoj astrologiji: kupac Boje: bela i svetle boje. Lili kaže: "ako pitate koje je boje odeća bilo kog čoveka, ako mu je signifikator u I kući i u odgovarajućem znaku, boja odeće je bila bela, siva ili svetla varijanta boje tog znaka; takođe kada je pitanje vezano za stoku, kada je signifikator u ovoj kući, to označava da su svetle boje". Simbolizam bele boje je u odnosu sa pomeranjem Ascedenta kao izlazeće tacke, što znači - donošenje sunca.

Kvalitet: kardinalna, muška, dnevna

Pravac: istok

Srodne planete: Merkur uživa u 1 kući. Lili kaže: "zato što predstavlja glavu, jezik, mišljenje i memoriju. Kada je dobro poštavljen u ovoj kući daje dobre govornike". Ovan i Saturn su kosignifikatori: "za nas je ova kuća prva, kao što je Ovan prvi znak, a Saturn prva planeta; i kada je Saturn čak i osrednje dobro položen u ovoj kući, u bilo kom dobrom aspektu sa Jupiterom, Venerom, Suncem ili Mesecom, obećava dobru konstituciju i zdravlje, a obično i dug život. Imena: ištočni ugao, Ascedent (ono što izlazi), Horoskop (vladar sata), Anatol (ištok, izlazak sunca), Kuća života

U razmatranju natalnog horoskopa se uvek polazi od I kuće, koja predstavlja samog natusa – ta kuća mora biti analizirana koliko i sam znak Ovna i Mars, jer I kuća predstavlja energiju čoveka. Ono što je energija kod jedne osobe što je njen lični Mars, znak Ovna, vladar I kuće i I kuća. Prva kuća predstavlja energiju osobe, to nije samo psihološki portret osobe. Ova energija može biti malefična ili benefična, privlačiti različite energije, ona je sudbina natusa, koja je definisana količinom i kvalitetom energije. Kvalitet energije daje smer, a količina daje mogućnost da natus bude slobodan. U konačanom smislu, da bi čovek bio potpuno slobodan od svog horoskopa, on mora imati određenu količinu energije, koja ga izvlači od svake sudbine. Ukoliko je poznata osnovna mitološka priča o letećem Ovnu sa zlatnim runom, koji je mogao da poleti, i da na taj način izvuče iz teške sudbine bilo koju sudbinu - ta simbolika je sadržana u simbolici I kuće bilo koje osobe. Energija je lična osnova, u konačnoj varijanti svako živo biće je neka vrsta energije. Pored onoga što je lično prestavljeno I kućom, i kroz ono što je natus nasledio položajem Marsa u natalnom horoskopu, koji je za svaku osobu energetski dodatak, posmatraju se Mars i njegov dispozitor. Takođe, kroz razređenu sliku – kroz prirodu Ovna, i odatle natus nešto može imati,međutim I kuća sadrži sam vrh energije koja je konkretno fokusirana, i ta energija čini glavnu sudbinu jedne osobe. Postoji nekoliko stvari koje treba razmatrati kada je I kuća u pitanju. Od energije se formira I ono što će osoba sama da čini, ali i sve one stvari koje se osobi događaju. Ukoliko je izlazeći znak (znak na Asc-u, u I kući) muškog kvaliteta, očekuje se da su primarno stvari koje natus radi – stvari koje mu se događaju. Ukoliko je ženski znak na Asc-u, osobi se stvari događaju. To je, naravno, jedno vrlo uopšteno i široko pravilo, ali ono definiše

Page 10: Astrologija - Jedanaesta kuća

u osnovi da li energija ide ka natusu ili je on prima, da li je on taj koji deluje ili ne - da li određeni znak na Asc-u donosi sudbinu ili je natus u toj prirodi. Prvi pokazatelj je, dakle, osnovni polaritet znaka – muški znaci imaju tendenciju da ukažu da je osoba upravo ta koja deluje – koja je u toj prirodi, dok ženski znak nosi tendenciju da kaže da će se osobi događati stvari koje su vezane za simboliku znaka koji je u pitanju. Ipak, to je tek prva osnova. Ono što daje vrlo konkretnu sliku, gde se već zna da li osoba gubi ili dobija od toga, je kada se pogleda kuća koja odgovara izlazećem znaku. Naime, svako ima vladara kuće koja vlada njime – ukoliko je izlazeći znak Raka, natus je definisan IV kućom, pored Meseca koji će se sigurno posmatrati kao planeta koja njime vlada. U IV kući se posmatrapovoljna ili manje povoljna simbolika. Ukoliko je nepovoljnost vezana za IV kuću, u toj meri osoba duguje simbolici izlazećeg znaka. Najčešće je ona energija od koje je natus sačinjen pokazatelj da li je natus pravi predstavnik tog znaka, što mora biti potvrđeno kroz kuću koja odgovara tom znaku, jer će ona biti tada harmonično postavljena, ili kada ima dobre osobine tog znaka – da dobije od njega. U suprotnom natus nosi znak sudbine, obeležen je da duguje tom znaku. Ne može se znati dok se ne pogleda kuća odgovarajuća znaku na Asc-u, da li, naprimer, čovek sa Ribama na Asc-u jeste vrlo spiritualna priroda, ili je u pitanju osoba koja je rođena da živi u zatvoru, da ima određeni problem sa psihom. Mora se pogledati njegova XII kuća – da li natus duguje Ribama ili one duguju natusu - u zavisnosti od toga šta je u prirodi te kuće, što se dobija tako što se čovek vezuje za svoj Asc određenom energijom. Natus je mogao steći Asc tako što se vezao određenom energijom za nega – na pozitivan način ili na negativan način. Dovoljno je samo da se ne voli neka stvar veoma mnogo, i natus je vezan za taj znak na negativan način, on će postati taj izlazeći znak, i u toj kući, ili kroz vladara će imati problem. Na drugi način, natus se mogao vezati za taj znak tako što ga veoma voli, i tada će imati isti izlazeći znak, ali će kuća koja je vezana za taj znak, ili vladar kuće, biti povoljni postavljeni. Ipak, najčešće je slučaj da su ljudi u dugu od znaka koji je na Asc-u. Izlazeća kuća će primarno govoriti o tome, ali je i planeta svakako važan predstavnik jer ona govori o daljoj sudbini natusa.

Ascedent OvanU slučaju da je Ascendent natusa u znaku Ovna, energija je veoma fokusirana na samu ličnost. Znak i kuća koja primarno govori o osobi u ovom slučaju je I kuća, zato treba posmatrati sve planete u njoj, i aspekti koje primaju. Ukoliko su u I kući malefici, ili su loše te planete loše aspektirane, reč je o naglim događajima – osoba je izložena udarima sudbine na brz, nagao način, puno toga će zavisiti od činjenice da je ona upravo takve prirode. Porebno je dodatno pogledati vladara I kuće, videti u koju sferu on ide – o čemu se radi, ali I kuća već dosta govori o pozitivnoj ili negativnoj sudbini natusa. U meri u kojoj je sudbina negativna, osoba može imati poteškoća od svih novih stvari koje započinje, imati problem koji je uzrokovan svesno, njenom prirodom. Ukoliko je I kuća pozitivna osoba će imati uspeh od svih akcija koje sama započne. Dobar primer za ovo je horoskop Če Gevare, koji je bio Ascendentalni Ovan, sa Uranom na Asc-u i Marsom, vladarom I polja, u Ribama i XII kući – pa je naravno jedan deo svog života on proveo u ilegali. Često je sudbina Ovna da bude izdat od svojih prijatelja, ali i za druge životne situacije Uran u Ovnu je već prilično riskantan znak.

Ascedent BikOvaj čovek je u osnovi vezan za materiju –on će dobijati novac ili će imati problem sa njim, odnosno možda nekome nešto duguje. Ako je natus , tokom nekog ranijeg života, dolazio do novca na nepošten način, sada će u II kući imati određene probleme, i tu će se i sada videti pohlepa koja postoji. Priroda osobe se ne pokazuje samo kroz izlazeći znak, već se obavezno analizira i kroz kuću koja odgovara izlazećem znaku. Stoga, u slučaju izlazećeg Bika, treba

Page 11: Astrologija - Jedanaesta kuća

više posmatrati njegovu II kuću – ukoliko su tu smešteni malefici, natus će biti vezan za novac biti pohlepan, on će imati tendenciju da se bori za finansije veoma snažno, i tu će ulaziti u date probleme. U zavisnosti od prirode malefika, možda će on doživljavati sliku ovog problema samo kroz gubitke novca ili kroz stalnu borbu i konflikte. U meri u kojoj je druga kuća dobra, ili ako je vladar I kuće u dobrom odnosu sa vladarem II, to bi bile vrlo povoljne kombinacije, jer je ovakva osoba dobro integrisana, ona je dobar predstavnik svog izlazećeg znaka. Prva kuća je sudbina, i ukoliko natus duguje toj kući koja odgovara njegovom izlazećem znaku, njegova eneregija je oštećena, pa je I priroda oslabljena, i to nije naročito sretan factor za samu osobu.

Ascedent BlizanciPitanje je da li je ova osoba vrlo inteligentna, ili je u pitanju neko ko će svojim odlukama stvarati iznova pogrešnu stvar, gde će njoj biti dato da odlučuje, a ona donosi neku negativnu sudbinu. Ako je u III kući smešten Saturn, ili je vladar III kuće loše postavljen, u toj meri Blizanac na Asc-u će imati poteškoću u odlučivanju onoga šta želi, ili će pogrešno doneti odluku. Trećom kućom natus misli i ukoliko je ovo oštećeno u natalnom horoskopu, osoba će gubiti, njoj je dato da njena sudbina bude definisana njenim mislima, a one su pogrešne i loše, slabe, kao da ona ne ume da vozi svoj horoskop. U suprotnom, ako je sve iz serije 3 dobro postavljeno, natus će biti vrlo inteligentan.

Ascedent Rak Ovo je jedan od najosetljivijih znakova na upliv sudbine. Pre svega jer je Mars u padu na 28 stepenu ovog znaka, što ukazuje na to da je u osnovi ovo pozicija za one kojima će se stvari primarno, tokom čitavog života - događati. On u značajnoj meri zavisi od sopstvenog pore kla, od porodice, zato treba posmatrati njegovuIV kuću, jer će ga to primarno definisati, definišu ga uslovi genetike, vezanost za jednog od roditelja. Njegovo Ja je po defoltu manje samim tim što je rođen sa ovim Asc-om, on će dosta zavisiti od slike predaka, što može biti odlično ako je ta slika dobra (ako mu daje snagu), međutim ukoliko nije pozitivna ovo je znak na koji sudbina najviše deluje. Kao što je Mesec zavistan od Sunca, jer prima svetlost od njega.

Ascedent LavU ovom slučaju može postojati problem sa ocem, sa srcem, egom, možda i sa kvalitetom ličnosti – ili je ovo osoba koja treba da bude kreativna, stvaralačka, koja ima sposobnosti da vodi. Da li natus duguje Lavu ili Lav duguje natusu? Treba posmatrati V kuću, vladare, i sve što postoji u njoj, kako je aspektovano. Često je ovde kombinacija da natus možda delimično duguje u određenom smislu, a sa druge strane ima i pozitivne osobine znaka. Izlazećem Lavu je u osnovi primarno dato da deluje, baš kao što je Raku bitno da sudbina ide ka njemu, zato bi u najboljem smislu Asc u Lavu bio kreativan znak, onaj koji može da stvara, ali samo ukoliko je V polje natalnog horoskopa dobro postavljeno.

Ascedent DevicaNatus je možda rođeni bolesnik, ili ima neki zdravstveni problem, on mora nekome da služi, nekoga da leči, da pomaže, takođe mora voleti da radi. Jedan broj Devica jeste radoholičar, ali to će zavisiti od VI kuće. Već u prvom (izlazećem) znaku nešto je rečeno, i glavna priča već stoji u njemu, nakon toga se posmatra VI kuća. Ako natus sa Asc-om u Devici, ima Marsa u VI kući, izvesno je da je ova osoba u najgorem slučaju vrlo kritičarski nastrojena, ali biće i sklona bolestima, različitim problemima na oslu – ona žustro kritikuje, i neprijatna je, jer Venera u osnovi nije bliska znaku Device. Čak i kada je sve to dobro postavljeno, isti Mars u znaku Device neće umanjiti sve navedene osobine, ali će osoba biti pored toga jako vredna (u

Page 12: Astrologija - Jedanaesta kuća

suprotnom je problematična na poslu, čak i sklona fizičkim povredama). Na ovaj način posmatrajući kuću koja odgovara Ascendentalnom znaku, svaki izlazeći znak se personalizuje, jer nisu sve Device, Vage i Lavovi isti. Personalizovana Devica se dobija tek spajanjem kroz VI kuću.

Ascedent VagaOva kombinacija najčešće nosi problem u braku, jer je najteži deo za čoveka da uspostavi balans između suprotnosti. Vaga je jedini znak koji je predmet, stoga on upravo govori o toj ravnoteži i presudi, zato se kod Vage često vidi efekat ogledala – Vaga je sve ono što je njena VII kuća, gledati vladare. Vaga može da bude dobro samo ako je partner potpuno srećan sa njom, ukoliko on nije ok, i ona će biti jako nezadovoljna. Osoba koja je Asc Vaga zavisi od situacije u VII kući, treba pored toga posmatrati koje su planete u Vagi, ali I kako je postavljen Mars u njenoj natalnoj karti, jer ona od toga zavisi. Upravo je u tome problem što ljudi ne gledaju druge ljude kao što bi sebe, što bi Vaga trebala činiti više od svih ostalih, jer je ona znak odnosa i partnerstva. Za jednu Vagu ne postoji mogućnost da je ona zadovoljna, a da njen partner to nije, ona to intuitivno oseća, ali da li može da razume i koriguje – to je već drugo pitanje. Ako je u takvom natalnom horoskopu Marsa u kvadratu sa Saturnom, ona će sa lakoćom okrivitipartnera za sve teškoće „On je težak, on je problem, ja sam fina“ - za Vagu je to kraj, to je razlog problema u braku. Osobe sa Asc-om u Vagi najčešće nemaju dobru priču o braku jer je to znak otvorene sedmica, i takav natus traži ništa manje do savršen odnos, što je vrlo teško ostvariti. Izlazeći znak Škorpion Ovo jeste drugi Marsov znak, ali za razliku od Ovna – ovo je znak ženskog Marsa, pa se pripadnicima ovog Ascendentalnog znaka, češće stvari događaju. Ovo je vrlo ženski znak, koji uvlači energiju poput vira, ili crne rupe. Bitno je da li je natus u stanju da sadržajem svoje VIII kuće transformišeenergiju, da li ima neku dobro postavljenu planet u svojoj VIII kući, koja može da spašava da iz lošeg događaja izvuče na dobro, da operiše poput hirurga. Ne postoji planeta benefik koji se lagano oseća u znaku Škorpiona. Saturn, ako je dobro postavljen, može dati nešto duži život. Uran, u slučaju da je natus svestan načina na koji treba da ga koristi može takođe biti povoljan.

Ascedent ŠkorpionAscendentalni znak, natus može biti poput dobrog prijatelja, koji može da izvuče natusa iz loše situacije, neko ko može da okrene iz zla u dobro, pod uslovom da je VIII kuća dobra. Ukoliko VIII kuća nije dobra, onda je i sam natus, u meri u kojoj ima problem sa svojom kućom i vladarem, u opasnoj situaciji. korpion mora više od svih drugih, umeti da kruži energijom, da je u stanju da je transformiše i menja. Kada natus ima negativnu Škorpionsku prirodu, pitanje je da li je on opasan za drugog ili za sebe – o tome mogu govoriti malefici u VIII kući, ali ako je tamo smešten benefik (Mesec, Venera) osoba ugrožava sama sebe.

Ascedent Strelac Ukoliko je vrh I kuće natalnog hotroskopa u znaku Strelca, postoji mogućnost da osoba bude vrlo moralna ili da nasuprot tome bude problematična baš sa zakonom. Ovo je znak morala ili filozofije, etike. Potrebno je posmatrati IX kuću natalnog horoskopa – ukoliko je tu Sunce ili Jupiter, i ako su dobro postavljeni – onda je to personalizovani Strelac. U suprotnom, on može često biti u problemu sa zakonom.

Ascedent Jarac Ideja o uspehu u karijeri, o nečemu što bi vremenom trebalo da se stvori, o onome što će biti napravljeno. Ovaj znak je, baš kao i kod Raka, veoma tesno povezan sa sudbinom, sa uplivom

Page 13: Astrologija - Jedanaesta kuća

sa strane i pričom o genetici. Kroz ovaj znak će sve mnogo više ići, nego kroz druge stvari koje su u najkonkretnijem smsilu sudbinski predodređene, koje su neminovnost. Treba pogledati X kuću, naravno i Saturna, jer natus je u toj prirodi, to je njegova suština – on može biti jako korektan ako je dobra X kuća. Za Jarca je važno da ne greši, da ume da prihvati. To je znak gravitacije, sve stvari konačno gravitiraju u jednu tačku, i doći će vremenom, kad-tad. Ako je dobro postavljena X kuća, osoba samo treba da pusti, vreme će sve dobro doneti, ovo je izrečena presuda – ono što će neminovno biti dobro za nju.

Ascedent Vodolija Osoba je u osnovi okrenuta novim stvarima, iznenadnim promenama u životu i slično. Da li je ona haotična, sklona rizicima, potpuno izvan sistema, da li je opasna – videće se u XI kući. Ako je tamo Mars, izvesno je u pitanju osoba vrlo nagle prirode, njoj se događaju opasne stvari, posebno u onoj meri u kojoj je Mars loše aspektiran sa nečim. Ukoliko je nasuprot tome, u XI kući, dobro postavljen Jupiter, sa npr. Uranom – natusu je sudbina dala da ide daleko, da oslobađa ljude – to je super predstavnik Vodolije.

Asedent RibePitanje je da li je to spiritualna osoba, ili nešto sasvim suprotno. Natusu je dato da živi kroz svoju dvanaestu kuću, i bolje je ako je ona jako dobra, jer je osoba tada jako moćna na jedan fini, suptilan način. Ta duhovna moć, moć atmosfere koju neko ume da stvori može da postoji ako je čovek Riba Asc, a dobra mu je slika XII kuće. U tom slučaju, on na vrlo nevidljiv način, magičan u osnovi, može stvoriti atmosferu za sve dobre događaje. Dvanaesta kuća se prvo pojavi, pre I, pre nego što će se osoba roditi. To su duhovi čuvari, to je natusov suptilni svet, gde god da natus ide, dvanaestica se pojavljuje pre samog tela, pre Asc-a. To je i miris, kao što se u životinjskom svetu pre pojave samog tela oseća miris. Ako je ta suptilnost dorbo postavljena onda neće nikada biti ozbiljnih životnih poteškoća. Sledeći korak u analizi, kako bi se personalizovala I kuća, je posmatranje planete koja vlada izlazećim znakom. Jedna sudbina osobe, koja se odnosi na to gde je usmerena njena pažnja I energija, definisana je tom planetom (gde je ona postavljena – u koji znak i kuću), i stanjem njenog dispozitora. To su dve stvari i pre nego što se započne tumačenje kompletnog horoskopa, treba pogledati vladara Asc-a, i njegovog dispozitora. Jer je vladar Asc-a početni položaj natusa, a njegov dispozitor je pokazatelj sudbine u koju natus ide.

Ukoliko je natus Asc u Lavu, a Sunce (vladar Asc-a) je u V polju – to je odlično. U suprotnom, ako je Sunce u znaku u kom bi vladar voleo da se nađe (ako je to sada Mars, kao vladar I, i nalazi se u Lavu), a Sunce je otišlo u Vagu – to nije dobro, ne iz razloga što je to znak Sunčevog pada, već Marsovog izgona. Ako je Sunce otišlo u znak Jarca, to je već odlično jer bi Mars voleo tamo da se nađe, jer je kao dispozitor Sunca u znaku u kom bi Mars najviše voleo da bude kroz vreme, i da ima naravnošto bolje aspekte.Naredni korak u samoj je analiza sadržaja I kuće. U njoj mogu postojati određene planete, I više od jednog izlazećeg znaka (može se desiti da postoji uklješten znak u I polju). Način posmatranja I kuće, koja je uvek glavna sudbina natusa (na fizičkom nivou, to je sudbina sve dok je u telu) ne može da izađe iz ovog okvira, samo je bitno znati šta se posmatra. Pre svega, sam vrh I polja, je uvek glavno polje energije, sve ostalo postoji ali smanjuje svoj radijus, i slabiji je upliv tih planeta koje se nalaze na sredini ili ka kraju I kuće natalnog horoskopa. Ne može se reći da natus ima neku planetu u I polju, ukoliko je ona postavljena na 5 stepeni od vrha II kuće – to je već slabo, može se reći da će se dogoditi na kraju života, ali osoba nije sačinjena od energije te planete. Ta planeta koja je na kraju I kuće, čak snažnije deluje na II kuću, jer se smatra da je na njenom vrhu. Planeta koja je na sredini I kuće ima određeni upliv,

Page 14: Astrologija - Jedanaesta kuća

ali ne onoliko jak koliko bi imala da je na vrhu, već deluje sa svega 50% snage. Ako nema nijedne druge planete, ona će opisati natusa ali ne previše snažno. Druga stvar koju je važno pratiti je da će svaka planeta koja je udaljena (ako je na sredini I kuće) doći u fokus pažnje sredinom života. Život čoveka teče od vrha I do vrha II kuće, uvek je process posmatranja od početka ka krajevima, ali čitava kuća će pričati svoju priču. Ako se vidi da znak koji se menja jeste u dobroj vezi sa izlazećim znakom – npr. ako je osoba Asc Rak, i I polje prelazi u znak Lava, ako su Mesec i Sunce odlično postavljeni u dobrom aspektu – to je super faktor da će osoba biti snažna i uspeti, jer je ona dobro integrisana, ima punu energiju. Energija se lomi kada I polje počinje u jednom znaku i nastavlja u drugom – ukoliko postoje dva materijala koja su spojena dobrim aspektom, energija postaje jača, nego da je sama od jednog materijala, dobila je još jednu dodatnu komponentu koja će je podržati da ide dalje. Ali ako je kvadrat između ova dva vladara Ipolja, prvog koji je na izlasku i sledećeg koji dolazi, negde se polomi natus jer opada njegova energija.

Tekst o znaku na ascedentu - Aleksandar Imširagić

II Polje "Porta inferna" – Vrata pakla"

- sektor imovine- dnevne potrebe- novčana pitanja- finansijske i materijalne prilike - zarada- sve što nam predstavlja neku vrednost- naše finansijsko stanje- poslovanje- imovinu (sa izuzetkom nekretnina)- investicije- mogucnost za zarade i svaki dobitak ili gubitak do koga je doslo Vasim naporima- nagovestava nase unutrasnje talente i resurse- nasu potrebu za ispunjenjem- nase emocije- osecanje sopstvene vrednosti i osecanje vrednosti uopste- licna sloboda - polje materijalnog duga - onos prema materijalnim vrijednostima- novac- zarada- sticanje sigurnosti i stabilnosti

II kuca ukazuje i na ishranu, koja vrsta namirnica bi nam vise prijala, šta volimo da jedemo itdTalenatGlasGrloJezikUsnegrkljantiroidaporodica uopšte: bez posmatranja posebnih veza izmedju njenih pripadnika

Page 15: Astrologija - Jedanaesta kuća

ovo se polje konsultuje po pitanju osećanja, emotivnosti

Dobro aspektovana druga kuća u saradnji sa šestom, osmom i desetom može ukazivati na bogatstvo vlasnika natalne karte.

Sta bi trebalo da se gleda kod kupovine i prodaje akcija. Osim drugog polja, vjerovatno bi trebalo da se konsultuje i 5. polje, Jupiter, a sta se gleda da bi se znalo kada je povoljan trenutak za rizik??-Uran ukazuje na rizik. Mislis na akcije nekog preduzeca? Ja mislim i 8 jer je to imovina drugih ljudi.... Mozda i Merkur posto su akcije nesto pojedinacno, a Merkur predstavlja papir, dokument. Ako bi Ju, Me i Ur bili u dobrim aspektima, pa jos i ok aspekti sa vladarom 8 kuce ili sa planetama u njoj, to bi trebalo da da povoljan ishod.

Prirodni znak Bik (vladar Venera)

U Horarnoj, elekcionoj i dr. opisuje pokretno vlasnistvo pitača. Ukoliko nije pokretno, kao vasa kuća na primer, onda ne pripada 2 kući; Dakle moj auto pripada 2 kući, a ne recimo 3 kući (setite se značenja same stvari i funkcije te stvari); Moj novac, moj bankovni racun, moje akcije u kompaniji sve je to 2 kuća; Onaj klavir što smo spominjali je išto 2 kuća (pokretno vlasnistvo, pa sve i ako štoji na ištom mestu već godinama i skuplja prasinu). Na sudu recimo - to je Moj advokat i oni koje svedoce u moju korist; Moj advokat znaci brani mene i onda je predstavljen 2 kućom; međutim 'globalno' advokati pripadaju 9 kući kao 'učeni ljudi'; Druga kuća predstavlja i grlo i sve što u njega staje, hrana na primer.

Bogatstvo, materijalnu sigurnost, zaradu, sva pitanja vezana za bogatstvo ili finansijske prirode. Način sticanja bogatstva (u kombinaciji sa znakom na vrhu, planetarnim vladarom i njegovim stanjem). Lične stvari i dobra, imovinu, prihod, dobitke, napredak, novac pozajmljen drugima, profit (ili gubitak, kada je aflikovan), podršku i pomoć drugih. Sukcedentne kuće generalno pokazuju bogatstvo i podršku prethodnog ugla, npr. peta kuća pokazuje finansijski status i pomoć od oca, osma pokazuje bogatstvo partnera i neprijatelja, jedanaešta pokazuje prijatelje i podršku svakog ko je na vlasti i profit koji se dobija od biznisa.

U horarnoj: pitačeve finansije i imovinu, bilo ličnu ili sve pokretne stvari (nepokretnosti spadaju u domen IV kuce, iako II kuća i dalje upravlja i pokazuje sve finansijske transakcije, čak i kad su vezane za nekretnine). Ako neko pita pitanje vezano za prodaju svog automobila, ovo je pitanje koje spada u II kuću, a u drugim pitanjima automobil posmatramo kroz III kuću i njegovog vladara, kao i sva svakodnevna putovanja. Kada je reč o pitanjima o izgubljenim stvarima, posmatramo vladara II polja ako je stvar u ličnom posedu pitača. Uvek posmatramo štanje II kuce i njenog vladara kada imamo pitanje vezano za novac - kad imamo pitanje o finansijskim ugovorima, dobar vladar II nam govori o dobrom ishodu i finansijskoj koristi za pitača, ali slab vladar II kuce, a jak vladar VIII kuce sugeriše gubitak za njega i dobitak za suprotnu stranu. Ovo se pođednako odnosi i za pitanja koje se odnose na kocku, akcije i berzu.

U mundanoj: imovina i finansijski status naroda. Trezori, ministarstvo finansija, prihodi i sva mesta i aktivnosti koje se bave pravljenjem novca kao što su banke, berze, finansijske institucije, trzišta novca i trgovina. Izvoz i novac pozajmljen drugim drzavama. Ibn Ezra smestio je hranu u vladavinu ove kuce, pa pretpostavljamo da u mundanim kartama kroz ovu kuću možemo videti stanje i vrednost useva, proizvoda i osnovnih zaliha.

Page 16: Astrologija - Jedanaesta kuća

Pravna pitanja i sukobi: u ratnim pitanjima: saveznici i pristalice onoga ko je inicirao sukob. Municija i resursi. U parnicama: prijatelji, saradnici, svedoci i svi oni koji deluju kao osnov za krivično gonjenje.

Događaji: sve navedeno primenjeno na onog ko je inicirao događaj.

Medicinski: grlo i vrat, sve do ramena.

Biznis: finansijski status kupca

Boje: zelena

Kvalitet: sukcedentna, zenska, nocna

Pravac: istok, severoistok

Imena: anafora (ustajanje), kuća bogatstva i suštine

Srodne planete: nijedna planeta ne uživa u ovoj kući. Kosignifikatori su Jupiter i Bik. Lili kaze: ako je Jupiter u ovoj kući ili je njen gospodar, to je pokazatelj bogatstva ili srece. Sunce i Mars se nikada ovde ne osećaju dobro, ukazuju na trosenje materijalnog u skladu sa obimom i kvalitetom onog ko ga ima u karti ili postavlja pitanje.

U klasičnoj astrologiji značenje II kuće se obično ograničava na opis finansijske strane, i moguće je da je to nešto što je veoma blisko čoveku, jer je prirodno u dodiru sa I kućom. Ona je tako blizu energiji jer je i sama sposobnost čoveka da evoluira kroz II kuću, da se od energije stvori aterija. Čovek vredi onoliko koliko je sposoban da svoju energiju pretvori u materiju, to je ono što psihološki može da mu pruži osećaj vrednosti, ali se i konkretno izražava u materijalnim stvarima. I vrlo je bitna II kuća, pre svega jer je cilj u koji jedna energija ide – početak života kreće od I kuće I traje do vrha II, kako će natus završiti život vidi se iz samog kraja II kuće, nergija nestaje u materiji (I nestaje u II), ona ima tendenciju da ide ka tome, to je njen prirodni tok. Arhetipi muškog principa su Mars (predstavljen energijom i I kućom), i Sunce koje je egzaltirano u njoj, a ženskog principa su Mesec i Venera, koji su po prirodi vezani za II kuću. I muškarac i žena su 1 i 2 – suština je da muškarac stvara, teži da energiju pretopi u materiju, u bazičnom sistemu života on mora materijalizovati sebe i preneti svoju energiju, ali da bi 1 nastalo u 2 potrebna mu je žena koja će roditi nešto. Rađanje, nastajanje materije je osnovni prirodni proces, koji je egzistirao i pre nego što je novac postojao. Bazično muško je 1, bazično žensko je 2, 1 su Mars i Sunce, 2 su Venera i Mesec – oni su jedno pored drugog, žena je faktor vezan za materijalizaciju, muški princip je vezan za energiju i snagu. Jedina energija koja je sposobna da se materijalizuje nije Ovan (odatle ona samo kreće), ali tajna pretvaranja energije u materiju, tajna magije je u Škorpionu gde energija počinje da kruži - to je i sam seksualni čin, to je ona energija koja je sposobna da se materijalizuje. Mora postojati setva što je simbolizavano VIII poljem, to je seme i osemenjivanje, da bi sutra stigla žetva, što je II polje. Jer svi ljudi su već rođeni sa određenom žetvom, koja zavisi od setve koju je svaki pojedinac imao pre nego što je umirao, jer je setva bila prošli put kada je natus bio VIII. Stoga je jedan život determinisan trenutkom smrti natusa u prethodnoj priči, jer je ono što je posejano u VIII nekada, danas dalo II. Cela stvar je u tome, sudbina je I, kako ta energija nastaje u II i kako se materijalizuje. To je duh koji je već definisan, i zbog toga ta inercija postoji, taj čvor definisan je prethodnim VIII. Cela

Page 17: Astrologija - Jedanaesta kuća

tajna snage života je koliko energija iz I može da kruži – kada dođe do VIII, ona mora da napravi krivinu da bi mogla da se vrati ka I, to je naličje života, to je i smrt i sama seksualna energija koja mora biti istrajna, da bi mogla da održi život. Natus mora dati kako bi održavao život, mora da baci seme.Suština jeste u tome da su danas bogati oni koji su morali dati, a onaj ko nema – nema zato što ništa nije posejao, jer čovek dobija time što daje nešto. U ranije doba je to bilo žrtvovanje, prinosili su se darovi Bogovima - danas se to zove investicija, ali je to postala logika na nivou jednog života, i više nije toliko spontana – retko neko danas investira kako bi dobio za 5 života,već planira da dobije za godinu, dve ili pet, ali u ovom životu. Ali šta god da se poseje sigurno ćemu se vratiti, to je postojeći mehanizam, natus ne može izgubiti ništa - to sigurna stvar, može sesamo dati ili ne, a u VIII se uvek daje i to se vraća konačno ka I – samom natusu. Ako je VIII polje ta setva, onda je i pitanje zašto onda ratovi – da li su oni možda setva? Koliko jedan rat nastaje kao vid pročišćenja, nakon njega dolazi do ekonomskog procvata. Japan je samo jedan od primera - do- bio je ozbiljnu lekciju u II svetskom ratu, ali je danas najjači. Ceo rat je zapravo nesvesna potreba za razvojem, nesvesna potreba kolektivne svesti – kroz VIII kuću da bi bila setva, bilo gde nakon toga dolazi do jednog opšteg razvoja. I Nemačka je to iskusila nakon II svetskog rata.. I jedini način da se u jednom društvu podrži blagostanje je da su žene zadovoljne, jer je to simbolika II polja, I ako postoji društvo kao što je nekada Japan bio, sigurno tamo sledi rat. Kao što je danas u arapskim zemljama neminovno da oni prvo pretrpe nuklearnu katastrofu, kako bi nakon toga počele promene, to je postojeći model. Tamo žena danas nema nikakvo pravo, prirodno bogatstvo je ogromno, i prirodan tok je ta strahovita potreba za kruženjem, ali moraju prethodno da prođu to mesto inicijacije. Jer VIII inicira II, nakon toga se dobija prirodno čišćenje, kao da su stvari u jednom svakodnevnom životu pročistile, i sve počinje da se razvija. Potrošačko društvo se razvija veoma naglo nakon ratova, ono privalači potrebu za sve većom kupovinom, sticanjem. Postoji balans koji je potrebno održati, ali kruženje energije je uslov – ako su gladni stomaci, ako žene nisu zadovoljne – neminovno će doći do rata, jer će automatski II tražiti zadovoljenje. To je kao u jednom odnosu, ako postoji određeni nesklad, dogodi se svađa,strast, i nakon toga oni se ponovo spajaju, i ako se ne umeju spojiti nema energije koja bi međunjima kružila. Jedan ima tendenciju da se materijalizuje, koliko od svoje energije može da napravi materiju – natus je, reklo bi se u neko davno vreme, bogat onoliko koliko žena ima. Formula za bogatstvo stoga uvek ide iz VIII u II, jer bogatstvo nikada ne dolazi bez setve - može se dogoditi jedna žetva ali nikako pravo bogatstvo. Druga kuća je kraj I kuće, samim tim i sudbinanatusa, definisana koliko obavezuje prethodna smrt. Teško je osloboditi se toga, moguće je samo bitnim promenama u sebi, na nesvesnom nivou, u sferi Škorpiona, ali to je najdublje i najteže. Druga kuća je veoma različita u izgledu, čak suprotna I kući, i sve ono što ona daje vezano je za sposobnost uživanja u nekom životu, u energiji koju neko ima. Ona naravno daje osećaj zadovoljstva čoveku na psihološkom nivou, ali je I svako čulno uživanje, sva čulna fizička materijalna radost. Stoga se u slučaju opisa II kuće često govori o hrani (šta natus voli da jede), šta je materija u koju voli da se pretvara, koja će mu to energija zauzvrat stvoriti dobro raspoloženje. Jer uvek je svaka dvanaesta kuća osnova I, pa je tako II kuća dvanaesta od III (uma) ona koja je njoj nadređena, što znači da um natusa zavisi od hrane, od materije koju on unosi u sebe, ljudi hranom unose I dobijaju atmosferu iz koje će misliti i zaključivati. Uvek je to nesvesni deo. Hrana ima veliku vrednost ne samo na energetskom nivou, ona je nesvesna osnova misli.

Page 18: Astrologija - Jedanaesta kuća

Kada se u jednom konkretnom natalnom horoskopu posmatra priroda II kuće, njom će se opisatisve ono što je vrednost, što će osoba tokom života sticati. Ključni, suštinski signifikatora novcaje Pluton, on je energija koja se materijalizuje. Jupiter može biti predstavnik novca, za razliku odMarsa, koji je samo energija zasebna za sebe. Fokus druge kuće je šta je natusu dato, to što je IIkuća je već opis narednog života. Sledeći život je determinisan prethodnom smrću, tu je u najvećoj meri sve već predodređeno, no naravno da su promene koje natus može načiniti dodirujući tajnu te VIII, one koje mu mogu omogućiti da promeni neki kod, ali samo odatle – ne na nekom plićem nivou. U zavisnosti od znaka koji se nalazi na vrhu II kuće, koji bi po prirodi stvari trebao biti ženski, sakupljajući ili primajući, i u zavisnosti od planeta u njoj, opisuje se materijalni život na zemlji.

Planete u II kući

SunceUkoliko se u II kući nalazi Sunce, kada je reč o materijalnoj sferi, osobi je dato da ono što stiče ima vrednost i veličinu, da to bude plod koji će svi voleti. Ona će imati novca, imaće zlato, u lepi plodovi su izrasli. Otac će taj koji će pomagati često natusa, vremenom muž postaje onaj koji će joj donositi novac. Pored toga, novac se u svakom slučaju stiče na jedan slavan, kreativan I pošten način. Slava često ide uz ovo, naročito uz muškarca, ide ličnost, naročito u horoskopu muškarca jer će on svojim imenom i brendom sticati novac. Stvoriće onoliko novca koliko je njegova ličnost sposobna da sija, zato ovo može dati veliku zvezdu koja samo na osnovu svog imena i postojanja, stvara novac. Opisuje osobu na visokom položaju, njegov status mu omogućava novac. Osoba može steći materiju glumom, kreiranjem, svaki performans je mogućnost zarade. Potrebno je pratiti gde je dispozitor, i potom proceniti šta je konačno rezultat i u kojoj meri. Osoba može imati jači finansijski uspeh tokom Sunčevog perioda (između 22 i 41 godine), to je period kada ona može da dostigne neki svoj vrhunac. Svaki znak koji se nastavlja u II kući opisaće promenu toka, nikada se ne sme zaboraviti drugi znak u II kući I gledati samo vrh – pravilno bi bilo da se tumače obe planete sa oba znaka, vladara i suvladara, jer će suvladar (vladar drugog znaka u II kući) ispričati svoju priču. Sve planete koje se nalaze dalje od vrha II kuće, opisuju šta će se događati kasnije o načinu i mogućnostima sticanja novca. Ako je Sunce negde na sredini II kuće izvesnije je da je to u kasnijem delu Sunčevog perioda, sredina života oko 35-37 godine. Završetak sa svetom novca I finansijama će se videti kroz stepen znaka kojim počinje III kuća, tu je simbolički opisano.

MesecOvo je jedna od najsimpatičnijih pozicija za sticanje. Povezana je sa puno ljudi, i tamo gde je Mesec prirodno dobar, plodan, kao obećanje da će biti svega (gledati kakav je Mesec i kakva je njegova dispozicija), ali njime se opusuju ljudi koji dolaze u simbolici znaka u kom se Mesec nalazi. Neovisno da li je Mesec u Ovnu (sportisti, vojnici), u Blizancima (učenici, ljudi koji vole da čitaju ), opisuje se priroda ljudi. Mesec i Venera vole da se nađu u II kući, one su te koje donose novac, zarađuje se veoma lako, samo je potrebno opisati profil ljudi kroz znak u kom se Mesec nalazi. Ovo može biti i roba široke potrošnje (Rak) i ishrane (Rak i Bik). Ukoliko je Mesec loše postavljen (ili teško aspektovan, loše dispozicije), govori se o promeni raspoloženja, o svim promenama generalno. Kako bi se to procenilo posmatraju se dve stvari, jer Mesec u osnovi ima dve strane koje su significirane čvorovima - Severni čvor predstavlja

Page 19: Astrologija - Jedanaesta kuća

svetlu stranu Meseca, a Južni tamnu stranu. Ukoliko je Mesec loše aspektiran, i ako postoji Južni čvor koji ima malefika na sebi, ili je njegov vladar prilično loš, to ukazuje na promenljivo stanje, na to da ljudi koji bi mu trebali doneti u jednom trenutku imaju novac, a u narednom više nisu u stanju da mu pruže. Ali, ako je priroda natusovog Meseca svetla (što će se videti kroz povoljne aspekte i dobru postavku Severnog čvora), videće se i da li je on dužnik svoje porodice, ili ima mogućnost da dobije više – to će se videti kroz čvorove koji su delovi Meseca. Ljudi koji imaju konotaciju sa Mesecom i Severnim čvorom će imati novca, steći će mnogo i to će im ići sa lakoćom. Kada je Mesec u znaku Lava u II kući, ono što boravi u samoj osobi su ljudi koji vole lepo, raskošno, i natus će dobiti više prodajom skupih, vrednih stvari, nego nekih jeftinih, jer su takvi I ljudi koji mu donose plodove. Ako je Mesec u Ribama, i publika je njime opisana, novac se stiče najbolje u prostorima koji su srodni, a natus može težiti ilegalnim stvarima, jer takva je atmosfera. Ipak je najlogičnije posao usmeriti na ljude koji su na moru, to je prirodno mesto odakle natusu dolazi. Sa Mesecom u Vodoliji u pitanju je grad; u Jarcu može doneti novac od siromašnih ljudi, od mesta na kojima nema ničega, tu ne treba tražiti poljanu izobilja već opisati samu simoliku toga. Mesec u Strelcu u II kući je izuzetno sretna okolnost, jer ljudi iz inostranstva daju novac, ljudi koji putuju, vole učenje i znanje, to je i veza sa nekretninama, izvozom vode. Mesec postavljen u II kuću opisuje osnovne životne namirnice, sve što je tečna hrana, hleb i povrće, sve što je bitno primarno u simbolici Meseca. Simbolika II kuće opisuje poljane na kojima rastu plodovi koji su nekada zasejani.

MerkurObično je u ovakvom slučaju stvar vezana za dvojaku situaciju – ili je u pitanju sitan novac koji natus stiče, ili veće svote mogu doći kroz trgovinu. Može se reći i da pisanje može doneti novac,ali samo ako je dispozicija Merkura u nešto krupno i snažno (Lav, Strelac), može dati nešto posebno, inače će generalno donositi sitnija primanja. Merkur postavljen u II polje daje veću promenljivost nego u drugim slučajevima (čak i kada je sam Mesec u pitanju jer je on više ženskog tipa, više skuplja), dok je Merkur neuporedivo drugačiji. Svakako, misli osobe su usmerene ka novcu i materijalnim pitanjima, više bi se mogla opisati osoba koja je daleko praktičnija, ali što se količine novca tiče ovaj položaj nije garancija da će ga u značajnom meri biti. Bilo je primera ljudi sa ovim položajem koji su dosta stekli, ali uvek kroz trgovinu i ređe kroz pisanje.

VeneraKada se Venera nalazi u II polju to je vrlo lepa slika za uživanje u svim plodovima. Ovde se novac može steći preko braka, i u muškom i u ženskom horoskopu. Situacija u kojoj će novac dosta lagano dolaziti, i ako osoba zna ona može od svih stvari koje su lepe da sa lakoćom zarađuje novac. Ako je Venera još u nekom plodnom znaku ovo svakako može biti od same hrane, ali uvek od lepih stvari, koje su vezane za žene.

MarsKada je Mars u II kući, natus je veoma nesretan u sticanju i dovodiće do više svađa baš zbog novca. Osoba će naporno morati da radi kako bi sticala, više će trošiti nego što ima, a ako i ne radi naporno sigurno će se puno svađati. Zato što Mars ne ume da uživa u tome, postojaće situacija u kojoj jedna osoba troši novac, a druga stiče. Mars samo rasipa, i uglavnom je ovo neharmonična priroda za Mars i za novac. Ovo lako može doneti sliku kradljivca novca - neko će osobi ukrasti jer je ovo simbolika da do novca umesto što se ide kroz Plutona (ulaganjem), on ide direktno, ulazi u tuđ voćnjak i uzima što nije njegovo. Svađe na samom putu ka novcu.

Page 20: Astrologija - Jedanaesta kuća

JupiterVeć u osnovi govori se da je ovo je dobar znak za finansije, jer je Jupiter jedan od signifikatora zasve što je veliko. On u startu zaista može dosta uvećati finansije natusa, ali čovek mora da živi realno u simbolici Jupitera, da živi pozitivan stav prema novcu. Novac donosi sve što je povezano sa nadom u bolje, ljudi iz inostranstva mu mogu pomoći da preko njih dođe do zarade. Stvari koje su svetski poznate, veleproizvodnja, veleprodaja, sve stvari koje su masovne i velike. Generalno, retko će se pronaći neko ko ima ovaj položaj, a da to nije na neki način iskoristio, sve što je potrebno to je da se pusti da ide u što veće stvari, što kvalitetnije I obimnije, jer ima takvu poljanu na kojoj rastu veliki plodovi. Cena njegovog rada treba biti velika, jer on ima vrednost koju mora dati sebi, da ne ulazi u nešto sitno. Za natusa je važno da radi sa tom vrstom entuzijazma, jer mu lakše polaze za rukom velike stvari - Jupiter treba da bude ispunjen i zadovoljan. Ovo je kao da je izraslo veliko drvo sa mnogo plodova u bašti samog natusa – ako je takav samo ga treba obrati, za to će sigurno postojati prilika u životu osobe. Jupiter u Devici, naprimer, može dati trgovinu sa Hrvatskom, ali je on u ovom slučaju i umanjen, jer Jupiter u ovom znaku nije svoje primarne snage. Kada je u dobrom znaku za sebe Jupiter će uvek dati, ali kada je u lošem znaku (izgon ili pad), potrebno je vrlo jasno naciljati kako bi se ostvarila simbolika. Tada se može raditi sa malim, skupim, stvarima, sa mozaikom, sa manjom radnjom zdrave hrane, zrnevljem i tako stvarati svog Jupitera. Ovo je takođe sjajan položaj za lekara, ili takvu privatnu praksu, jer svi bolesni ljudi donose novac. Naravno da nije ukusan hleb koji se dobija od bolesnih ljudi, ali to je Jupiter u Devici koji je natusu dat.

SaturnAko je Saturn u II kući postoji strah kod natusa da će biti bez novca, da će stalno nedostajati. On u sebi nosi jedan pesimizam, štednja postoji kao potreba, to je potpuno antipotrošački mentalitet. Mentalitet Saturna u II kući je nekada bio dominantna stvar – potreba da se uvek jedan deo odvaja za nešto, ali danas ljudi više ne žive na taj način, generalno više se ne štedi na kolektivnom nivou. Saturn je taj zastareli model, strah postoji u svakoj materijalnoj egzistenciji, kao da se zna da je ta poljana često okovana ledom, i da tu baš i ne raste mnogo, pa natus vodi računa kada će i koliko trošiti. Realna stvar je da će život dati plodove kasnije, ili kada drugi ne budu imali – poput priče o cvrčku i mravu, gde mrav ima kasnije, kada je cvrčak sve svoje zalihe potrošio. Dobar Saturn sigurno daje ne uživajući u životu mnogo, on ne toliko daje radosti u materijalnoj sferi. Ipak, vremenom natus postiže jednu sigurnost koju je želeo, da stvar u vremenu može da postoji, što je vrlo nelogično za II kuću, jer čovek ima potrebu da jede danas, i da konzumira hranu sada; a ovo je zamrzivač koji služi da bi se imalo kasnije, ovo je u banci oročena štednja, ide se na sigurno i samim tim obično je nešto sporiji način sticanja. Saturn je ono što je osobi suđeno da ima, ili da nema, i ako je Saturn dobar i dobar mu je dispozitor (kao što je u Žaklina Onazis sa Saturnom u II kući, ali i dobrom dispozicijom), tu je stvar dobro determinisana, stvar je sudbine, i ona samo treba da čeka. Često postoji tradicija, ako je Saturn dobar on može dati dosta novca, ali može dati vezu sa precima (deda), to je nešto što je zamrznuto I u meri u kojoj je dispozitor dobar, daće natusu u određenom trenutku. Jedna od bitnih stvari koja privlači materiju je Saturn, kao sila gravitacije, privlači stvar u neku tačku, i ako je on lepo uklopljen stvari idu i vreme radi za natusa. Međutim, ako nije dobro uklopljen dobro, onda dovlači dugove, čini da se osoba zadužuje, da živi ispred svog vremena. To je druga negativna strana Saturna koja govori da će natus vremenom osiromašiti, ili će ako je dobro postavljen, vremenom dobiti. Svaki kredit i svaka pozajmica novca uvek je to što natusa obavezuje. Jedna stvar je zajednička za sliku Saturna u II polju, bio loše ili dobro postavljen, to nije lep i lagodan život, nije uživanje u materiji, već postoji bojazan i osećaj padanja. Ukoliko je, naprimer, dispozitor Saturna u XII

Page 21: Astrologija - Jedanaesta kuća

kući i retrogradan, on govori o novcu koji je već potrošen u prethodnom životu. To je dug koji je već potrošen, a još ako nije dobro aspektovan onda je i nelegalno potrošen, pa i natusa vuče u XII (možda čak i u zatvor). Ali uvek postoji šansa, ako čovek ima energije onda će imati sve. Ako je legalno sticanje to može biti novac od najugroženijih, starih ljudi, dobro je negovati nekoga ko nema novca i odatle stvoriti.

UranNatusov način za sticanje je veoma brz, nesiguran i neizvestan, i sve je neizvesniji ako on živi u manjoj sredini. Potrebno je da sve vreme ima simboliku Urana, da živi u gradu, okružen ljudima,sa puno kontakata i brojnim mogućnostima ko je prevazilaze prosečan životni stil, da bi natus bio prvi u inovaciji i nešto stvorio. Amerika je sjajna zemlja za realizaciju ovakvog položaja, jer ideja (Uran) i inovacija donose novac, lakše nego drugde. Na drugim mestima može se očekivati novac u igrama na sreću, posao sa tehničkim stvarima, računarima, ali u osnovi ne toliko dobro. Uran je brz, da bi održavali ravnotežu na njemu on mora biti u pokretu, ne sme stajati, jer tada donosi gubitke. Mora se živeti kao Uran da bi se od njega dobio novac, u suprotnom se može dogoditi neprijatan događaj – neko natusu oduzima novac, provaljuje u stan, dešava se neprijatan gubitak. Sve je brzo, a kako bi stekao on mora raditi sa rizikom, ako nema rizika neće biti ni dobitka. Kao avion – ako leti sporo on će pasti, a što je višlje ili brže, to je sigurniji let. Ne treba očekivati da će se od Urana dobiti nešto ako se živi jednim prosečnim načinom, u najmanju ruku život mora biti veoma urban. U suprotnom, gubici su od prijatelja, to su i neočekivani troškovi, jer Uran nema tendenciju da prikuplja. Uran zna za jedan sistem pokreta i kruženja – on uzme jednu količinu novca, kako bi je vratio, on uzima od nekog drugog, i tako njemu ostaje dužan, ali je novac stalno u pokretu.

NeptunNatus ne zna kako će rukovati novcem, osim ukoliko on sam nije sačinjen od Neptuna – dakle vezan za Ribe (Suncem, Asc-om, dispozicijom ili aspektima), jer je sa Neptunom sve nevidljivo, nejasno i tajno. Može se sticati novac od filma, televizije, medija, prodaje vode, to mogu biti specijalni ukusni kolači, može se raditi sa svim što stvara atmosferu, primarno ženama – rublje, čarape, parfemi i mirisi, šminka, svilena odeća; njih će najbolje prodati televizija jer će stvoriti mit o njima. Sa Neptunom se u današnjem svetu može napraviti čarolija, ali ukoliko se to spusti na niži nivo, ako čovek nema tu rafiniranost, onda će biti moguća priča o kafanama i restoranu, o mestima gde ljudi piju. Ipak, uvek se mutna atmosfera vezuje za takav novac. Ako je Neptun loše postavljen može ukazati na rad sa narkoticima, to je i novac koji će natus pozajmiti nekome i nikada ga neće dobiti natrag, jer je samo prošao kroz njegove ruke, ali on nikada ne zna koliko ima. Uhvatiti Neptuna je kao uhvatiti duha da radi za natusa, ali taj duh treba da je dobro aspektiran i dobro postavljen, povezan sa jednom planetom, i tada će on imati potpunu moć da uspešno radi bilo šta, ali to je vrlo retka stvar. Svaka vrsta krađe je moguća, sa Neptunom je riskantno u kući materije jer kao da neko noću uzima iz voćnjaka. Samo ako osoba dobro zna da je otvoreno nebo, i da može da stvor sjajnu atmosferu, da privuče jako mnogo. Sa Neptunom se dobija samo uvećanje slike koja već postoji u okviru II polja, on nije u stanju da pokrene oblast finansija.

PlutonKada je u pitanju Pluton, to je već sasvim suprotna slika od Marsa, jer je Pluton materija koja se sliva iz VIII direktno. Čovek ima magičnu moć da energiju pretvori u materiju, ali mora dohvatiti Plutona, jakim aspektom i dispozicijom, ali on je moć koja postoji koja je jednostavno retko data da se upravo ono što natus uloži pretvori i vrati. Pluton je tipična energija koja se materijalizuje I

Page 22: Astrologija - Jedanaesta kuća

stvara veliko bogatstvo. Osma kuća donosi bogatstvo, pa ako je ona došla u II kuću (koja je tek mali džeparac) to je u osnovi dobar pokazatelj – osim ako neko ne traži da se isti taj novac vrati. U svakom slučaju ulaganje je uvek potrebno, ali to ulaganje će se po pravilu isplatiti, i to je dobar znak za svakog investitora. Ukoliko je, naprimer, slika Lilit i Pluton u II kući to će opisati slobodnu, razvedenu ženu, koja vlada nekim novcem, možda od nasledstva, od bivšeg supruga. Pluton u Lavu u II kući je nasledstvo sa muške strane, od nekoga ko je u simbolici Lava. Pluton i Južni čvor u II polju, a dispozitor u VIII polju će dvostruko potvrditi nasledstvo. Ukoliko u VIII polju živi Mars, tu postoji problem, nasledstvo je stečeno nekom borbom, nekim ratom ili svađom, pa će sada izazvati sukob sa osobama koje su u simbolici Marsa (brat natusa ili neko drugi ko je u toj simbolici). To što se nasleđuje od genetike na raznim nivoima nije tako udobno, zato je takav novac bolje uložiti, dati odmah u VIII – ne treba da se koristi jer je od genetike sumnjiv.

izvor teksta o planetama u II polju - Aleksandar Imširagić

III Polje - Dea ( Boginja)

- naša intelektualnu sposobnost, kapacitet za učenje- daje indikacije i o mogućnosti sticanja intelektualnog iskustva- svi oblici komunikacije, kao što su govor i pisanje- utiče i na prilagodljivost našeg uma za poimanje novih ideja- sposobnost da budemo u vezi sa okruženjem- naše veštine koje se uzimaju zdravo za gotovo- intelekt, tj. svesni ili objektivni deo našeg uma - početno sticanje znanja- analitički um- osnovno školovanje

- odnos sa rodbinom- pokazuje neposrednu okolinu u kojoj živimo- našu braću i sestre, kao i sve oblike komunikacije- detinjstvo- vlast - uticaje

- saobraćaj i saobraćajna sredstva, uključujući tu i sva kratka putovanja- prevoz- upravlja premeštajima, transferima, napredak, unapređenja, poboljšanja- svim sredstvima rasprostiranja misli- odnos prema promenama- informacije

- nadimak- sposobnosti - slobodna volja- ukazuje na snagu, silu, energiju, trud, - nastup, drskost- elastičnost

Page 23: Astrologija - Jedanaesta kuća

- hrabrost, odvažnost- postojanost- držanje, hod, kretanje, pokretljivost

- iz treće kuće se mogu videti gomile ljudi- vojne jedinice, trupe, oružje, - susedi- sledbenici, pratioci, pristalice, odanost, službenici, saveznici, pomagači, asistenti, pomoćnici- kapacitete za ucenje, komunikaciju- internet- trgovina

- ruke, prsti, uši, šake, nervni system, koordinacija pokreta ruku, disanje i pluća, ramena- hormoni

U horarnoj, elekcionoj i dr. Braća i sestre; (Ako sam ja pitač) moja dnevna ruta recimo do posla i nazad; 'Kratka putovanja' Primer: ako je moja kancelarija na 10 metara od moje crkve, put do posla pripada 3k, put do crkve 9k; Pismo koje saljem (ono pismo koje ocekujem je 9k ili 3k od 7k) Tračevi i glasine; Kao suprotna od 9k (koja Predstavlja moje učitelje) ova 3k predstavlja moje učenike, studente; Moje komšije; Ramena, ruke, šake;

Braća i sestre, rođaci i članovi porodice (ne roditelji, oni pripadaju IV kući). Komsije i komšiluk. Okruženje u kom živimo i radimo. Kratka putovanja, ili ona svakodnevna. Lili kaže da ova kuća pokazuje sklonost ka "ceštom premeštanju sa jednog mešta na drugo". Pisma, glasine, izveštaji, poruke i glasnici. Komunikacije uopste. Novine, časopisi, telefoni, poštanske službe. Pisana dela i ugovori. Govori i debate. Naša sposobnost da se izrazimo i komuniciramo sa drugima. Jezici, kretanje i izražavanje.

U horarnoj: sve gore navedeno, primenjeno na pitača. U pitanjima finansijske ili poslovne prirode aflikcije prema trećoj kući upozoravaju na teškoce u ugovorima ili pisanim dokumentima uopšte. U kartama odnosa, donosi probleme u komunikaciji ili mentalnu neusaglasenost. Mars u 3. pokazuje svađe i "ukrštanje" reči; Saturn nesposobnost komunikacije. Ivi Goldštajn Dzejkobskom kaze da je ovo kuća ogovaranja i gostiju i da malefik u III može ukazati na neželjene posetioce ili isporuku.U mundanoj: glasine, propagandu, štampu. Sva sredstva prenosa vesti i informacija kao što su poste, komunikacione mreze, kompjuteri, telefoni, faksovi, novine, casopisi,

E-mailovi, publikacije, književnost, televizija. Sistem za transport i svi vidovi unutrašnjeg saobraćaja, kretanja i komunikacije kao što su železnice, drumski i rečni saobraćaj, metroi, podzemne zeleznice itd. Obrazovni sistem, iako su deca takođe predstavljena 5. kućom. Javno mnjenje i pitanja vezana za slobodu govora, međunarodne i maternje jezike. Takođe predstavlja i odnose sa susednim zemljama i dokumenta vezana za međunarodne ugovore.

Parnice i sukobi: pismena, ugovore i dela vezana za tuzilastvo. Sve pismene izjave. Sposobnost da se utice na situaciju kroz pisma i prepisku. U kartama rata: propagandu onog ko je zapoceo rat.

Događaji: kao što je gore navedeno, vezano je za onog ko inicira događaj. Voters primecuje: "jako aflikovana, može ukazati na to da onaj koji predlaze ili pocinje akciju - laze".

Page 24: Astrologija - Jedanaesta kuća

Medicina: ramena, ruke, sake, prsti

Trgovina: pisani izveštaji, ugovori vezani za kupovinu

Boja: narandzašta

Kvalitet: kadentna, muska, nocna

Pravac: Sever-severoištok

Srodne planete: radost Meseca. Lili kaze: "ako se nađe tamo, posebno u promenljivom znaku, to je pokazatelj mnogo putovanja, brzim i napornim, ili ce biti vrlo retka".

Kosignifikatori su Blizanci i Mars. Lili kaze: "što je jedan od razloga zašto Mars u ovoj kući, ukoliko nije udruzen sa Saturnom, nije mnogo los".

Ime: Dea (u znacenju Boginja, zbog vladavine Meseca). Kuća brace

Treća kuća u svakom horoskopu opisuje sve ono što sledi iza prve dve potpuno suštinske i ključne prirode jednog života, dakle energije i materije, samog čoveka i onoga čemu on tokom čitavog života teži – teži da se materijalizuje prema II kući, bilo da je to novac, hrana ili stvaranje budućnosti; konačno od neke energije, koja je počela u I i koja opada kako se I završava. Pri kraju I kuće energija je najslabija, a šta god da se nalazi pri kraju najslabije energije događa se pred sam kraj nečijeg života, dok on ne ode u zemlju. Kada ode u zemlju, natus odlazi u materiju, to je sve ono ka čemu je on težio. Ali sledeća stvar, iza ta dva dela koja su jedan proces, je definisana onim što se razvija kao rezultat ovog odnosa, kao potrebe da se preživi, da se život produžava, od načina na koji je čovek sticao stvara se njegova sledeća priroda. Njegova I kuća je njegova energija, a III je veoma blisko i slično njemu, 3 je rezultat onoga što nastaje u zavisnosti od načina na koji natus stiče, načina na koji se hrani. Jedan ciklus je završen kada se I i II spoje, zatim nastaje ono što je sledeće, a „treći“ u osnovi znači sledeći - u bilo kojoj kategoriji. Kada bi se govorilo o stvaranju genetskih dvojnika oni bi bili III kuća natusa, slični su ali nastavljaju dalje, oni su replika - sve što je u istoj kategoriji, pa se samo kroz proces završen u I i II, nastavlja. Natus I materija stvoriće ono što je njemu slično, baš kao što je 1+2 =3 rezultat koji se dobija prostim sabiranjem, tako se govori „Ako misli čovek postoji“. To je jedna ideja koja je tako blisko vezana za prirodu čoveka, da III kuća opisuje samu njegovu esencijalnu potrebu koju stvara načinom na koji stiče nešto, načinom na koji unosi hranu – kakvu hranu unosi takvu inteligenciju stvara, jer hrana koja se unosi pretvara se u inteligenciju. Zašto čovek jede? Ta hrana koju čovek uzima i sve materije se transformišu u materijalno stanje, obezbeđujući osnovu za mišljenje. Druga kuća je dvanaesta od III i samim tim ona predstavlja nesvesno preduslov onoga što se posmatra. Materija, nervni sistem, hrana koju natus uzima je tako osnova na koju on misli. Stoga, kada se posmatra III kuća ona može dati jako mnogo informacija o samoj prirodi natusa. Posmatrajući kako čovek razmišlja, kakav je on, često se dobija više nego kada se posmatra njegova I kuća, jer se tamo vidi njegova energija I njegova fizička snaga, osobine i sudbina. Ipak, u svakodnevnom smislu reči III kuća je ono što opisuje kakav je jedan čovek, naročito danas kada čovek sve više postaje misleće biće, neko ko razmišlja, komunicira, čiji je život sve više vezan za tehničke stvari. Kroz simboliku III kuće zna se da li je čovek veseo, da li se smeje, da li je sklon pričanju ozbiljnih stvari ili je možda po prirodi opasan, tu se vidi šta je ono što njega prirodno sačinjava. Zato je III kuća jedna od glavnih kuća koje će opisati onih

Page 25: Astrologija - Jedanaesta kuća

5% svesnog potencijala kojima se mogu donositi neke odluke, kojim se može videti kakvuće sudbinu sam sebi izboriti i stvoriti. Jer sa nekih 5 % svoje slobode natus stvara neku karmu, to nije iz njegove I kuće – ona je pre svega usmerena na II, na materiju i hranu - ali iza toga se razvija onaj deo njegove prirode kojim odlučuje sam, to su njegove misli; on je sada sposoban i Slobodan da nešto odluči sam. Tako će se iz logike III kuće videti da li on stvara greške, to se ne vidi iz I kuće – to je energija, snaga, apsolutno nesvesno, već definisano rođenjem – ali iz III kuće se vidi da li će on svojom voljom i namerom da napravi ispravnu ili neispravnu stvar. Natus ima upliva na svega 5 % svojih mogućnosti, jer kako su naučnici utvrdili 95% čovekovog života je pod uplivom vegetativnog nervnog sistema, nesvesnog – zato je tih 5% čitav mentalni potencijal, to što čovek sam svesno stvara. Treća kuća je sudbina koja nastaje natusovim procesom razmišljanja, definisana je kao takozvana padajuća kuća, i kao takva ona je najfleksibilnija – stoga ako se na nešto može uticati kod čoveka onda je to na ovaj deo. Ali, astrolog pre svega želi da utvrdi koje su to stvari koje će natus načiniti - kakva je njegova volja i gde su njegove misli usmerene. Jer ako se u I kući vidi da postoje određeni problemi vezani za njegov život i sudbinu, pogleda se III kuća da bi se videlo gde je usmerena ta energija, jer 1 i 3 su dva brata rođena. Treći znak je ljudski znak Blizanaca, i Merkur je u potpunosti ljudska planeta, stoga ovo definiše priču natusa. U I kući se vidi njegova energija, kao što se može posmatrati kakav je brod – da li je to putnički ili ratni brod, možda teretni, sve se to vidi iz energije 1, ali gde je on usmeren – da li će taj ratni brod da puca ili ne, ta bitna poruka, ka čemu on ide – ne može se znati bez III kuće inteligencija nečega. Čovek misli na način na koji ga energija vuče da se materijalizuje, u III kući je sadržan prohtev natusa da stiče. Sve to doista formira prirodu karaktera. Kada se posmatra psihološki profil čoveka potrebno je pre svega posmatrati seriju 3 - III kuću koja je primarni pokazatelj svih misli. Stoga znak kojim ona počinje ukazuje na sve ono o čemu natus razmišlja, a znak u koji prelazi ukazivaće na promene u njegovoj psihi, unutar njega – promene u učenju, u stavovima tokom života. Moguće je da na početku bude jedna planeta, npr Mars, a da kasnije putem neke promene (znaka ili planete koja se nalazi u drugom delu III kuće), čovek izmeni svoje stavove – nekada je bio jako oštar i važi prirodno da je on takav - nagao i da će govoriti oštro, ali vremenom sledi promena. Svaka planeta koja je pri kraju III je u suštini mnogo manje natusova svesna priroda koju on može jasno koristiti, on već ulazi u senilnost i zaborav, pa mu je ona daleko jer češće predstavlja deo svesti njegovih predaka, odakle je on postao. Na početku jedne kuće je prava priroda toga, a kasnije boja opada, i pri kraju ona je samo simbol okončanja – ono što je na kraju III kuće opisuje i ono što je na kraju ulice natusa, na kraju kratkog puta natusa tik pre nego što će se vratiti u IV, ali će se ista simbolika odraziti i u prostoru, i u vremenu kao način razmišljanja pred sam kraj života. Može se posmatrati kako čovek vozi, jer jednako misli. Postoje ljudi koji su vrlo brzi, vešti i dobri u tome, I druge koji su brzi ali problematični; treća grupa je Saturnovskog tipa – spori, korektni ali ne previše zabavni. Ako se odavde posmatra ono što bi bio i talenat za astrologiju, i talenat za neko više razmišljanje, on je uvek povezano sa tim kako III kuća razmišlja – to je svojevrsna veština, koja nastaje od spajanja energije natusa sa telom, od načina na koji on stiče. Može se sasvim sigurno reći, da ako čovek krene da uzme materiju na nepošten način, vremenom postaje veoma ograničenih mentalnih sposobnosti. Taj um će u datom trenutku da ga prevari, jer se inteligencija zaslužuje sticanjem na ispravan način. Kada se posmatra način razmišljanja potrebno je analizirati šta rade planete koje se nalaze u III kući, vladar III kuće, zatim Merkur i znak Blizanaca, i to navedenim redom – što sve zajedno čini seriju 3; šta ove planete rade sa ostalim planetama (aspekti i dispozicije). One će ukazati na sudbinu koju čovek stvara svojim delima.

Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem I : Logično je da je u ovom slučaju pamet kod natusa prisutna, inteligencija i veština sarađuju, ovaj čovek već iz 1 vidi3. On zna kako da

Page 26: Astrologija - Jedanaesta kuća

ostvari sve što želi, I i III kuća sarađuju kao braća, to je odlično vođstvo. Kada postoji ova dobra veza to je kao da natus poseduje Alfu i Omegu, dve stvari na dva kraja što garantuje da će sve između biti dobro ostvareno. Ako postoji loš aspekt između njih (kvadrat ili opozicija) ovo govori da je stvar odrađena napola.

Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem II: Cilj natusa je da mnogo mudrijom, ženstvenijom logikom, ostvari ono ka čemu ide tokom života. Dakle, on nije previše brz. Ovo je sjajan aspect za svaku trgovinu, za razmišljanje na praktičnom nivou o materiji; natus se ne bavi toliko time da dokaže da je pametan već usmerava svoje misli ka novcu - da stvori materiju. Ovo nije stvar koja govori o nekoj genijalnosti jer je Uran u padu u znaku Bika; njegove misli su više vezane za vrlo praktične stvari, za jasnu materiju, što ne znači da natus pored toga ne može imati i neke druge aspekte iz serije 3 koje će ukazati na dodatne potencijale; ali pre svega on je diplomatskog stava, manje je načinjen od snage stvari.

Loš odnos između vladara III i II kuće: Loša je osnova za razmišljanje pa natus donosi pogrešne zaključke, to je čovek i na koga hrana loše utiče, i način na koji uzima novac je često loš. Slika krađe automobila, njegova je greška što nije platio neku sigurnost – bolji alarm ili parking. Više će ga koštati da misli.

Vladar III u dobrom aspektu sa serijom III: ... ili u konjunkciji sa Merkurom, jer tada priroda ovog čoveka postaje markantnija u smislu inteligencije. Njegova je inteligencija fokusirana, sređena, nije razbacana već je kvalitet intelekta naglašen. Brat je posebno inteligentan, ili je sestra učena. Bolja je tehnička opremljenost – automobile je bolji, možda poseduje kompjutersku opremu – sve se diže na viši nivo kao što je Merkur x Merkur = Uran. Kvalitet 3 je rezultat energetskih potreba za stvaranjem.

Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem IV Priroda intelekta je drugačija. Osoba poseduje dubinu uma koja može dodirnuti ljudsku dušu; ovaj aspekt je dobar za pesnika ili pisca. Kako ide ka IV on gubi oštrinu a dobija dubinu, kao misli čoveka dok tone u san, one se razređuju, i ulaze se u sferu Meseca - u snove. Čovek ima sjajan osećaj za reči, zavisi i šta se nalazi u njegovom IV polju, ali primarno ovaj aspekt daje dodir sa dušom, sa ljudima, sa masom i publikom, takva je priroda natusa. Kada je III u lošem odnosu sa IV natus vremenom zaboravlja, ne može da zapamti ništa, misli same odlaze – kao učenik koji tone u san pre kraja časa jer je vrh VI polja pospanost uma. Kao što je II polje završetak I, tako je i IV završetak III. U istoj toj seriji se može posmatrati i bilo koja druga stvar – automobil, kratko putovanje, pa su izvesni problemi u saobraćaju.

Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem V Ovo su pozitivni i dobri ljudi. Da bi čovek bio sretan on prirodno treba da ide ka onome što voli (serija 5), ali ljudi se toliko bave simbolikom II polja da nikako ne dostignu do V kuće. Osoba sa ovim aspektom je sklona šalama, vedrija je i ima živost u svojim mislima. Sigurno bi ovaj čovek mogao da piše dobro, ali treba da priča o jednom životu, o nečemu što bi trebalo da oplemeni čitaoce. Ovo su ljudi pričaju o stvarima koje vole, sa onima koje vole. Aspekt je odličan za mladost koju čovek proživi dok je u školi, dok se druži i uči – tu su sigurno proživljena divna iskustva. Svaki kontakt sa decom i mladima održava postojeći mladalački duh. Svetle su njegove misli, pozitivne, kreativne, on je rođeni stvaraoc. Natus će voziti automobile koji voli, pokazuje se u njemu jer je ovo priroda Lava. Ovo je sigurno dobar, statusni automobil. Ukoliko su navedeni vladari serije III i IV u lošem aspektu natus će reći pogrešnu stvar osobi koju voli. On ne uspeva da uspostavi normalankontakt sa decom jer kaže nešto što nehotice nanosi bol. Svoj razum meša u polje ljubavi i

Page 27: Astrologija - Jedanaesta kuća

time ga oštećuje, umesto da pruži - on povređuje. Ako započne pisanje knjige neće uspeti da dovede do kraja, uradiće deo i stati na pola puta. U svakom slučaju, on nema dovoljnu snagu da završi ono što bi voleo, ne može da kaže nekome uljudno da ga voli - već stane u pola rečenice, ne ume da izrazi osećanja na pravi način. Svi problemi koji stoje između 3 i 5 nastaju kod osobe u I polju, jer njena energija nije jasno usmerena, kao da on nema snage da ispolji svoju prirodnu hrabrost, korektnost i pažnju prema nečemu. On priča viceve koji nisu baš smešni, već ponavlja ispričane; ili ne ispriča priču do kraja već kaže „Znam da je na kraju bilo nešto smešno“; on ne zna da zaokruži priču i da to bude jedna kvalitetna celina. U zavisnosti od toga koja je planeta u III kući, natus je sklon da se izviče na decu. Svakako ne treba da ide na sportska reli takmičenja jer je ovo znak problema u saobraćaju, osim akoje dispozicija vrlo dobra. Automobil koji bi natus želeo da ima je pokvaren.

Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem VI: Devica i VI kuća naglašavaju suvu inteligenciju. Merkur je egzaltiran u Devici zato je ovo vrlo praktičan, analitičan, sređen um. Izvesno je da su to pedantni ljudi koji će završiti sve ono što započnu, natus je usmeren na rad, on voli da sve što radi dovede do kraja – VI kuća je prirodno četvrta kuća od III, što je završetak jednog procesa III. To je i garaža, kao kuća (IV) u koju se parkira automobile (III). Može se imati dosta poverenja ako se poslovno sarađuje sa osobom ovog tipa. Ukoliko su u lošem aspektu natus je nervozan, neuredan. Postoji problem u glavi, čak i drugi fiziološki problemi. Ako serija 6 loše utiče na nešto iz serije 3 postoji fiziologija koja je problematična zbog misli – to su i psihosomatske bolesti, koje u zavisnosti od prirode planete mogu postati opasnost za sam nervni sistem i mozak. Natus nije dovoljno sređen, obećava da će uraditi nešto ali ne uspeva; ima nameru da dođe ali se pojavljuju prepreke koje ona ne ume da reši. Ovo je osoba koja strašno puno energije troši na kritikovanje drugih, bavi se nepotrebnim stvarima – kritikovanje je uvek gubljenje vremena, jer se tu toliko energije troši da se uopšte ne radi prava stvar.Čovek treba da je usmeren na simboliku V polja (sve što voli), jer tu je u stanju da nešto stvara. Ali ako ga veže VI u negativnom smislu natus je stalno nezadovoljan svim oko sebe i propušta život. Problem je i sa tim što ne ume da zaradi novac jer poseduje problem sa parnom kućom. To su polovni automobili.

Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem VII: Ovo su ljudi skloni diplomatiji, oni umeju lepo da komuniciraju sa drugim ljudima. Pored toga imaju mogućnost da izmene i pomire mnoge stvari, I da na taj način više utiču na ispravnost stvari nego oni koji imaju dobar odnos III i I. Život natusa zavisi u ogromnoj meri od njegovog partnera – onaj koji ume da uspostavi dobar odnos će izmeniti mnogo toga i u sopstvenom životu. Konačno, 3 mnogo logičnije komunicira sa 7 nego sa 1 – jer su to vazdušne kuće, to je priroda srodnih elemenata. Merkur i Venera su vrlo dragi i prijatni ljudi koji mnogo toga mogu da postignu kroz odnose sa drugima, pa su u stanju da pomire sve što je bilo problematično. Ovom čoveku je jako važno da ume da uspostavi odnose, jer se oni definišu u jednoj energiji natusa. Primarni odnos u životu je odnos sa partnerom – ako sa njim to ume da uradi na ispravan način život može izgledati mnogo drugačije. Svako bi mogao imati potpuno drugačiji život ako bi živeo sa drugim partnerom, jer sa jednim partnerom se živi kroz simboliku jedne planete na koju ona obavezuje, i koja ima svog dispozitora; a ako se živi sa drugim partnerom, živi se u simbolicisasvim druge planete i njenog dispozitora. Sve je to jedan život i isti natalni horoskop, ali su druge planete u igri i one definišu sudbinu. Stoga, ako 3 gleda 7, to su srećne okolnosti jer se oni vole baš kao što voli 11 – to je peta kuća od VII. Ovo su I ljudi koji će uspeti da ispune svrhu Merkura uspostavljanjem dobrih odnosa sa drugim ljudima, oni će reći pravu stvar, ili su otvoreni da prime dobar savet i da sve bude ok. Ovo je osoba koja prirodno vozi lepo i udobno. To nije sportski tip automobila, ali je u estetskom smislu prijatan jer je Venerijanske

Page 28: Astrologija - Jedanaesta kuća

prirode - može biti kupe, ali nije veliki već omanji.

Ukoliko elementi iz serija 3 i 7 nisu u dobrom aspektu što se više čovek trudi da napravi bolji izbor, to je sklon da izabere baš pogrešno. Osoba potpisuje pogrešno jer je VII kuća stvar formalnosti, pa će natus potpisati ugovor koji će se kasnije pokazati kao pogrešna odluka. Sve je to samo posledica slabosti samog natusa, jer su III i VII muške kuće, i ako je osoba jaka ona ima hrabrosti da donese odluku i ne ide u slabost. Ali ova osoba je slaba i nema potpuni osećaj, ima nedovršenu priču što je karakteristika kvadrata da je uvek nesiguran (kako god izgledao on nema sigurnost u svojoj pojavi). Naročito kvadrati sa Marsom i Saturnom su negativni, jer on izgleda pomalo grub, ali kako se ulazi u koren njegove prirode, ulazi se u natusovu nesigurnost koja je duboka, jer je kvadrat na pola puta, pa njegove misli nisu do kraja definisane. Ako nema veoma jako I polje, ako to ne probudi u sebi ona nije dorasla svom odlučivanju, pa će doneti pogrešne odluke u odnosu sa partnerom, reći će pogrešnu stvar. Partner je sigurno ok ako je vladar VII polja planeta koja je u dobrom znaku, ali ona ne ume da komunicira sa njim pa će izgubiti zbog svojih reči. Kada je reč o lošem aspektu osoba neće biti sretna time kako automobil izgleda, možda nije u boji u kojoj bi ona htela, postoji problem sa estetikom. Biće uvek nesporazuma i svađa sa partnerom tokom vožnje u kolima.

Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem VIII: Ovo je rizična kuća jer je VIII kuća šesta od III, kao sama po sebi ona je dvostruko riskantna. Za sam um donosi tendencije da su ovi ljudi opasni – natus će razmišljati o smrti, donositi nezgodne odluke, biće sklon psovkama. Njegov um je stalno u kategoriji velike brzine i strasti, stoga lako može biti ostrašćen – zato se ova kombinacija može povezati sa kriminogenom u datom horoskopu. Kada je u pitanju dobar aspekt čovek je okrenut svim stvarima koje su ezoterične po svojoj prirodi, on će da gleda u sve što se inače ne gleda. Osma kuća je tunel ispod zemlje, on je krivina koju natus ne vidi, to je mistično polje smrti, trenutak odlaska – on i to može da posmatra, njega to interesuje, ali mora biti sačinjen od posebnog materijala sa dobrom aspekturom i dispozicijom; u protivnom ovo ne ide na dobro jer nema šta običan ljudski um (Merkur) da traži u VIII kući. Imaće bolestan ili opasan um (jer je šesta kuća od III ), i stoga je neudobno - samo za specijalne namene može biti dobar aspekt. Ovaj čovek misli ispred drugih, zato što zna šta će biti iza krivine on zna i kako će se vratiti investicija, jer razmišlja unapred. Prosečan čovek ne razmišlja toliko dugoročno jer nema zakrivljen um, već mu um ide jasnom vidljivom logikom od 1 do 3, to je prava linija. Ali ovde postoji sposobnost da se gleda dalje, sa posledicom, ovo daje pronicljivost – stoga je odličan za one što će otkrivati, za sve istraživače (da li je to ezoterija, ili neka druga oblast stvari koje su nepoznate uobičajenim ljudima). Ali on mora da ima kao automobil dobre hladnjake, u protivnom su tu velike strasti i energije, i biće sklon nezgodnom rečniku, da govori teške opasne reči koje vuku u podzemlje i smrt, i koje ubijaju. Ne smatra se da je čovek sa kojim je lagano komunicirati,osim ukoliko je potrebno da on svojim rečima izleči, izmeni i promeni jer ima moć kakvu drugi nemaju. Ovo je vezano za sva tajna i okultna znanja u svojoj najboljoj varijanti. Mnogo je češće slika opasnih situacija sa ovim položajem, dovoljno je da je aspekt loš ili malo nepovoljna dispozicija da bi ova osoba bila u velikom riziku. U naletu strasti on upada lako u opasne misli I svađe, munjevito brzo reaguje, VIII kuća uvuče mnogo brže i vezana je za manje racionalne stvari nego I. Jer je VIII kuća i ženski način ispoljavanja Marsa, manje je racionalan i psiha lako može biti oštećena. Stoga je neophodan oprez sa ovakvim aspektima; natus može trčati u opasnost i smrt, on krajnje ludi vozi zato je značajno posmatrati dispoziciju. Samo ako je jako dobro izvedeno dispozitorima opisaće specijalnog čoveka, sve manje od toga on je vrlo opasan i težak tip. Ovo je udaran, polovan automobil, može biti i trkački jer je potpuno povezan i sa tim stvarima, ali brz i sigurno nije nov – retko je bilo šta novo kada je VIII kuća u pitanju.

Page 29: Astrologija - Jedanaesta kuća

Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem IX: Na svaki dobar način natus nastoji da bude pozitivan, moralan lik. Veoma često osoba neće donositi loše odluke, ali kako postoje 4 kanala serije 3 (planete i vladar III polja, Merkur i znak Blizanaca), dovoljno je da neki drugi pokazatelj bude jači, pa će tada ovaj povoljan aspekt samo ostaviti utisak da je natus donekle moralan. Donosi potrebu da se stvari uopštavaju, da se stvaraju generalni principi – želi da nađe čitav smisao i sistem. Stoga iz te širine on ne ide u faktičke greške, i može biti dobar i moralan, imaće dobre uspehe u školu. To je neko ko voli da uči, da stiče mudrost i znanje, pozitivna tendencija za razvoj intelektualne svesti, obrazovan i dobar čovek. Loši aspekti donose da čovek priča i ima stavove koji su po načelu dobri ali on to ne primenjuje,ne može da živi ideju za koju se zalaže. Njegovo je znanje visokoteoretično - treba mu pomoći da nastavi da to oživljava, da to gradi kao svoju realnu prirodu. Ali ako nije povoljna dispozicija natus će biti vođen filozofijom koja ima viši smisao, a nije zaokružena (ako nije u trigonu, sekstilu, ili bar u konjunkciji), on će nastojati da tom idejom živi, ali će uz to uraditi i mnoge druge opasne stvari. Ima primera ljudi koji su činili ubistva, a povezane su serije 3 i 9, često na negativan način; ili natus ima jednu pozitivnu konotaciju, ali postoje druge negativne stvari koje žive u toj seriji 9 – tako se dobija čovek koji ima čitavu filozofiju kojom Pravda sva svoja loša dela. Drugim rečima, samo polovična filozofija je neudobna stvar, treba se čuvati religije koja nije potpuno ispravna.Ako je dobar aspekt u pitanju –automobil je limuzina, u suprotnom, sve izgleda na prvi pogled dobro, ali se ispostavi da postoje brojne neispravnosti.

Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem X : Ovo su prirodni naučnici, ozbiljni umovi, ljude koji znaju da grade karijeru. Oni su svesni da sve što se govori mora da bude potkrepljeno dokazom, i sve vuče ka uspehu. Zavisi i od toga koje su planete u igri, ali u osnovi natus želi da postigne dosta u svom životu kroz svoje misli, hteo bi da promeni svoj život od tačke iz koje je krenuo, nešto će pisati, raditi. Nekada to mogu biti ljudi koji se bore za opšte promene, ali ovo je opšta tendencija promene, jer je X kuća osma od III, I stoga um želi da menja nešto želeći da promeni svoj život. Ozbiljan um, usmeren na cilj natusa. Ukoliko je loša kombinacija u pitanju osoba će načiniti sudbinsku grešku, posebno u odnosima sa državom. Natus će biti u situaciji da u odnosu sam može da napravi grešku u odnosu na najviši autoritet, pa i sve ostalo što je simbolika X polja. Potrebno je pratiti dispoziciju koja će ukazati na dalji razvoj događaja. Ovo nije pokazatelj previše pametnih odluka, one imaju tendenciju da budusudbinski pogrešne, kao da je Saturn u III loše aspektiran – to je osnovna tendencija. Kako vreme prolazi osoba može doneti pogrešnu odluku, jer uvek je VIII kuća opasna, a ovo je osma od III - stogaje ovo pogrešna odluka uma i treba gledati o čemu se radi, da li su u igri roditelji, ili se kasnije radi o nekom ko je nadređen, možda natusovoj karijeri. Stalno postoji briga, um je prepadnut kao da je čitava planina unutar njega, i non stop brine. Za ovu osobu je važno da ne gleda mnogo sve jadne stvari oko sebe, jer X kuća jeste kolektivno nesvesno, osoba je pod opštim brigama - šta god da su napolju opasnosti ona i preterano brine zbog toga. I stoga joj treba vremena da izađe iz proseka.Ako je loša kombinacija, natus sporo vozi, oprezno i pogrešno. Ako je dobro postavljeno on sve ima na vreme, zimska oprema je uredna i za sve moguće nepovoljne uslove ona je pripravna, vozi pažljivo ali ispravno. Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem XI U životu natusa su mlađi i stariji brat u igri – XI kuća je kuća starijeg brata, onog ko je pametniji od njega, ko više zna. Ako elementi serije 3 teže ka 11 na dobar način on se oslobađa i dobija šansu, može biti pametan, brz, i realizovati svoje ideje (XI polje). To je dobra kombinacija za sve genijalne ljude i za astrologe - dobra povezanost elemenata serija 3 i 11 je jedan od kodova važnih za astrološku praksu. Brzina (ako je dobra postavka u III kući misli idu veoma

Page 30: Astrologija - Jedanaesta kuća

brzo), tako se razvija intuicija, širi se slobodna volja, natusu je dato da ide ispred vremena., posebno još ako I živi u okolnostima koje mu dozvoljavaju da sve to uradi. Čovek današnjeg doba bi mogao dosta toga načiniti preko interneta, XI koja podržava III daje šansu da se gradi uspeh u modernom svetu zahvaljujući sredstvima moderne komunikacije. Danas, više nego ikada pre, postoje priče da se mnogim ljudima značajno izmenio život pojavom modernih sredstava komunikacije i interneta. Mnoge druge slike se dobijaju kroz 3 i 11, ako je reč o računaru ovo je laptop, ako je automobile - ovo je brz i moderan, i natus ga brzo vozi, symbol je munja, neobičan je. U lošem odnosu daje gangstere - osoba preteruje, previše je brza i neuhvatljiva, opasnosti su i u saobraćaju, drska je u govoru. Bez dobrih dispozitora, i sa opterećenom XII kućom (psiha je slaba), to je predispozicija za samoubistvo jer osoba u trenutku odluči (samoubistvo nikada nije stvar plana već naglih odluka). Jedanaesta kuća donosi i planove ako se posmatra Saturn kao vladar, ali i Uran kao vladar daje ideje. Ukoliko su u pitanju kola mogući su udesi, brza i rizična vožnja, udarana kola se kupuju.

Vladar III u dobrom aspektu sa vladarem XII: Natus posmatra ono što je tajno, zainteresovan je za duhovne stvari. Ima nešto bitno što krije, on ne pokazuje i ne priča realno ono što postoji – ne mora značiti da laže jer je ovo poverljiva osoba, informacije koja ima ona čuva jer ih drži u svojim sefovima, ona neće odati tajnu. Okrenuta je ka znanju o tajnim stvarima, zainteresovana je za metafiziku, za duhovnu oblast života, možda je nešto manje praktična. Gleda unutar sebe, svoj osećaj i ume da sledi svoje instinkte; stoga ako se uplaši nečega na osnovu toga donosi odluke. Biće i ponekada sujeverna, ne preterano već u normalnoj dozi, ali prati te znakove pored puta. Ima osetljivu psihu kojom se rukovodi kako bi donela odluku. Loš odnos elemenata serija 3 i 12 često učini ljude nepouzdanima - on njima kaže tajnu, ona je kao tajna ali do pola puta, a od pola puta više nije tajna. Oni tajnu prenose drugima, moguće je da slažu stvar, da nisu iskreni. Postoji tendencija za lopovlukom, za krađom, za neiskrenošću. Potrebno je videti šta je sa serijom 1 i 2, jer to čini 3, jer postoji opasnost da je njeno mišljenje načinjeno da osoba uzima na loš način. Mentalno stanje je upitno - zavisi koje su stvari u pitanju, ali ako nešto drugo ne izvuče u pozitivnu dispoziciju, mentalno stanje može biti loše. Kada je reč o vozilima, ova osoba najčešće ne zna najčešće da vozi kada je loša postavka, ali može da vozi razne automobile koji su kradeni, ili će njoj biti ukradeni. Kada je dobro postavljena stvar natus vozi intuitivno, on oseća određene stvari i vozi dobro, i u situacijama u kojim drugi ljudi ne umeju da voze (magla, kiša, loši vremenski uslovi, tada vozi najbolje). Sve opisano su samo spratovi III kuće. Da li je to priča koja ide na osnovu svih natusovih stvari koje žive u komšiluku, o bratu, o sestri o ljudima koji su bliski. Sve je to po istom principu prevedeno i u automobil.

O aspektima vladara III sa vladarima ostalih kuća - A. Imširagić

IV Polje - ‘’Imum Coeli – Dno neba, najtamnija tačka horoskopa"

Predstavlja porodično i kućno okruženje, ognjište, intimnu atmosferu. Naše odnose sa porodicom, domovinom, kućom, zavičajem. Porodične i lične tajne, skrivena znanjaPrivatne poslove.MajkuNasleđePočetak i kraj životaznanje: filozofsko, apstraktno, tradicionalno...Našu porodicu, roditelje, korene, pretke. Psihološke koreneDom koji ćete stvoriti

Page 31: Astrologija - Jedanaesta kuća

Naš privatni životNepokretnu imovinu I sve što je privatno vlasništvo.

Ovo je kuća završetaka: završnih godina života, završetaka svih stvari, posmrtne slave i mesta na kome ćete biti sahranjeni. Grob.

Odnosi se i na onog roditelja koji je na nas u detinjstvu više uticao, na naše subjektivno "ja" i na temelje na kojima gradimo svoj karakter

Uživanja, zadovoljstva, udobnosti, radosti, sreća, lagodnost, dokolica.Ljubaznost i način ophođenja, druželjubivost.

Podzemna bogatstva i zakopane stvari. Kanale i jameProizvode zemlje, žetve.Članstva Bolesti stomakaOčiReproduktivne sposobnostilaktovi, prsa, grudni koš, trup.

Prirodni znak Rak (vladar Mesec).

U Horarnoj, elekcionoj i dr: Predstavlja mog oca; roditelje u globalu; Moje pretke; Moju nepokretnu imovinu (moja kuća, i moja kuća u Spaniji takođe pripada 4k iako je u inostranstvu), moj vocnjak na primer; Rudnik i ostale stvari ispod zemlje (npr. zakopano blago); Ishod ponekih stvari - kao na primer ishod suđenja (kakva ce presuda biti doneta recimo), u pitanju zdravlja ovde se nalaze prognoze; Cesto u slucajevima ubistva - može da Pomogne i da opise lokaciju gde se nalazi leš; Grudi, pluca .Sever

Sve što se odnosi na korene naseg postojanja. Roditelji uopšte, obično otac. Babe i dede, preci. Očevina (nasledstvo od roditelja), kao i psihološki uticaj roditelja. Ova kuća takođe upravlja i skrivenim blagom i bogatstvom zemlje, kao što su rudnici i minerali, drago kamenje, ulje, bunari, snabdevanje vodom.

Lili kaze "profit iz utrobe Zemlje". Upravlja zemljištem, kvalitetom i prirodom terena (plodno, močvarno, šumsko, kamenito, neplodno...), kao i svim drugim objektima na njoj - samom kućom isto kao i emotivnim okruženjem. Zemljoradnja, poljoprivreda, kao i svako zanimanje koje se bavi obradom zemlje je pod uticajem ove kuće.

Harvi upucuje na nacionalizam, ideologiju koja predstavlja ljubav prema zemlji. Ovo se takođe može tumaciti kao patriotizam i jaku povezanost sa "korenima", tradicijom i istorijom. Predstavlja početak i kraj svih stvari, rano detinjstvo i iskustva koja dovode do nesvesnih emotivnih zivotnih iskustava, ranjivost u starijem dobu, proces smrti i sahrane. Upravlja smrću davljenjem.

U horarnoj: predstavlja pitačevog oca. Nekretnine koje se prodaju, sporazume o zakupu (podstanari su prikazani 6. kućom), granice kao i opise građevina i vrtova. U pitanjima o nestalim licima ili izgubljenim stvarima, 4. kuća opisuje mesto na kom se nalaze, ili u slucaju ubistva može pomoci u lociranju tela. Obicno se koristi da sagledamo "kraj materije" i Dzejkobsom smatra da derivatna cetvrta kuća od bilo koje kuce predstavlja zakljucak i kraj

Page 32: Astrologija - Jedanaesta kuća

onoga što ta kuća predstavlja (tj. treca kuća pokazuje resavanje pitanja iz 12. kuce).

U mundanoj: zemlja i njeni vlasnici, oni koji rade na njoj, uslovi i proizvodi. Poljoprivreda i rudarstvo. Građevine i trziste nekretnina.Voters kaze: Saturn u IV može ukazati na manjak stanova. Pluton ukazuje na vandalizam ili kriminal povezan sa građevinskom industrijom. Jake aflikacije prema IV u kombinaciji sa Uranom, Neptunom ili Jupiterom ukazuju na gubitke nekretnina zbog oluja, poplava, zemljotresa.

Resursi nacije ispod zemlje - cevi za vodu, gasna industrija. Rafael primecuje: Uran je posebno loš uticaj koji donosi ozbiljne probleme sa vodom i uzrokuje rudarske katastrofe i eksplozije u javnim zgradama. Zlo je za vladu, donosi im teškoce - zemljište, rudnici i oporezivanje zemljišta verovatno će biti uzrok mnogih problema pod ovim uticajem. Grad i njegov gradonačelnik. Pošto je suprotno 10. kući, ovde su svi protivnici vlade, kralja ili legitimne vlasti. U kartama rata, prikazuje svako mešto ili grad koji je napadnut.

U parnicama, sukobima, događajima: sve gorenavedeno, primenjeno na onog ko inicira akciju

U medicini: dojke, pluca, grudi. Povezanost sa smrću čini je losim pokazateljem.

Poslovno: gorenavedeno, odnosi se na kupca

Boje: crvena

Kvalitet: angularna, zenska, nocna. Mračna kuća, predstavlja skrivene stvari, ali pošto je uglovna ukazuje na pronalaženje izgubljenih stvari i ukazuje da one mogu biti nađene blizu kuce ili na njihovom uobičajenom mestu.

Pravac: sever

Srodne planete: Manilius je 4. kuću posmatrao kao Saturnov dvorac.Oboje se odnose na poreklo, zemlju, poljoprivredu, rudarstvo i smrt - to ukazuje na jos veću povezanost ovih stvari kada je Saturn povezan sa IV poljem, bilo da je polozen u njemu, bilo da je njegov vladar Kosignifikatori su Rak i Sunce. Lili kaže: "u natalima ili horarima, ova kuća predstavlja očeve, Sunce danju i Saturna nocu. Ako se Sunce nalazi ovde, ono nije loše, već pokazuje da je otac plemenit."

Imena: severni ugao, zemljin ugao, immum coeli (niska sredina neba), kuća roditelja.

Postoje 4 kuće u celom zodijaku koje su sudbinske, to su kardinalne, uglovne kuće i svaka od njih donosi ključni upliv na život natusa. Pored I kuće, sledeća u nizu koja ima tu snagu i važnost je IV kuća, jer je ona natus u prvobitnom obliku. Natus se kroz IV kuću rađa, kao osoba, biće koje je upravo ušlo u neku porodicu i duboko je povezano sa majkom koja predstavlja ono što se naziva porodicom. Mala beba jeste simbol prve porodice koje nastaje, bez toga nje nema – dete koje dođe u kuću, sam početak nečijeg života je i sam nastanak porodice za roditelje. Stoga, natus ulazi u porodicu i to ga prirodno determiniše. Determinacija porodice je ona koja daje sudbinunatusu za čitav život – sve ostale kuće će kasnije nastatati od onoga u šta je natus ušao, ona je

Page 33: Astrologija - Jedanaesta kuća

kao telo koje je natus dobio samim početkom života. Razlika između IV i I kuće je u tome što je natus i kuća onda kada on postane svesna ličnost, kada postane onaj koji je u stanju da donosi neke odluke. U osnovnom formalnom razmatranju, natus bi postao definisan kroz 1 u trenutku kada postane punoletan, kada je već formirana osoba koja ima svoje Ja; ali pre toga je samo deo porodice, za njega su odgovorni roditelji i porodica, duša je samo ušla u telo, to je inkarnirano Ja. Sva sudbina je genetski definisana kod natusa - on liči na svoje predke, ima njihove osobine, i stoga IV kuća koja je početak ali i kraj života jeste kvalitet od koga je on napravljen. Velika je sreća ako su roditelji kvalitetni, ako natus ulazi u dobru genetiku jer to daje podršku u onome što će dalje on stvoriti. Razmatrajući IV kuću govori se o porodici i postavlja se pitanje da li je to porodica u koju je natus ušao, ili je to ona porodica koju će on stvoriti sutra – jer to nije ista porodica. Natus dobija osnovu koja je definisana njegovom IV kućom – to je porodica u kojoj je on nastao, ali porodica koju će on stvoriti je četvrta kuća od VII – to je X kuća. Primarni cilj čoveka kao bića i jedinke je ono što je u X, čovek stvara svoju porodicu. Deseta kuća predstavlja ono što će natus stvoriti, I razlika koja će se primetiti između IV i X kuće je što je IV dom i porodica, sve što je natus dobio od svoje porodice, što obavezuje na određeni način da ima sličnu stvar i što već daje smer u kom će ići; ali on će stvoriti ili neće sopstvenu porodicu, a to je definisano prirodom X kuće. Drugim rečima, IV kuća je kao Južni čvor natusa - to je njegovo poreklo i to su njegovi preci, dok je X kuća priroda njegovih potomaka. U Mesecu postoje prošliMesec što je Južni mesečev čvor, mesto na kom je Mesec prošli put presekao ekliptiku, to je prošlost - IV kuća i mesto na kom natus ulazi; ali tamo gde će natus u budućnosti preseći ekliptiku to je uzlazni čvor, to je ono što je suprotno od Južnog čvora, što je suprotno od porodice u koju je ušao I IV kuće, što je X kuća. Sa partnerom kao osnovom da bi imao porodicu, natus stvara svoju priču u X kući; no konačno kako život ide, natus se vraća na ono od čega je sam napravljen. Stvorio je svoju porodicu, dao je mogućnost produženja vrste, dao je Severnom čvoru i X kući, i vraća se u ono od čega je nastao – IV je početak i kraj života, to je ozbiljna sudbina. To je druga kuća koja predstavlja sudbinu natusa, ona jako determiniše, iz nje se kreće i u nju se natus vraća. To je i grob u koji će čovek doći, u neku zemlju. U kolevci on je biće koje je vezano za majku, zavisno od porodice, ali kreće iz IV i završava u njoj. Stoga je to seme, što svaki Mesec uvek jeste, seme je IV kuća a od kvaliteta semena zavisi šta će se dešavati tokom života natusa. U međuvremenu natus će imati svoju ulogu u VII i X, treba stvoriti nešto. Stoga IV kuća je veoma sudbinska, ali nije sudbinski podržavajuća za samog natusa ukoliko I ide u IV jer I u IV je kao Mars u Raku, gde je u padu. Prirodno Mars voli da ide ka X da bi egzaltirao, da bi život bio snažan, i da bi energija natusa bila dobra. Međutim, ako se on vraća u IV kuću dolazi do smanjivanja te energije, koju eventualno dispozitor vladara Asc-a može da izvuče, ali I u IV nije prirodan tok, prirodno je da I ide u X, da natus prirodno nastavlja svoju porodicu i da se tako prirodno ostvaruje. Sa IV kućom se vidi između ostalog i slika kraja života – razlika između IV i VIII je što IV kuća ono što će natus videti u poslednjim trenucima svog života, šta će tada videti ili doživeti na samom kraju – poslednji sekund se vidi kroz vrh IV kuće; ali prvi ulaz u VIII je nešto sasvim drugo – to je početak njegove smrti. Drugim rečima, kvalitet je definisan I determinisan telom natusa, porodicom i genetikom. Sve što je vezano za IV kuću, za znak Raka I za surotnu IV kući i znak Jarca je uvek pokazatelj genetske karme - stvari koje se nasleđuju od predaka. Razlikuju se bitno od onoga što se dobija preko I i VII jer ona sudbina koja ide preko IV je stvar genetike. Čovek ima neko telo – Južni čvor predstavlja bazično telo u genetskom smislu ono što su preci natusa, jer IV kuća koja je prirode Južnog čvora zato što je kraj života, početak ali i nastavak prošlog. Ono što je nastavak dalje je simbolizovano X kućom, ali konačno čovek se vraća u to telo, Južni čvor - duh je otišao, više nema bića, ostalo je samo telo. U IV kući koja je na dnu života nema se šta diskutovati – o njoj se ne misli, ona je osećaj koji postoji u čoveku, to je najintimnija kuća.

Page 34: Astrologija - Jedanaesta kuća

Predstavlja sve što je lično – predstavlja korene natusa, porodicu, familiju, kuću i najličniji deo u omu, ali to o čemu se ne govori je izvor lične snage i to mora ostati unutar natusa. Vrlo je velika sreća dobiti tu snagu od porodice, time je natus primarno determinisan. Sva sudbina koja se čoveku događa definisana je prvim danima njegovog života – sve sekundarne progresije se događaju u svega par meseci natusovog života, sve tercijarne progresije u prvih nekoliko godina. U osnovi čitav planetarni period prve četiri godine je definisan Mesecom i IV kućom, natus je ništa drugo nego IV kuća u samom startu od rođenja. Ona ličnost koja se vidi u I se ne vidi u bebi, ali njena priroda, sudbina I suština je vezana sa porodicom i IV – ona je samo vrh IV kuće, to će joj se događati što ima unutar toga. Postoji nekoliko delova natusa – najbolji deo je onaj koji daje najbolju podršku, ali on je najintimniji – podrška porodice i genetike, osećaja koji natus ima u sebi. Ako je tu oštećen i ako tu postoji problem, čoveku se energija gubi jer IV kuća prirodno urušava I kući u ne daje joj mogućnost da se razvija dalje. Porodica je primarna stvar iz koje čovek nastaje, i svako rešenje može doći odatle. Oni koji nemaju problem podrške od strane porodice nemaju ni druge veće probleme, jer dobra porodica već u početku daje dobro telo. Sudbina jednog čoveka je određena mnogo pre njegovog rođenja - genetikom, to je osnova. Nemože se izmeniti apsolutno ništa po pitanju svoje porodice i svojih roditelja – taj posao je definitivno najteži. Gotovo sigurno se može reći da čovek ne može da uradi ništa na tom planu, osim ukoliko se ne prosvetli, ne razvije jako visoko stanje svesti. To podrazumeva osećaj sposobnosti da se bude blizak prema svakom kao prema svojoj majci ili ocu, svome rodu – to je realan odnos bliskog osećaja. Onaj ko ima dobru, snažnu IV kuću, on ima bliskost koju će uspostaviti sa nekim i problem će nestati, jer snažna četvorka daje mogućnost da natus bude realno intiman sa bilo kim, te se ne može imati problem ako je dobro u IV. Problem nastaje samo ako su preci natusa bili problematični – dobra IV je velika sreća, biti rođen u dobroj porodici determiniše sretnu sudbinu i natus će biti u stanju da svaki problem reši još pre nego što nastane, jednostavno osećajem bliskosti i jedinstva. To je ogromna vrednost, osećaj koji se živi, a svaki nemir iz prirode IV će se kao u osnovnom momentu manifestovati na druge stvari – to bude nemir u glavi, u načinu razmišljanja i svim drugim stvarima; jer kroz natusa deluju samo preci, natus je kanal za predke, dovoljno je samo staviti čoveka u odgovarajuću temperature i iz njega deluje ovaj ili onaj predak. Jedan čovek izgleda u jednom trenutku ok, ali ako se pronađeu okolnostima drugog tipa iz njega priča njegov deda ili pradeda ili neko treći, i sve je to definisano kvalitetom natusove IV kuće, njegove duše i predaka – čovek je kanal da kroz njega govore njegovi preci, sve dok nije potpuno budan. A kako bi bio potpuno budan morao bi osećati drugu osobu kao sebe, ne odvajati je već se povezati sa njom, što daje potpunu slobodu i snagu. Sve pre toga je sudbina predaka koju su ostavili, i sve što čovek sada stvara kao X kuću i rezultat života koji ide kroz genetiku. Čovek je biće koje ima poreklo i stvara potomke. U 95% slučajeva je natus određen genetikom, jedva 5% natus može sam reagovati i odlučivati, ali njegova primarna sudbinska uslovljenost je sudbina koju je dobio iz IV. Kvalitet koji čovek može razvijati kao biće ujednom životu jeste koliko će ono što je porodica dala moći da učini finim, koliko će svoja osećanje bliskosti sa porodicom moći da ispuni jer ona moraju da budu fina. Početak (vrh) svake kuće je glasan, izražajan, dramatičan i jak, ali kako se ide ka kraju IV kuće osećaj se profinjuje. U prostoru se ide ka nečemu što je na kraju kuće, što se događa kasnije pri kraju života natusa, ali osećanjima na nešto što je dublje, sve dok ne dođe do onoga što je potpuno proziran osećaj – da su osećanja prema porodici, kao i prema bilo kome, toliko fina, da je čovek realno u stanju da voli. Taj dodir između IV i V je suštinski život, ali u osnovi potrebno je da čovek sa porodicom ima blizak osećaj, kako bi mogao biti kvalitetan u onome što stvara; jer koliko natus nije blizak sa svojom porodicom, ni u delima neće biti kvalitetan, već će

Page 35: Astrologija - Jedanaesta kuća

svojim potomcima ostaviti da rade – a radiće zapravo natus kroz njih dok će oni biti samo materijalni kanal. Stoga, potrebno je profiniti kao biće sopstveni osećaj, porodica je tu da se sa njima ostvari osećaj, kakvi god oni jesu. Ne treba osećaj definisati, već osećati da je natus jedno sa porodicom, to od njega čini kvalitetno biće jer iz tih osećanja nastaće misli. Misli nastaju iz osećanja, kao i namere natusa – kada se posmatraju horoskopi kriminalaca uvek će se videti da su to nezadovoljni ljudi koji imaju problem sa serijom 4, što je jedan od osnovnih preduslova jer misli opravdavaju ono što natus oseća. Loša genetika, loša IV kuća, loša misao i loša osnova odakle natus misli, sve to definiše čitavu frekvenciju - ovo je ono čime je potrebno baviti se kako bi natus mogao da stvara. Biće ima sposobnost upravo u ovoj kući jer se u nju vraća, šta ostaje od čoveka simbolom groba – IV kuća ostaje u dubljem smislu njegova duša, Mesec, osećaji koje je imao, odnosi koji se uspostavljaju – pre svega onaj blizak intiman odnos koji nosi unutar sebe koji je definisan odnosom sa sopstvenom proodicom; a taj odnos je definisao sve ostale odnose, jer ni jedan drugi odnos nije mogao da se odvija drugačije od sposobnosti da natus bude blizak. Tako i u smislu VII kuće i odnosa sa partnerom – natus ima partnera, ali koliko će to biti blisko, koliko je taj odnos jedno, u meri u kojoj je natus u stanju da se približi i da drugu osobu doživi osećajem, da doživi mir sa njom koji čini da su jedno, u toj meri je u stanju da svaki problem reši. U meri u kojoj osoba ima intelektualan stav, u toj meri nije u stanju da reši problem, jer osećaj bliskosti je onaj koji će stvoriti sve druge stvari I ona natusa čini višim bićem, srećnim, uspešnim, živom dušom. Konačno, natus korača ka V – ka plemenitosti, a kako bi došao do V on mora imati dobru IV kuću, i kako neko može da voli kroz V ako nema osećaj bliskosti – on može misliti da je tako ali će ta ljubav biti na tako lošim temeljima ako IV nije dobro, prvo taj blizak osećaj a tek potom ovo dolazi vrlo prirodno i snažno. I upravo je cela stvar u tome da je ono što je primarno dato kao determinisanost, što je porodica, to je upravo ono na čemu natus može najviše da uradi – samone treba više gledati svoju porodicu, svoju zemlju i svoje okruženje kao neprijateljsko jer će natus tada imati probelem u drugim sferama života. Ne treba ništa posebno pričati o tim odnosima - da li natus voli svoju majku, i svoju zemlju jer se to vidi u duši, u vibraciji koju svaki pojednica nosi, i ona se ne može reći, nije izreciva već je vezana za osećaj koji je tiši; ako se krene u objašnjavanje onda tu postoji nešto što se krije, možda laže. Onaj osećaj koji se učini potpuno bliskim, da bi postojala bliskost mora se ući u šapat, odatle ide kvalitet svih drugih stvari, u tom nežnom i bliskom delu. Nežnost koja je preduslov za doživaljavanje ljubavi. Ali se na tome može raditi, to nije intelektualni proces već je samo potrebno usmeriti pažnju, to je proces koji je intiman, ono sa čime natus živi stalno. Iz IV kuće se može videti ne samo ono što je dato natusu realno kao intimna stvar sada, to je ono po čemu će on ostati zapamćen. Kada duša prolazi kroz život od VIII do I kuće, kroz nebeske kuće ono što nije na zemlji nego dole, onda je natusu X kuća dom (IV kuća) i to je ono što je ostalo i što se vidi, kaže se grob. Danas je X kuća ono što čoveka čini vidljivim, daje mu glavni imidž I sliku, ali IV kuća je ono po čemu će čovek ostati zapamćen nakon ovog života, jer je u obrnutom svemiru to X kuća. Kaže se da je to materijalni simbol i ostatak, i tu se vidi kakav će biti i šta je njegov doprinos, o svakom ostane neki utisak koji boravi. Pošto ta determinisanost jeste uslovljena i IV kućom, i vladarem IV, Mesecom, i Južnim čvorom koji je u prirodi IV kuće (on je i rupa u kojoj čovek završava, kao i mesto odakle dolazi - početak i kraj), znak Raka. Četvrta kuća opisuje spontanost, prirodno stanje, u svakom mundanom horoskopu priroda sama jeste IV kuća, i ako se kaže da čovek hoće biti u prirodi ili u skladu sa prirodom to znači živeti u skladu sa IV kućom. Život u prirodi i hodanje prirodom pomaže da se reši svaki problem koji je izražen kroz neudobno postavljenu priču iz IV. Četvrta kuća u principu ima prednost nad svim ostalim faktorima iz serije 4 jer je najintimnija i najličnija. Naravno, moguće je da natus nema ništa izraženo u IV već da se sve događa preko Južnog čvora, znaka Raka ili vladara IV kuće, to je moguće ali prva stvar koja se razmatra je sadržaj IV kuće.

Page 36: Astrologija - Jedanaesta kuća

Sledi pregled upliva različitih planeta preko IV kuće na nekoliko nivoa, ali isto to važi i ako nije planeta u IV, već u konjunkciji sa vladarem IV, Južnim čvorom, ili da je izuzetno snažno postavljeno iz znaka Raka u vrlo jakim aspektima (možda na nekom bitnom stepenu). Ona donosi onaj primarni upliv, ako nije primarni onda je sekundarni ili tercijarni, ali u svakom od tih upliva postoji po jedan predak – čiji je natus, kojim duhom je zaposednut, on je u telu, u fiziologiji, kod je tu, on je živ preko Severnog čvora, tu se stvara porodica. Dela natusa se opisuju, beleže se u potomcima natusa.

Sunce u IV: Ukoliko se u seriji IV nalazi Sunce uvek je logično da je porodica mesto okupljanja ljudi, u kome će postojati život, u kome je natus prirodno obdaren da ga nastavlja jer IV i V zajedno, baš kao otac I majka daju život, i prirodno biće tu ljubavi i topline. Ako je reč o nekom roditelju logičnije je da se ovde vidi uloga oca u toj porodici, kao nekoga ko je ostavio bitan utisak na natusa, ali je to nešto plemenito (ili su ostala dela koja je ostavio što će se videti iz aspekata i dispozicije). Kako natus ide za završavanju, kao dobro seme on se vraća u Sunce. Natus će biti poznat nakon smrti, jer je Sunce ostalo visoko gore kao da je u X kući, ostalo je nešto po čemu je natus značajan i poznat, možda i po nekim mračnim stvarima (što bi bilo iz konjunkcije sa nekom mračnom planetom). Sa Suncem u IV postoji opcija da će kasnije u životupostati značajan i važan - posmatrati aspekte koji će dati detalje pozicije i dispozicije. Kraj života natusa je lep, uglavnom pozitivan I srećan, govori se o sigurnom nastavku porodice. Kuća kao takva jeste simbol porodice. Čovek koji ima kuću ima šta da ostavi, a Sunce u IV je već faktor da je natus vlasnik, on ima tendenciju da osniva dom – Sunce je budućnost Meseca baš kao što se IV završava u V te je sasvim logično da će imati i svoj stan. Kuća je gnezdo i simbol porodice koja se daje nasledno. Neki ljudi ne žele da imaju decu dok ne srede svoje stambeno pitanje, što je vrlo logično jer je kuća gnezdo u koje se mogu staviti nade. Ovo je često dobar pokazatelj da natus bude uspešan u zemlji u kojoj je rođen, ali kako god da je data priroda sa IV nikada ne treba otići iz nje zato što sa njom natus nije dobar, već načiniti da tu bude sve korektno. U suprotnom, sve je ostavljeno nekom drugom da završi i natus neće imati dobar kvalitet ni tamo gde bude bio. Ovo je kuća kvaliteta, gde god da je natus rođen treba da oplemeni, da ume iz glasnijeg da ide u tiše, pri kraju IV kuće je sve potpuno tiho i ako natus taj odnos ume da uspostavi, on će živeti kvalitetno, I tako će dobro i za sobom ostaviti.

Mesec u IV: Izvesno je da je sudbina natusa vezana za porodicu. Mesec je IV ali ovo nije u osnovi ni dobar ni loš pokazatelj - ne zna se dok se ne pogledaju aspekti i dispozicijaiako je jasno da je porodica, Mesec i duša natusa vezana za IV kuću – to on nema mogućnosti da promeni. Da li će nastaviti porodicu nije sigurno iz ovog aspekta jer Sunce govori o tome a ono je nastavak Meseca, kao što je V nastavak IV. Sa Mesecom u IV je potrebno gledati genetiku više nego sve ostalo. Potrebno je da se rešava taj primarni problem koji postoji, tako što će od jednog odnosa napraviti finiji i tiši, sve bliži odnos – ali to je prvi zadatak koji mora da obavi. Ako se sudi sa svojim roditeljima, ako ima neudobnu stvar na tom planu, nalazi se u vibraciji koja će na drugom ili trećem mestu u njegovom životu izazvati problem. Nema intelektualnih rasprava sa roditeljima, porodicom I bliskima, jer to nije intelektualnih kuća već kuća „od glasnijeg ka tišem“, sposobnost natusa da u komunikaciji sa nekim može da smanji glas i siđe do šapata, da odnos bude vrlo blizak. Sa Mesecom je ovde dato da je natus tu – ako je dobra priča kroz natusa ide dobro, majka donosi sretnu žensku priču koja je blagoslov genetike, kroz natusa živi neka žena, u startu postoji jedna prednost – bliskost koju je natus u stanju da uspostavi sa nekim ga čini vrednim kanalom sa univerzumom. Kroz natusa prolazi fina energija. Ako je Mesec opterećen sve što treba učiniti je da od glasnog ide ka tišem – nema intelektualnih rasprava, ne sme postojati težnja da se bude u pravu kada je

Page 37: Astrologija - Jedanaesta kuća

porodica u pitanju.

Merkur u IV: Ako je u ovoj kući Merkur postavljen na harmoničan način natus će pronaći vrlo veliku bliskost sa nekim iz prodice (možda je to brat ili sestra), i to će omogućiti da natusov intelektualni potencijal bude sposoban da razume i oseti, on dobija kvalitet bliskosti, natusove reči mogu dodirnuti dušu. Selidbe su moguće, ne mora se raditi o dalekom selidbama ali izvesne su promene boravka. Svaki Merkur tu je dobar faktor ukoliko je harmonično postavljen, jer će ukazati da će biti jedno bolje sutra – jer je Merkur uvek iz serije III i ukazuje na ono što je sledeće. Može se posmatrati VI kuću što je treća od IV, kao sledeći dom. Pored svih ostalih stvari iz ovog aspekta se vidi jedan dinamizam, jedna živost. Ako je reč o genetici dobro postavljenog Merkura, sigurno jedno pametno biće prolazi kroz dušu natusa, bilo da je otac ili majka, možda su i oboje intelektualci koji su ostavili nešto dobro. Taj genetski intelekt koji je nasleđen se vidi kao dobra intuicija, tim Merkurom natus oseća, on nije samo to jer neko iz porodice daje dobar savet. Rečima se mogu značajno popraviti odnosi. Ukoliko je Merkur problematično postavljenvrlo je važno ne biti naročito ispravan u porodičnom okruženju. Predak je stalno aktivan verbalno, stalno postoji kritika i mentalni nemir, u kući je haotično i svi govore u isti glas, preterano je glasno i nema mira koji je potreban. Stoga, svaki nastup intelektuale rasprave dovešće do nestabilnosti natusa, postoji kritike a stvari se uvek vraćaju na isto. To je varijanta da ljudi stalno kritikuju jedno drugo a ne mogu jedno bez drugog – Merkur ništa ne može da uradi i to stvara intelekt manje efikasnim, a osećanja stalno uznemirenim. Potrebno je samo da natus nauči da umiri svoje misli kako bi rešio probleme u komunikaciji. Ovo ukazuje I da će odnos sa partnerom (VII bilo ko - partner ili drugi ljudi) imati intelektualnu problematiku približavanja, jer natus ne ume da uspostavi blizak odnos sa bilo kim između I i VII do nivoa u kome se treba razumeti intelektualno; tada dolazi do rasprava i svađa, jer postoji neko ko zarad toga da je u pravu kvari emocije. Potrebno je primeniti sasvim drugačiji koncept, promeniti ih svojim postojanjem i osećajem bliskosti jer ništa racionalno nije u IV kući, sve je u osećaju. Kada se govori o samoj kući Merkur daje mnoge selidbe, ako je loše postavljen uz to ide i vrstanemira, kao da natus nikada ne stiče svoj dom. Svaki nemiran Merkur ne daje duši ono što je potrebno. Priroda koja se vidi iz IV kuće je i sve ono što najbliža okolina (kraj, zgrada) tu je i knjižara u blizini kuće, papirnica, pošta, pijaca, trgovina. Gde je Merkur uvek je dato ime nečemu – pogledati u kom je znaku Merkur; ako je u Lavu u IV ne zove li se ulica po imenu nekog kralja ili narodnog heroja. Merkur govori o imenu ili broju što je njegova osobenost da ima svoj inetelektualni zapis – hoće da ukaže na ime osobe koja je tu bitna. Ako je trigon sa Saturnom, možda je Ratko, jer on je taj koji je nešto bitan.

Venera u IV: Porodica je sa puno ljubavi sve ovo odgajila, to je veoma sretna stvar jer postoji ljubav u jednoj bliskosti, toplina. Natus ima osećaj za lepo, dom je uređen, ta toplina obećava da će sa partnerom postojati veoma dobar odnos, posebno ako je Venera dobro postavljena. Postoji mogućnost da je u pitanju porodica umetnika, da se sa ženske strane nasleđuju neke lepe osobine i da neka žena, češće majka ima kakvu dobru priču. U određenim slučajevima pretpostavka je da dom natusa može doći preko partnera jer dolazi iz ujedinjenja. Ovo je i dobar faktor za nastavljanje potomstva – neophodan je partner da bi sa njim stvarala porodica. Kraj života je sasvim fin, sa voljenom osobom, u miru. Ako je Venera vladar IX kuće ovo ukazuje da će natus živeti u inostranstvu na kraju života sa bračnim partnerom, jer je sve sadržano konačno u simbolu Venere, u kojoj živi sve što ima u Vagi i Biku, čime god ona vlada, dispozitor ukazuje drugim delom na no što je vezano za ovu priču. Venera je ovde jedan od sretnih faktora na svaki mogući način. Problematično postavljena Venera govori da postoji tendencija da je natus nastavak priče nezadovoljne majke, njene neispunjene ljubavi ili

Page 38: Astrologija - Jedanaesta kuća

neke žene koja nije bila emotivno sretna. Najčešće, upravo to natus treba da ispravi - Venera će ući i pojaviće se nova jaka ljubav a zatim i neki bol, sve je to već sudbinski dato – samo tišinom je moguće približiti i isceliti bol koji ovde postoji. Ugrožena Venera je ljubav na pola puta – da li osoba biti ostavljena ili izgubiti, potrebno je raspitati se o genetici, gde je već ranije postojao sličan problem. Niko ne traži da se bude pametan već da se bude fin, samo se traži da od porodice koju natus ima nasledi mogućnost da on stvara novi život – to je veoma jednostavno i to svako može samo je potrebno da bude prirodan.

Mars u IV: Ovde je prisutno već veoma riskantno polje jer Mars je u IV prirodno u svom padu. To je slika predka koji je već nezadovoljan, svakako energija Marsa koja ide iz IV nije živa sada. Natus ništa svesno sa tom energijom ne radi već ga predak obavezuje. Vrlo je oštar i riskantan ovaj položaj - može biti grubo, postoje svađe u porodici, možda i razvod koji je već nastupio, u meri u kojoj je ovo opasnost, jer je ovo sudbina koja konačno ukazuje na vrlo dramatičen stvari. Osoba koja ima ovde Marsa mora biti neuporedivo oprezija, mora da energijuoseća u stomaku i trebala bi trenirati stomačne mišiće, jer u protivnom ne vlada Marsom koji je mori iz stomaka. Ne vladati Marsom u stomaku i u IV je kao ne vladati Marsom u znaku Raka – on ne sme da se bori osim ako mu je dato da je dobar predak koji je opisan time. Ali minimalna je mogućnost da neko ko se latio mača ne pogreši – ko god je to radio u velikom je riziku. Kako je ovo pozicija krajnje riskantna život može biti nasilno završen, u krajnjoj liniji energijom se mora vladati – od grube ka potpuno prozirnoj i tihoj; ovo je zadatak natusa – on mora biti najsnažniji i najtiši, mora odkupiti sav bes i mržnju, i niko neće biti besan u prisustvu njegove energije jer će on uzeti sve. Ali on nema drugu opciju od te priče o Marsu „Ili ćeš biti Mars iz stomaka, iz dubine sebe ili će te Mars pojesti kao predak kojim natus ne vlada“. Mora se ovladati energijom predka, a da bi se to uradilo mora se biti snažan kao on i tiši nego bilo ko drugi. To je jaka moć za natusa ukoliko ovlada njom, ali je krajnji rizik ako je nema. Zadatak je ozbiljan. Potrebno je posmatratiaspekte i dispozicije. Ljudi će kuće izgubiti, biće izbeglice jer su rođeni u zemlji ratnika. Požar i uništenje, opasnost za kuću, jer je Mars najopasniji za IV kuću, pa je i u dobroj poziciji nezgodan jer daje iznenadnu grubost i oštrinu, ogroman bes može postojati ovde ako osoba ne vlada time. Treba da može da razume najveći bes i treći svetski rat i da ume da ga opravda, da nikada nema negativan osećaj prema tome – jer ovo je osetljivo kao udar u stomak koji boli, ovo je grubo u mekano i ako natus tu nije snažan i nije u stanju da to podnese i razume onoga ko udara, u tom slučaju on ne vlada energijom, već energija vlada njim i ta energija je sudbina. Natus nema drugu mogućnost nego da vlada energijom potpuno iz najveće tišine.

Jupiter u IV: Na svaki način postoji dobra karma porodice, postoji nešto što štiti natusa. Svaka slika sveca, prizivanja duhovnog i božanskog ovde dolazi potpuno lagano. Ovo je savršena startna osnova, iako natus često nije svestan svega dobrog što je dobio. Potrebno je posmatrati šta sve živi u tom Jupiteru (šta je u znaku Riba, i znaku Strelca, i dispozitorima, aspektima), ali kroz njega samog se vidi slika dobre porodice obrazovanih ljudi, moralnih u duši, postoji nešto svetlo. Porodica se logično nasleđuje, ovo je slika sa unucima na kraju života. Kuća je veća. Mogućnost da je osobi dato da duša bude spašena, da ode u inostranstvo i možda tamo završi život. Daje opštu sreću, moguć je život u inostranstvu - pogledati kakva je situacija sa IX kućom, i posebno XII kao četvrtom od IX, pa ako se to uklopilo da život može da bude tamo onda je ovaj Jupiter opis konačnog života u inostranstvu. I ako nije u inostranstvu ovde je kao da živi u izobilju, sretna dobra priča. Daće sreću i mudar savet, posebno ako je dobro povezano sa Blizancima – trigon Merkur ili vladar III, svesno ili nesvesno u porodici natusa postoji mudar duh koji ide uz natusa i daje dobar pravac. Čak i ako je loše aspektiran on ne

Page 39: Astrologija - Jedanaesta kuća

može doneti dosta poteškoća. Problem sa Jupiterom je da li je on u stanju da realizuje sve što je bilo dato, s obzirom na uslove koje je imao, da li je sve to postigao šta je mogao jer je na pola puta – neki sepredak pita da li je stao na pola puta ili je možda mogao više (možda je postavio sebi cilj koji nije mogao privesti kraju). Svaki loš aspekt govori o nezavršenim stvarima – možda je to slika velike kuće nezavršene do kraja ali to nije previše težak znak. Vrlo važno je da je to konačno stanje stvari I ako se dobro živi kroz ovog Jupitera, natus će biti zapamćen kao sretna osoba, vredna. Mišljenje ljudi menja za života i posle života – to je prirodno jer za života je X ono što drugi vide a posle toga bude IV, tu će se videti kako stvari stoje.

Saturn u IV: Ovde je mesto gde se on nerado nalazi, natusu se ne da se da se dalje nastavlja. Budućnost natusa je definisana prošlošću – kako će on stvoriti dalju stvar kada sve zavisi od gena, a natus i dalje ide istim putem kojim je i deda išao. Često je ovde sva vrsta tereta koja postoji unutar jedne porodice, tu su ljudi koji se grčevito drže tradicije ne gledajući budućnost, kao svaki nacionalista koji živi u prošlosti a ne u budućem, jer je tu negde zapetljan. Saturn i X kuća i znak Jarca bi trebali voditi u buduće, a ova osoba ne može ići napred jer živi u tom prošlom delu, u precima. Ovo je jedna od stvari koja daje osećaj nemanja i tegobe, postoji nemogućnost, jer neko je jako težak, neko je napustio život ili kuću, i sve su to teške stvari zbog kojih je natus toliko tužan da dalje teško ide. U njegovom osećanju boravi težina. Sve što je potrebno je da može da svu tugu prihvati na sebe i da niko drugi više ne može da bude tužan jer je on pokupio sve, jer mora da prihvati Saturna na Mesec. Ovo su geni umorni, ovo su gresi predaka, ovo je karma genetike koja je načinila greh u osnovi. Kuća je strara i mala, duša i porodica je umorna, nema se nečega dovoljno – potreban je odmor duši, opustiti i nikada se ne braniti jer ko god da dođe u odbrani će natus pogrešiti. Svaka odbrana će u vremenu pokazati svoje lice pri kraju života, branila se i nikada nije ništa prihvatila i ništa nije dobila i ostala je sama. Nije to sretno stanje i veliki je uspeh ako natus sa ovom kombinacijom ikada ostvari blizak odnos koji nikada neće biti hladan, jer u duši postoji jedna težina porekla koju je osoba dobila rođenjem – u odnosu sa nekom osobom će se pojaviti preseka. Ne treba biti previše pametan kada je u pitanju serija IV, već samo je potrebno osećati od najveće glasnoće do najtiše tišine. Ovo je kod, ako natus ne ovlada ovim osećajem da može da prihvati, može se tuširati hladnomvodom i mora biti potpuno spokojan, imati osećaj da može da prihvati hladno, i da bude ok. Kada se taj osećaj prevaziđe moći će da prihvati sve one bolove koje kao malo dete nije mogao,jer je u porodici od malena postojao bol i problem. Glavna stvar je načiniti blizak odnos koji će trajati do kraja; nema potrebe ništa ničim opravdavati jer će rezultat da se vidi na kraju. Nekada će ukazati da je kraj života dugotrajan i bolestan, baš kao što je i neki drugi odnos koji natus ima sa nekim takav, to živi u osećaju I frekvenciji. Treba biti udoban u hladnom. Načiniti da je u kući uredan odnos, ali ne hladan. Tuga mora da se zameni odmornim, opuštenim osećajem. Samo se ne sme intelekt ovde umešati jer ne može pomoći u životu, a ovo je suština života jer je to duša. Ovde će natus dobiti ono što nema ako se ne bude borio za to, ne treba da traži već da pusti da stvari same idu – jer Saturn traži suportno od Marsa, on je teret i težina koja sama ide. U zavisnosti od aspekta, dovoljno je da njegov dispozitor ima loš aspekt to je već greh predaka, natus njega treba da odradi i tada će biti slobodan. Preci žive u odnosu kao duh između partnera i natusa – ako želi da ovlada odnosom, natus mora ovladati precima – ići od najglasnijeg do najtišeg. U svakoj dobroj priči Saturn daje poziciju neke stare porodice koja se nasleđuje i stare kuće, nešto što već ima svoju budućnosti, a nastaviće se, ali to je onda dobra pozicija jer nije logično da je Saturn dobar sa IV, to je nešto što će se nastaviti i ako je dobro to će trajati. Daje sasvim posebnu vrednost unutrašnje sigurnosti i imanja svega zbog naslednih faktora. Kuća od dede, natus nastavlja da održava dobru

Page 40: Astrologija - Jedanaesta kuća

tradiciju.

Uran u IV: Ovo je nešto što je vrlo netipično za njega, nije zato što je Uran u osnovi nemiran, to je budilnik iz sna, i unosi stalan stres – tako je i u kući, stalno je duša haotična. Potrebno je pogledati šta se događa: neko je pobegao od porodice i kuće, ali i sam natus ima tendenciju da u datom trenutku sve napusti i ode. Da li je jedan od roditelja otišao od kuće, razveo se – nemir, šok i stres od malih nogu izvesni su ovde. Za natusa je ovo pre stan nego kuća, jer je ovo zgrada u kojoj više ljudi živi. To je grad i urbana sredina. Da bi natus imao mir, potrebno je da ispuni simboliku Urana – moderno okruženje u kom živi, više računara u kući, stepenice, zgrada sa spratovima, poželjno je da gradu postoji aerodrom. Potrebno je da osoba ima mogućnost da primi prijatelje koji prolaze kroz grad, da živi na mestu koje je prometno – ne mora biti osećaj nepripadanja striktno već osećaj nečeg novog, mogućnost da se ide dalje. Uključen su radio i tv prijemnik, nešto non stop mora da se vrti u kući, i u najvećem miru nešto je aktivno. Ovde je mir samo u dinamizmu. Bliskost je vezana za jednu humanu bliskost prema svim ljudima, ovo može biti vrlo dobra osoba ali ona mora živeti na toj frekvenciji, mora biti krajnje moderna duša da bi bila ok, jer u protivnom ovde postoji jako mnogo stresa koji dolazi u život natusa. Stres nastupa u svakom lošem aspektu zbog roditeljske kuće. Poreklo može biti čudno – neko se umešao sa strane i deluje, neki čudan gen, jer ovo nije nešto uobičajeno – nije iz sfere do Saturna. Može ukazati na sasvim druge neobične stvari. Predak natusa, majka, baka ili neki drugi predak je sa nekim ruskim vojnikom bio pa se načinila neka genetika koja je ušla sa strane – ovo nije aspekt iz sfere Mesec/ Saturna. Sve ovo čini natusa drugačijim, daje mu osećaj da ne pripada domovini, zato mu je potreban ceo jedan grad, osećaj slobode, i treba ići u kosmopolitizam. Moguće su nagle selidbe, u svakoj lošoj slici drma se genetika. Ako se deda bunio protiv bake, nije bitno ko i zbog koga, ali nešto ruši kuću i porodicu, nečiji bes pada kao bomba iz aviona i taj nemir, stres ima tendenciju da to samo uruši. Treba imati dobrog Urana u IV, što nije laka stvar jer je to dinamizam, to su nagle stvari. Natus treba da nauči da pokupi sve nagle obrte. Kraj života može biti u saobraćaju, u stresu I nekoj čudnoj situaciji, može je život odvesti na mesto predka, može baš tu skončati, sigurno je potpuno čudno mesto i osećaj. Neko mora da otplati ovu genetiku, natus je dobio telo na kome treba nešto da se radi – a telo se oplemenjuje kako IV ide ka V, jer je toplemenitost i ljubav; ako se želi ići ka V to znači da treba ići od glasnijeg ka tišem, to je formula. Ako natus ima haos u IV ne treba to nikome pričati, to nikoga ne interesuje to je samo osećaj koji bi natus trebao umeti prihvatiti. O IV kući i poreklu se nikada ne priča, to je gubljenje vremena, kao i o osećanjima koja se žive non stop – što se više o njima priča to se ona manje žive, i više se događaju sudbine. Uran u vatrenom znaku može nagovestiti požar zbog instalacija, ali i to su manifestacije gena, neprihvatanja onog drugog koji je došao i predka koji mu nikada nije oprostio dolazak. Ali natus to sada može izmeniti.

Neptun u IV: Poreklo nije baš potpuno jasno i poznato, nešto je neobično jer i to dolazi sa one strane. U meri u kojoj je dobro postavljeno natus ima nešto vrlo posebno: talenat – nešto što se može nazvati božjim darom. Duša natusa se inkarnirala u porodicu koja će podržati ono što je natus već nekad znao. Postoji neko u porodici ko se moli za natusa, ide neka dobra sila i kontakt sa nebom, neki duh koji ga voli i čuva. Taj talenat postoji u osećaju i on daje mogućnost da svojim osećajem natus može da leči – da li je ovo porodica lekara ili sveštenika – u svakom slučaju on je utelovljenje iscelitelja, jer nosi to u svom osećaju. Potrebno je da osoba živi pored vode, ili traži neko posebno mesto – možda vrlo udaljeno, čak i da je kuća u inostranstvu. Nešto ovde od samog početka nije uobičajeno, da li se zna ko su njeni preci, ko je otac? Potrebno je pogledati šta živi u tom Neptunu jer je ovo i slika usvojene dece ponekad. Osoba je došla odnekud i odlazi negde, i niko neće znati ni šta je bila ni gde je bila, a on ostavlja mit o sebi. Ne

Page 41: Astrologija - Jedanaesta kuća

zna se ni gde je grob, možda je završila svoj život u moru. U meri u kojoj je Neptun loše postavljen, postoje nesigurnosti i strahovi u duši, poplave se pojavljuju, laž i prevare, natus je loš zbog straha koji nosi u sebi. Nešto je od samog starta trulo u toj porodici, porodična tajna – postoje kućni duhovi. Primarno je to duh predka, razmišljati o baki sa ženske strane koja je ostavila svoj bitan pečat na natusa.

Pluton u IV: Pluton u genetici vuče Mesec dole, i to je znak pada Meseca. Vrlo je daleka stvar uglavnom, kao sa Marsom pa čak i jače. Nema druge opcije osim da potpuno vlada tom energijom iz sebe, jer u porodici postoji karma ubistva – već u samoj kući u koju ulazi natus, neko je ranije umro ili je obešen i sakriven u dvorištu. Brojne su mračne tajne ispod zemlje jer je i sam Pluton ispod zemlje. U nekom podrumu postoji sve to zakopano, sakriveno. To su znaci predaka natusa, znaci da su oni nekada nekome naudili, i sve dok neko ne bude prihvatio sve to i iscelio sve što treba da bude isceljeno. Ova osoba potencijalno u svojoj duši ima moć da isceljuje, ali mora biti dorastao tome – ako on isceljuje on je samo onaj kod koga dolaze stvari na naplatu, onih ljudi koje je ranio njegov predak. Ovo je slika svih mundanih nesreća i izbeglištva. Nikada se niko ne sme žaliti na svoju IV kuću jer to je kuća tišine, a sve što postoji u njoj treba dovesti u tišinu, jer ona je intimna. Potrebno je učiniti bliskost sa bilo kim jer svako žaljenje naroditelje, na zemlju u kojoj natus živi, na uslove života je znak da nesvesno osoba evocira prošledogađaje. Ne treba se žaliti na okolnosti u kojima natus živi već samo osećajem sve to profiniti.

Polje ljubavi, seksa, zabave i mesta zabave ( kafići, kafane, klubovi), polje dece i materinstva, škole, lutrije, hazarderstva, svega ono što volimo.

U Horarnoj, elekcionoj i dr.: V Kuća su naša zadovoljstva, mesta gde se na neki nacin 'provodimo' - kao npr. zurka, igranka, banket, pozoriste, pub, sport; Deca i trudnoća ( e sad ovde treba biti oprezan - trudna zena je zena koja je u drugom štanju, pa sad ako je to moja sestra onda je 3k, a ako je necija supruga onda je to 7k); Pošto je ovo kuća trudnoce, ovo je i kuća seksa (a ne 8k); Primeri: Ako imam samo seksualnu vezu sa partnerom - partner je i dalje 7k, a ne 5k; Ili recimo pitač je ozenjen, njegova ljubavnica je predstavljena išto 7k, a ono šta recmo s njom radi bi bilo 5 kuća; Kao 2k od 4k = predstavlja ocev novac i profit on recimo nekretnina pitača;Ambasadori Srce, jetra i štomak (ponekad leđa i bokovi);

Deca, trudnoce, trudnice, pol nerođenog deteta. Zdravlje i štanje dece. Ako je lose poštavljena, nevolje sa decom. Ljubavne veze, romantika, udvaranje, seks, rađanje i zacece. Aflikovana - promiskuitet, seksualne inhibicije, nemoral, prejedanje, skandali. Zadovoljstvo, pokloni, sve ugodne stvari. Stvari kupljene radi zadovoljstva i uzivanja. Umetnost i muze. Ples, muzika, veselje, odeca, bogatstvo, luksuzne stvari. Konjske trke, klađenje na sport, lutrija, svi oblici kockanja i spekulacija. Spekulacije na berzi gledamo i kroz ovu kuću, ali se finansijske i poslovne investicije i odluke vide kroz II polje sa vise sigurnosti. Iako Dzejkobson tvrdi da ova kuća vlada spekulacijama na berzi, definisala je ovaj uticaj kao "sve ciji je ishod stvar srece". Upravlja svim mestima povezanim sa igrama i sportom, kao što su sportske hale, odmarališta, fiskulturne sale. Takođe prijemi, gostionice, taverne, pozorišta, bioskopi, parkovi, sva mešta za zabavu i uzivanje. Zabave i drustvena okupljanja, feste. Pitanja u vezi industrije zabave i umetnika. Diplomate, ambasadori, agenti - svi oni koji posreduju u pregovorima između drugih strana. Hobi i sve stvari vezane za lično zadovoljstvo i uzitak.

Page 42: Astrologija - Jedanaesta kuća

U horarnoj: Deca pitača. Mogucnost trudnoca i pol nerođenog deteta. Barkli ukazuje da Saturn i Neptun ovde ne slute na dobro kada je u pitanju trudnoca, ali je zato Jupiter jak i nedvosmislen pokazatelj plodnosti "jer sva plodnost dolazi od Jupitera". Ocevo bogatstvo i sva njegova licna imovina. Simonit dodaje da je ovo 8 kuća od desete, pa da predstavlja i smrt monarha.

U mundanoj: Municija i grad pod napadom. Ambasadori i diplomate. Sva javna mešta za uzivanje i rekreaciju, parkovi, javne zdrage, nacionalne umetnicke galerije itd. Skole i obrazovni sistem. Nacionalni natalitet, socijalna pitanja koja se odnose na decu i javno mnjenje o seksualnim pitanjima ili promiskuitetu. Rafael primecuje: Saturn u 5. smanjuje natalitet, pokazuje probleme sa zenama i decom, veliku depresiju u pozorisnim krugovima, kao i smrt i lose raspolozenje među ljudima u toj profesiji. Ako je mnogo aflikovana, uzrokuje zlo i zlocine protiv dece i mnogo poroka, nevolje i smrtnost.

Parnice i sukobi: sve gore navedeno, primenjeno na onog ko je inicirao sukob. Akvitnosti i uspeh iniciratorovog kurira, agenta, ambasadora, predštavnika da postigne sporazum sa drugom stranom.

Događaj: sve gore navedeno za onog ko je poceo akciju

Medicinski: zeludac, jetra, srce, leđa, zadnja strana ramena, bokovi. Medicinski problemi u vezi trudnoce i porođaja.

Biznis: sve gore navedeno povezano sa kupcem ili investitorom, tj. agenti ili predštavnici koji pokusavaju da postignu poslovni sporazum sa drugom stranom.

Boje: Lili kaze da je "crna i bela, ili boja meda". Moguce da je pod "crno bela" mislio da je boja ni previse tamna ni previse svetla

Kvalitet: sukcedentna, muska, dnevna. Najbolje aspektovana prema ascedentu (trigon)

Pravac: sever, severoištok

Srodne planete: radost Venere. Lili kaze "(Venera) uziva u ovoj kući, u pitanju je njena kuća zadovoljstva, radosti i veselja; potpuno je losa za Marsa i Saturna i kada se oni nađu tamo pokazuju neposlusnu decu". Kosignifikatori Lav i Venera.Imena: Dobra sreca, kuća zadovoljstva

Kada se govori o onome što je vezano za V kuću, potrebno je imati u vidu da je ona prirodni nastavak I kuće, kao vatrene kuće koja povezuje natusa, glavu sa srcem, energiju i temperament sa onim što živi unutar njegovog emotivnog bića.

Sunce je prirodno egzaltirano u znaku Ovna, dakle u I znaku već živi srce i egzaltacija koja se vidi kroz prirodu V kuće. Ipak, vladar I kuće prirodno egzaltira u X kući i X znaku, ali u I kući egzaltira ono što je vezano za I znak i I kuću, a to znači da iako čovek teži da ide ka ostvarenju sebe u vremenu, postoji nešto što on posebno voli. Jedan deo natusove bitne prirode koji je vezan za ono sto se u svakom pojedincu egzaltira je ono sto on voli, i što je u njegovom srcu. Velika je sreća ukoliko čovek može da spoji prirodu onoga što voli sa onim što radi, budući da je inercija života tok koji će ga voditi kao sila gravitacije ka X kući - jer I

Page 43: Astrologija - Jedanaesta kuća

uvek teži da postane X, ali koliko je natus živeo život koji voli, koliko mu je uopšte dato da bude sretan, to je potreba svakog natusa da svoj život doživi upravo kroz ovu kuću. Stoga, neovisno od konkretne pozicije potrebno je obratiti uvek pažnju u svakom horoskopu na V kuću kada se govori o snazi, jer bez podrške srca i ljubavi, zadovoljstva, život je veoma oslabljen. Šta god dalje da ide život neće biti jak ako natus ne živi s ljubavlju, ako natus ne živi ono što voli.

Kuće koje podržavaju život su primarno vatrene kuće I, V, IX, - to je snaga koja daje čoveku osećaj celine i on postaje nepobediv, ako postoji ovo vatreno trojstvo snažno život će biti podržan. Ali od njih je V kuća posle I najvažnija, jer IX kuća dolazi kasnije, to je unuk kao peta kuća od V. Stoga je ovo i primarna kuća za zdravlje kao dvanaesta od VI, pa samim tim ona podržava rad fiziologije, i ako to natus ima snažno postavljeno on nema vremena da bude bolestan, nema vremena da upada u bilo koju vrstu problema. Glavna osobina čoveka je da dozvoli da u njemu boravi sreća baš kao što Sunce ili V prirodno egzaltira u I – to je glavna stvar koju treba dozvoliti da živi, i tada će čovek ići ka X, ka prirodnoj egzaltaciji, postizati ono ka čemu ga inače inercija i sudbina vode. Ali ova kuća je veoma bitna pre svega jer će ukazati na to koje su stvari koje natus voli, kroz šta može da bude sretan, i kao što X kuća neće dati nikakve mogućnosti za slobodu izbora, natus teži u X kao što svaka gravitacija privlači – tako je I privučeno X, ali ovo je nešto što natus može da oživljava. U meri u kojoj živi svoju prirodu iz V kuće u toj meri je snažniji i podiže ceo kvalitet života.

Kada je reč o prirodi IV kuće objašnjeno je koliko je bliskost ono što natus može da napravi od osećanja, i kako od primarnog osećaja koji postaje ka kraju IV i dodiruje V, kako postaje sve suptilniji i bleđi, biva sve veća jednakost i bliskost, na kraju toga dolazi svetlost, dolazi Sunce i Lav. Dodir između te dve kuće (IV i V) jeste primarni dodir „od Boga sve nastaje“, dodir Meseca i Sunca, dodir majke i oca, to je primarni dodir začeća što je kombinacija serija IV i V. Na svaki način tačka izvora života, tamo gde Mesec prelazi u Sunce, na kraju IV prelazi u V to je najvažnije i najživotvornije mesto. Put do njega počinje od IV kuće, da bi se doživela ljubav koja jeste stvaranje i kreacija, natus mora prethodno imati određenu finoću; ne može se govoriti o tome da će se doživeti neko bitno iskustvo ljubavi ukoliko nema prethodno osećaja bliskosti, nemoguće je približiti se realno prirodi V kuće – ona će davati sreću ali koliko će to natus doživeti kao stalno osećanje sreće bez razloga, jeste priroda V kuće kada je natus došao u vrlo fino stanje bliskosti koje dolazi kao rezultat IV kuće. U svakom slučaju potrebno je posmatrati šta živi u seriji V (V kuća, vladar V kuće, Sunce i znak Lava) to će opisati šta i koga osoba voli.

Šta god da se nalazi u V i gde god da je otišao vladar V to su sve stvari koje natus voli – to još uvek nije nikakav garant da će on dobiti od istih tih ljudi ljubav i da će biti voljen, to je natusova ljubav, ono što on proizvodi i čini ga sretnim, to je njegovo Sunce, davanje i zračenje, ali to je jedino što realno čoveka čini sretnim. Ljubav koju natus dobija od partnera se posmatra iz pete kuće od VII, što je XI, ali ona se nikada ne doživaljava bliskom – možda je natus dobija ali sreća ne dolazi odatle. I kada se čovek pita da li je lepše da voli ili da bude voljen, jasno je da je natusova ljubav jedina koja ga može činiti sretnim.

Da bi ljubav, kada je u pitanju odnos sa drugom osobom, kao stanje mogla da bude trajna ona mora biti obostrana – stoga ne mogu postojati ljudi koji vole neke osobe, a da istovremeno nisu voljeni, jer ljubav je biće, to je stanje i ako postoji deluje na obe strane; ako natus voli neku osobu a ona ne uzvraća to je upitna natusova ljubav jer on nije dovoljno blizak; njegova priroda iz IV nije dovoljno došla do izražaja, tada se doživljava taj debalans u odnosu sa nekim.

Page 44: Astrologija - Jedanaesta kuća

Kako ljubav uopšte izgleda u svakodnevnom životu, u natusovoj sreći koju on doživljava radeći sa sobom i baveći se nečim, što je daleko manje komplikovano stanje nego kada on ima odnos sa još jednom osobom jer to podrazumeva da ta osoba mora natusa jednako voleti. Ako natus nije voljen na taj način, ne treba se zavaravati da je natus voleo, jer on voli samo ukoliko je prethodno dostigao bliskost iz koje je ljubav jednostavno biće kao božanstvo koje je svojim postojanjem uspeo da dozove u život i ono pleni obe strane, i dok god su obe strane sretne – to biće postoji. Onog trenutka kada jedna osoba počne da oseća da je ljubav otišla – to biće nije tu za obe osobe, jer je ono ili tu ili nije tu za oboje. Može se govoriti o prirodi V kuće kao faktoru zadovoljstva koje pre svega treba stvoriti time što je natus iskreno sretan time što daje, jer Sunce zrači i generalno stvara. Ako ima loš aspekt sa nekom planetom natusova V kuća on to voli, ali i doživljava to kao tačku problema. Ali i u svakoj drugoj varijanti ako vladar V kuće (koja god da je to planeta), padne na nečiju drugu planetu ili vladara Asc-a, on će imati potrebu da voli tu osobu, da tu daje. I koliko će ta ljubav trajati samo zavisi od kvaliteta koja je stvar bliskosti – koliko je definisana prethodnom kućom, uvek je prethodna kuća, onoj kući koja se razmatra stanje njene dubine i kvaliteta koja zavisi od IV. Kao što i zdravlje zavisi od sreće, od količine sreće i ljubavi, to je opcija – ukoliko postoji bolest to je zato što V kao kvalitet ne podržava dovoljno. Iako dođu bolji dani, pa je zdravlje bolje, ono će opet posle nekog vremena postati loše jer je ono što treba natusa da drži nedovoljno snažno. U najmanju ruku prema svojoj fiziologiji natus je u obavezi da bude sretan kako bi stvarao sretno zdravlje. Ne treba tragati za nekom drugom osobom koja bi bila inicijant da bi sam natus bio sretan, jer tako on nije u stanju da sam održi to biće ljubavi; ono će otići jer natus možda neće dobiti ono što je očekivao. Natus misli da daje više nego što dobija, i ceo problem se vremenom pojavi, pa ostaje bez osobe koju voli. Stoga je prvo potrebno biti sretan, pa se nakon toga zaljubiti. Ukoliko je obrnut proces u pitanju problem će nastati svakako. Intimni deo iz lične 4, sposobnosti da osoba bude tiha i bliska prema bilo kome, posebno prema porodici i onima koji su u IV, treba metabolisati i načiniti osećaj bliskosti – tada je ljubav kvalitetna i sposobna voleti drugo biće. Kada se posmatra jedan horoskop ukoliko osoba ima oštećenu seriju 4 (bilo preko vladara ili same kuće sa maleficima, Meseca koji je u egzaktno neudobnim aspektima), već je očigledno da je kvalitet osećanja bliskosti koja osoba može da uspostavi krajnje upitan, i šta god da se događa u V kući, kući ljubavi je uvek površinsko, biće lepo ali nije dobrog kvaliteta. Kvalitet je uvek definisan onim što stoji iza i što podržava, to je kvalitet bića – kvalitet natusa je u XII kući, to je pokazatelj koliko je energija postojanja kvalitetna. Natus je rođen sa tim osnovama, ali kada su osećanja u pitanju natus ih može profinjavati, posebno na granici IV i V, za svaku osobu nezavisno od toga kakva joj je sudbina jer tu ona može da vežbom postiže bliskost, da ne pravi greške u svom intimnom prostoru, da stvarajući svoj unutrašnji mir stvori preduslove da može bude sretna i počne da radi to što voli i da živi srcem. Šta god da se radi iz ugla ljubavi, to treba podržavati nezavisno od toga da li je to natusova profesija, što je X jer će natus tako biti potpuno snažan. Peta kuća u kombinaciji sa XI je priča o astrologiji. Radeći nešto iz ljubavi je amaterski deo, kao i sport i svaka amaterska priča dolazi iz V kuće, ona nije profi jer su predstavljene X kućom – Sunce je tu i čini natusa sretnim i to je važna energija za natusa. Postoje ljudi koji su voleli astrologiju i uvek su bili tu, ali nakon što su odlučili da se bave astrologijom i ako tada nisu spojili , ako nema više ljubavi I ako tu stvar doživljava više ne kao ljubav već kao posao, njega mnoge stvari više ne interesuju – da dalje istražuje, razvija se i uči; to je ta opasnost jer profesija je X kuća, Saturnova i mračna je, i tu nema tog života. Ovo je bitno za zdravlje natusa, šta god da radi da ima u tome deo koji voli.

Radeći na horoskopima umetnika, ljudi koji su zadovoljni svojim poslovima, koji rade to iz srca, ustanovljeno je da su njihovi loši aspekti daleko slabiji u horoskopu, oni mnogo manje

Page 45: Astrologija - Jedanaesta kuća

dramatično deluju u životu - teški aspekti se ne manifestuju onoliko teško koliko u prosečnom horoskopu, samo ispunjavaju simboliku ali vrlo blago, jer su ovi ljudi sretni i u njihovom životu postoji više zadovoljstva i svetla.

Osnovni zadatak je dobaciti do V, preskočiti II, III i IV, i stići u V – da se energija ne polomi pre toga, i pre nego što postane sretan da ima razlog problema. Tek na početku V kuće mora se gledati sve što je najnaglašenije kada je u pitanju stvaranje, a kako se odvaja od početka V i ide ka vrhu VI kuće, dolazi se do toga da je na drugom kraju natusove sreće postoji u svemu skromnost – faktor da se sve tu sakupi i dobije svoj potpuni oblik, da koliko god da je sretan u bilo čemu, jeste i u stanju da služi nekome. Kao ikada je reč o VI kući i prirodi Device, da je nagrada koja se dobija za tu skromnost jeste uslužna, jer neovisno koliko je natus sretan neće zbog te sreće zaboraviti na potpuno običnu svakodnevnu stvar – to je dokaz kvaliteta natusove ljubavi. Ljubav je u svom početku izraz za kreaciju, potpuno svetlo, ali ako je ona kvalitetna ona je ujedno ona koja služi. Čak i najveći kralj, što je V kuća i Sunce, i neko ko je voljen jer je Sunce, je onaj koji će na kraju uvek imati sposobnost da bude od usluge bilo kom običnom čoveku, to je kvalitet i osnovna karakteristika koji je moguće živeti i prepoznati. Iz astrološkog ugla, ako su ovo kodovi, do Sunca se ne može doći neovisno od Meseca, već samo preko njega. Treba gledati da li je IV polje dovoljno dobro – oni koji imaju dobru priču sa IV, bar jedan kanal koji je dovoljno kvalitetan (vladarIV u odličnom aspektu sa nečim iz V), učiniće da sve što je u prirodi V kuće bude jače i snažnije. Naravno i V kuća je data pa će se planeta koja je na samom vrhu V kuće proceniti kao najsjajnija, kao ona planeta koja je u potpunom svetlu, ona koja je Sunce i energija je tu veoma velika, kao i potreba za kreiranjem i stvaranjem – to je ono što će natus uvek voleti vrlo snažno.

Natus voli onu planetu koja je u V kući, naročito onu koja je na samom vrhu. Nezavisno od toga da li je to osoba significirana tom planetom ili je u pitanju neki hobi kojim će se baviti, možda neki sport; ali sve su to stvari koje će doći kasnije. Kada je planeta postavljena na samom kraju kuće, za nju je mnogo bolje da ne bude prejako osvetljena, ali da je harmonično postavljena, sa praktičnom sposobnošću da osoba može da bude skromna – ne treba se razmetati jer tada ljubav nije dovoljno kvalitetna i razvijena. Svakako sve što astrolog može da uradi za jednog čoveka je da ga unese u svetlo u prirodu V kuće, potrebno mu je dati savet bliskosti, ali čovek mora raditi ono što voli jer će tada kvalitet njegovog života drastično da se popravi. Sve ostale stvari su samo rezultat toga – šta god da radi samo sa hrabrošću i srećom, nikada sa sumnjom jer ona govori da nema dovoljno svetla, ima senke i odmah je tu Saturn. Uvek taj deo treba da bude snažan da bi natus bio ispravan, jer kada postoji tolika količina svetla svi ostali problemi se minimaliziraju – kod sretnih ljudi problemi su manji, količina sreće je neophodna kao kritična masa za prosvetljenje i oslobađanje od karme treba biti sretna kao biće. Ali taj kvalitet je sadržan u prethodnoj sposobnosti da natus ostvaruje bliskost i da daje jer samo kada daje sa ljubavlju potpuno, ne razmišljajući o ceni – samim tim davanjem natus je vrlo sretan, on već živi tu kategoriju koja je rečena da se treba živeti. Bez toga, ako natus daje samo jer je rečeno da je dobro dati sve što ima, ali će to doživljavati kao svoju žrtvu sve dok jednog trenutka to ne oseti kao zadovoljstvo. Drugim rečima, možda će zato što veruje u nekoga to moći da radi i daje, ali cela stvar je da kada dođe taj trenutak kada postane sretan on je slobodan od toga – ako je sretan on je spašen, a V kuća je ta koja čini da osoba živi ono što voli i tu je spas. Ako to može držati stalno kao svoju životnu stvar, i nemati predrasuda već iskreno davati – osvajajući ovo natus će imati sve što je potrebno. To nije preteško ali je fino, to je fini rat koji potiče iz IV.

Page 46: Astrologija - Jedanaesta kuća

Ako se planeta nalazi na samom vrhu V kuće ona je sigurno najsnažniji pokazatelj svega što natus voli, ali ako nema planete na samom vrhu onda će vladar V kuće biti važniji faktor da ukaže šta je to što osoba voli. Uvek je neka stvar naglašenija – to može biti Sunce koje ima egzaktan aspect sa nečim ali to je ono što neko voli od poklona, jer kroz V kuću se vide i pokloni, sve ono što ljude čini sretnim. Da li je to ono što voli da daje ili više voli da dobija – to je sve što natus voli da daje ali bi voleo da to i dobije. Da bi dobio ono što stoji u V kući, natus mora naučiti da daje. Sunce i Mesec sa serijom V Ukoliko je na bilo koji način Sunce povezano sa V kućom tu je naglašena priroda života, srca, osećanja, potreba za zračenjem, delovanjem i davanjem,koja može da se izrazi kroz snažan kreativan potencijal, kroz prirodu osobe koja voli da pokaže ili izrazi sebe i svoju ličnost. Zato je ovo sjajna kombinacija za svakoga ko bi se bavio glumom I teatrom jer on voli da bude viđen, da sija i pokaže svoju prirodu, bilo da je Sunce predstavljeno planetom koja je tu ili je vladar V zajedno sa Suncem. Govori se o ljubavi prema nekom muškarcu, u ženskom horoskopu, koji je već oženjen ili je već negde na položaju, ako nije na neki drugi način definisan čovekom koji je zvezda. Ovo je i mogući dobitak svih onih stvari koje bi natus želeo da ostvari u životu, pa je to i nagrada u školi (učenik godine), i opis zlatne medalje koju dobija na nekom takmičenju, ali tu je naglašena priroda ove kuće - posmatrati ostale faktore, znak u kom se nalazi dispozitor i svi aspekti ka tome, ali ovde je duplo naglašena ta dupla priroda Sunca. U osnovi ovo je opis snažne prirode koja se bori ka sreći i stvaranju.

Ukoliko je jako loš kvalitet (jako oštećena IV) osoba ne može imati dovoljno finoće u ovome – dobija se opis osobe koja voli da se pokaže i hvali, ali nema realnu vrednost toga, nego radi samo na površini, onda to izgleda kao jaka egocentrična priroda. Ovo može da bude jako izraženo, ako IV nije dovoljno dobro jer natus beži iz nekog svog nezadovoljnog porodičnog života u to što je u društvu i na žurkama ona ta koja sija. Ovo je i opis neke ljubavi važne i značajne, I u muškom i u ženskom horoskopu, ljubav prema nekome za koga bi se natus venčao jer Sunce predstavlja simboliku ujedinjenja, potrebu da natus organizuje sistem sa tom osobom. No, ono nije ovde ono što bi Mesec bio, on će se mnogo lepše ovde snaći jer je kombinacija bliskog IV i V, i već nosi mogućnost za manje grešaka. Ako je V sa V opasnost je da ako IV nije dobro to bude ozbiljna površina. Ali ako je IV dobro sigurno su osećanja izuzetno duboka, tu gde se voli – voleće se svom dušom, jer kao da je ceo IV ušao u V – to je bliska povezanost, velika ljubav iskrena prema nekoj osobi koja dugo ostaje kod osobe zapamćena. Ali pre toga je potrebno imati da bi bio u stanju da doživi tu ljubav i bio sretan – sve u zavisnosti od Meseca i njegovog porekla dakle svega što živi u znaku Raka jer to živi u Mesecu; onoga što je u aspektu sa Mesecom i njegovog dispozitora. Ukoliko je sve ovo dobro osoba će naći srodnu dušu, pronalazi blisku osobu u koju će se zaljubiti i koju će voleti, biti definitivno sretna. Međutim ako nije, neophodno je da se načine koraci u svakodnevnom životu sreće, osoba sama treba da bude sretna u svom domu i svojoj porodici, na tom planu moraju da se učine stvari udobnim, da bi ono što će se dobiti vremenom kroz Mesec u V kući zaista moglo da puno zadovoljstvo. Jer ne može se dobiti zadovoljstvo kroz drugu osobu ukoliko prvo sam natus nije sretan, ne postoji mogućnost niti posebna formula; postojaće uvek dan i noć lične sreće – Sunce će biti kada se pojavi ta osoba i to bude dan, ali onda posle nekog vremena doći će noć pa će zaći to stanje sreće. Potrebno je da natus bude sam sretan, sam zadovoljan, to zadovoljstvo je vrlo intimna stvar I ono se nalazi na samom kraju IV kuće, na prelasku Meseca u Sunce, Raka u Lava, dodira dva suprotna tela ali oba su svetla. U tom delu se nalazi maksimalni potencijal za sreću i lično stanje, tek postoji mogućnost da ovde bude osoba koju natus pronalazi u ranim danima zabavljanja, to bi bila idealna slika da natus pronalazi u mladosti svoju srodnu dušu i živi sa njom, venča se i bude potpuno zadovoljan i

Page 47: Astrologija - Jedanaesta kuća

uvek u dubokoj vezi sa njom jer oseća posebnu bliskost.Ovo će iako nema toga, iako nije dostignut taj nivo, svakako opisati situaciju života zajedničkog sa devojkom ili mladićem pre nego što se venča – tu su zajedno, tu su jedno, I poseduju više od jedne fizičke privlačnosti, kao da su jedna porodica, već je to vrlo jako i blisko. Ali ako Mesec nije kvalitetan, ovde je i grob i kraj te priče, jer je Mesec i početak i kraj neke priče. Stoga veoma lako, ako nije dovoljno unutrašnje stanje dobro ne može se očekivati da će natus biti sretan u ljubavi, pojaviće se i proći će, ostaće samo pesme koje govore o nekoj ljubavi koja je bila – a natus sedi u kafani (u V kući), i podseća se kroz neku pesmu svojih osećanja (Mesec). Ipak je ovo sjajna perspektiva i mogućnost za osobu da stvarno bude sretna, jer se vrlo lako i začeće može dogoditi, bilo da je u muškom horoskopu pa će mu devojka sa lakoćom ostati trudna ili u ženskom horoskopu, oba su jednako kvalitetna. Kod za rešenje ovoga je da natus samostalno, pre ulaska u vezu, odnose sa svojima u porodici, sa majkom, načini tako bliskim; nezavisno od toga što je ona možda zahtevna mora je voleti I dati sve što je potrebno da bi stekao to zadovoljstvo koje će biti osnova za ličnu sreću.

Mesec u V daje i popularnost u nekom društvu, u zavisnosti od toga kakav je u znaku i dipsozicijom. Retko daje prvo mesto, češće drugo ako je reč o takmičenju – manje je od vatrenapravljeno, više od omiljenosti. Dom je uređen sa puno ljubavi, osoba će voleti svoju kuću i intiman prostor jer to obasjava tim zracima. U muškom horoskopu ovo je ljubav prema nekoj udatoj ženi, koja je nekom već majka, naglasak je na osobi koja je veoma popularna. Ako se ispostavi da je veza sa osobom koja je slavna i popularna u narodu, to je jedan faktor; u svim ostalim slučajevima to će biti ono što izlazi u prvi plan(u pitanju je nečija žena, nešto starija). Aspekat sakupljanja svega, natus je kolekcionar, osoba voli tako što se igra. Zabavljaju je promene. Draga je u komunikaciji i kontaktu, dobro piše, tu su i ljubavne poruke koje mogu pisati ili će voleti da čitaju u zavisnosti od prirode znaka u kom se nalazi, ali je uvek u pitanju kombinacija zabave i plesa. Osoba sa kojom se ova bude volela treba da bude u stanju da se igra stalno, u suprotnom će natus morati da ima dve osobe koje voli.

Merkur u V: Natus može imati dosta hobija, iz potrebe da se zabavlja, on voli promene, nije naporan ali dosta flertuje i traži mogućnosti za igru. Posmatrati potencijalnu drugu osobu kao dispozitora jer ona živi u njemu - kada je u pitanju Merkur partner mora da živi i poziciju i dispoziciju kao istu stvar. Ovo je dobra kombinacija, baš kao što su Sunce i Mesec, za decu i porodicu. Sa Merkurom je to često više od jednog deteta, ali je i baš zbog bespolne prirodne Merkura u pitanju dete koje je I dečak i devojčica – Merkur ne daje naglasak na polu. Uglavnom mlađe osobe i ljubavi se pronalaze na putovanjima, gde god se nešto uči, u nekoj školi ili na kursu. Merkur je ovde vrlo simpatičan, donosi dosta zabava i kontakata sa ljudima, više veza. Ovo nije duboka emotivna stvar osim ako Merkur nije u dobrom aspektu sa nečim iz serije IV (u Raku, dobrom aspektu sa Mesecom, ili konjunkciji sa vladarem IV) jer se tada dobija bliskost I ozbiljnost. Reč je i o deci koja će se lako stvoriti. Sa nekom drugom kombinacijom upravo je čar svega toga da to bude neverna igra jer Merkur mora tražiti dve stvari, on nije dorastao Suncu i prirodi V kuće koja bi rekla „Ovo je moje srce I ja svoje srce dajem jednoj osobi“; ovde daje srce dvema osobama jer je to za njega dobar osećaj I to voli. Ne može se očekivati kvalitet zrele ljubavi, jer Sunce je zrelo a Merkur je dete. Pogledati kakva je priroda Merkura, u kom je znaku i kakve aspekte pravi. Ljubav prema kolima, svim tehničkim stvarima, ali šta god da je treba da živi svoj život sretno i iskreno, a ovo je iskrenost jednog deteta koje boravi u osobi, i u redu je ako još postoji bliskost niko mu neće zameriti ništa.

Venera u V: Izvesno je da je ovo veoma dobar položaj. Osećaj za lepotu, ljubav ka modi. Ovo je slika dve osobe koje su u jednom jedinstvu u kući ljubavi. Da li će te dve osobe ostati

Page 48: Astrologija - Jedanaesta kuća

zajedno zavisi od dispozicije,jer će se razdvojiti ukoliko dispozicija nije dovoljno dobra, i ostaće zajedno ukoliko je dispozicija dobra. Ovde je biće ljubavi već materijalizovano. Venera je ta koja se zove zvezda Danica i koja najavljuje dan, koja se može videti u zoru – koja sija i plod je Sunca, plod ljubavi natusa. Na bilo koji način da je povezana V ili sa Venerom, ljubav sa drugom osobom je veoma izvesna – od dispozicija zavisi da li će ljubav trajati ili će natus imati samo dodir tog bića koje će potom otići. Ovo su različite ljubavne priče u zavisnosti od znaka, a slika ljubavnika ili ljubavnice je ovde. Nije reč samo o tome da u jednoj varijanti ovo nudi kombinaciju bračnog partnera već i različite ljubavi pre braka; ako se iz serije VII ne vidi da je dobra ali jaka Venera ovde, u tom slučaju postoji sigurno ljubavnica. Samo idealna kombinacija (ako je vladar VII ta Venera, ili ona simbolizuje nešto drugo što je dobro povezano), tada je sve sadržano u tome. U protivnom to se deli – Venera bude jedan deo stvari koje natus voli, dok je partner vladar VII kuće i on je nešto drugo. Ali ovo jeste slika natusa koji uživa da voli. Voli sve što je lepo, odeću i obuću, poklone isve ostale stvari. Kada je Venera dobro postavljena sa Jupiterom osobi se mogu pokloniti sjajne cipele; sa Mesecom je češće reč o haljini ili odeći. Svakako da ova osoba ljubavi ima dovoljno prostora da stvara i da bude sretna, da bude umetnik na bilo koji način jer ima osećaj za lepo i može da stvara. Najveći kvalitet koji bi natus mogao da napravi u ovoj kombinaciji bi bio da stvara lepotu, inspirisati svojim viškom ljubavi sve ostalo. Da li će ova osoba biti u kombinaciji svog ljubavnog hobija, ili će biti ona koja kreira i stvara umetnička dela opet zavisi od prirode IV. Ukoliko je IV nedovoljno blisko on nema energiju da se raduje kroz stvaranje, on nema svoje lično stvaranje te lepote. Uvek dvanaesta kuća determiniše usmislu kvaliteta, podiže novi, to je priroda koja se dobija iz IV kuće kada je u pitanju V. U osnovi je dobro za život kada je Venera u vezi sa V kućom, jer je čoveku lako da voli - ima ljubavi u njegovom životu. Ipak pitanje je i kog je kvaliteta i koliko je sve to duboko; da li je ovo samo nivo samo raznih ljubavnih veza i afera, što lako može biti ili postoji stvarni dobar kvalitet života. Ovo je vrlo dobra kombinacija za decu, zaplodnost. Postoji mogućnost i da se svi ljubavni doživljaji natusa, kakvi god oni bili, prenose prvom detetu (što je priroda V kuće) da ih doživi. U njoj će se sadržati sve što je osoba stvarala tokom života, i dete preuzima taj postojeći deo priče na sebe i dalje ga nastavlja – pa će postojati determinisanost dece s obzirom na ono što je natus voleo. Generalno, svojom ljubavlju natus stvara svoju decu, to je suština - deca nastaju kao spoj IV i V kuće i ukoliko postoji sposobnost bliskosti, deca koju ovaj natus stvara će sigurno biti osvetljena Suncem, sretna. Venera je ovde dobra i za umetnost, ali i za svako drugo mesto zabave – ljubav se sreće na nekom koncertu. Ovo je dobar položaj za stvaranje sopstvenog sjajnog restorana koji je poznat po dobroj hrani, odlično je za otvaranje galerije. Lepota za žene.

Mars u V: Strast veoma naglašena, seksualnost dolazi do izuzetnog izražaja, snažan i zdrav seksualni životsa tendencijama za svađu sa partnerom - ide se do negiranja ljubavi i osećanja mržnje, pa do ponovnogspajanja. Ovde je već naglašena priroda da će se natus voleti sa nekim ko je na ovaj ili onaj način – neprijatelj, ali to će stvoriti jaku strast; to može biti i karmički neprijatelj natusa, što će se videti kroz vreme. Kako ima jako puno energije važno je da se osoba bavi sportom, i obično će voleti da se bave time, da se dokazuju kroz rezultate jer je priroda ove kuće da osvesti tog Marsa. Sjajna varijanta da natus bude dobar prema onome ko ga je povredio, jer je moguće ljubavlju oprostiti razne stvari. Ovo je slika da će biti svađe, pa će potom opet biti ljubavi; potrebno je samo da se bude plemenit prema neprijatelju, tada to stvara posebnu vatrenu privlačnost. Ukoliko je Mars loše postavljen dolaziće do borbe za voljenu osobu, do ljubomore jake I svađa, tuča; u zavisnosti od ostalih aspekata, ali tu ima previše strasti. Cela

Page 49: Astrologija - Jedanaesta kuća

kombinacija sa tom osobom je da nauči da ovlada energijom da ne bi bila besna, jer lako ulazi u potrebu da nekoga povredi. U ženskom horoskopu ovo je opis nekog mladića, aspekti govore o tome kakav je, ali je po prirodi stvari on uvek naglašeno muške prirode, naglašeno strastven i jak, muškarac u svemu tome. Opis uniformisanog mušakrca jer natus mora imati osećaj da je Mars, da je snažan i važan. Treba biti dostojan da se natus može boriti, jer ovo je energija koja može dati mnogo od života kako su prirodno spojeni I i V, ali to je pre svega muška priroda i energija sa voljom za pobedom i uspehom. Ako žena nosi takvog muškarca u svom horoskopu on je taj koji će upravo to želeti da uradi - biti pobednik, prvi, onaj koji će voditi. Ako to nije slučaj svađe su gotovo sigurne. Ovaj muškarac mora biti izuzetno jak, i ona će oprostiti svaku čak i grubost koju bi imao, mnogo lakše nego slabost. Ako je muškarac jak na bilo koji način, koliko god da je grub, koliko god da odstupa od nekog uobičajenog ponašanja, ali ako realno može da bude dostojan snage i pobede, da on bude onaj koji će voditi sve – ona će ga voleti. U muškom horoskopu je stvar drugačija – da bi bio nešto on mora da se dokaže, u srednjoj školi, u sportu, u nekoj oblasti kojom se bavi da bi sebe voleo i cenio. Tada će od partnera biti manje zahtevan i ljubomoran, jer će biti jako ljubomoran ako sebe ne ceni, ako nije postigao ono što je hteo i oseća se inferiornim, postaje ljubomoran. Mora se osećati toliko superiornim da nema razloga za ljubomoru i biće sve ok, osoba koju voli (devojka, žena) će biti ta koja ceni njegovu energiju. Postoji u idealnoj varijanti jedna osoba, kao što je Mars jedan; o svim drugim varijantama koje su izvesnije mogući su prekidi, stvaranje neprijateljstavai svega ostalog. Mars je prirodni malefik i treba uzeti u obzir koliko osoba ima talenta da bude bliska, jer je sa njim potrebno više nego igde, natus treba da je vrlo uspešan i dokazan, da ne bi stalno tražio dokaz ljubavi od partnera - jer tako nastaje ljubomora, natus je nesigurna da li ga partner dovoljno voli, da li je zadovoljan ili ima potrebu za nekim drugim. Ako osoba ima puno svog osećaja i bliskost onda neće biti problema, ali je potrebno sve to dostići. Stoga ovo u većem broju slučajeva ukazuje na okretanje ljubavi ka neprijatnom osećanju.

Jupiter u V:Ovo je prirodno jako sretna stvar, jer će davati baš kao što svaki benefik daje. Jupiter je egzaltiran u Raku, pa je ovo jedan od pokazatelja da će natus sigurno imati svoje unuke, širiće se. Ali je i slika srodna Zevsovoj, jer Jupiter je najveći ljubavnik, koji je sa svim ženama bivao i njemu je mnoštvoblisko. Dobra IV kuća govori o velikoj ljubavi, može biti jedna velika važna boginja obožavana. Ukoliko je loša IV kuća nema bliskosti i mnogo je veza, kombinacija sa avanturama i aferama. Da bi ovo bila jedna dobra stvar natus bi dobio učitelja, gurua, ali češće nije – posmatra se IV kuća i da li ona može da odigra taj kvalitet, obično ne. Tada je kvalitet vezan za ljubavi koje će se nalaziti u inostranstvu, na fakultetu, sa profesorom i u kombinaciji sa nečim što je upitno po moral. Dovoljna je mala stvar koja postoji kao problem oko njega (Jupiter u izgonu ili loša dispozicija), da bi se znalo da postoji neka moralno upitna stvar. Osoba je vrlo privučena da bude srećna, da je optimizam vodi kroz život, da ne pati strašno i ne doživljava stvari tako tragično što je jako dobro za zdravlje, jer jako brzo propusti sve to i ide dalje. Ljubav prema osobi koja predaje, ljubav učenika I učiteljice uvek egzistira kao mogućnost. Najveći kvalitet Jupitera u seriji V je uzvišena ljubav i plemenitost jer daje smisao, ali to zavisi od kvaliteta natusove IV kuće, pri čemu je neophodno paziti da se ne napravi mnoštvo radi samog iskustva. Mnoštvo ima jaku tendenciju da postoji, to su veze svih vrsta u različitim gradovima, to je slika i u muškom i u ženskom horoskopu. Lako se ulazi u veze. Naročito ako je u ženskom horoskopu Mars u kombinaciji sa Jupiterom u bilo kojoj igri, onda je to puno najrazličitijih muškaraca. Deca nastaju iz afere, dete živi negde u inostranstvu.

Saturn u V: Kada je Saturn na neki način povezan sa ovom serijom dobija se potpuno

Page 50: Astrologija - Jedanaesta kuća

suprotna slika. On je senka za ovo svetlo, natus ide ka X a ovde je jako velika ozbiljnost, jer V kuća je dete u svakom pojedincu - svako je imao neki san ali kako odrasta I postaje ozbiljniji natus ide ka X umesto u V. Kada je Saturn ovde situacija nije bezazlena, smanjuje se broj emotivnih iskustava, naglasak je na tome da je ljubav jako ozbiljna stvar. Ima tendenciju da ubije pesmu samu jer je stavljeno previše teškog tereta, i ljudi se manje raduju nego što bi mogli, jer ovo mora da bude lagano da bi se kroz život išlo sa lakoćom. Poput kakve ruske drame o ljubavi, gde mora da se pati i da se oseti bol da bi se znalo da je ta ljubav prava – kao u priči o Evgeniji Onjeginu. Ljubav ka patnji, postoji nešto mazohističko u toj prirodi. Suština je da se ovde ide ka ljubav ka starom, ka nečemu što je već bilo i ostalo, a ovoj osobi je jako potrebno dase seća svojih ljubavi koje su negde bile neuspele po pravilu ali su ostale u sećanju, i da se hrani tim osećajem. Postoji nada u povratak i vrlo često je ovde ljubavna priča koju je natus imao kada je bio vrlo mlad, i kasnije se ponavlja u poznim godinama. Saturnov prsten je upravo taj koji govori o kruženju, čak i da je druga slika iz ove serije (Jarac na vrhu V kuće ili vladar V u Jarcu), ponovo postoji tendencija povratka istoj ljubavi. Posmatrati šta će reći dispozitor i kakav će tok veze biti iz drugog puta. Osoba obično nema previše iskustva na ljubavnom planu, a često su u pitanju duge veze. Sa Saturnom nema zabave, to je mnogo više stvar navike, i ne daje osobama sreću čak nije dobra osnova za njihovo zdravlje – potrebno je da imaju dobru seriju VI ako je Saturn u vezi sa serijom V. Mora se biti sretan i ne sme ništa biti dosadno; ako je dosadno Sunce se gasi i nema ničega, a ovde već u načelu postoji ta tendencija. Potrebno je pronaći zabavu u onome što je staro, ako živi uobičajenim tokom to će uskoro biti dosadnoi tužno, on će gubiti svoju snagu. Potrebno je naći zabavu u onome što je staro, otići u ljubav ka onome što je prošlost – kreirati stare kostime, izučavati stare jedrenjake (Saturn u Ribama); pronalaziti sopstveni svet koji je u neko vreme postojao i njega oživljavati da bi postao realni svemir, tako natus može sijati i zračiti, ali on mora biti ispunjen. U protivnom sve će to da se pojavi kroz jedan nerealni život po pitanju sreće sa osobom sa kojom natus živi - neće biti realno, biće dosadno stanje odnosa. I to nezadovoljstvo, osećaj usamljenosti, praznog srca može biti zamorno. Mnogo je bolje da natus ima jednu stariju osobu pa da iskusi ljubav ka njoj, ali neka to bude samo taj deo. Saturn nije povoljan pokazatelj za decu jer je prema mitologiji uništavao sopstvenu decu, pa je na kraju doživeo i pobunu deteta protiv njega samog.

Uran i V: Ovo nije dobar znak za decu u osnovi jer je Uran u jednom trenutku onemogućen da stvara, Saturn ga je kastrirao. Sa Uranom u V kući bilo je situacija da osoba sama sebi onemogući dalje stvaranje, podvrgnu se operaciji, jer je to u prirodi Urana. Ako neko ima problem sa decom to je Uran, koji to odbacuje i odbija. U ženskom horoskopu vrlo često je ovo slika abortusa, i neočekivane trudnoće koja se odbacuje. Dobra postavka ukazuje na posebno dete koje nastaje iz slobodne veze, može biti jako nadareno, ispred svog vremena. U osnovi da bi se ovo živelo vrlo je važno da ljubav bude slobodna alibliska; to nije ljubav po inerciji već osećaj da je partner natusu pre svega prijatelj, da se sa njom može uspostaviti odnos u partnerstvu, a potom dolazi ljubav. Izvesni su stresovi, prekidanje veza, nagli odlasci, kasnije u životu veza sa nekim razvedenim (muškarcem ili ženom), sa prijateljem, neočekivane i nagle veze koje nemaju perspektivu u vremenu već traju dok mogu. Neočekivani događaj koji potpuno izmeni neke okolnosti, po pravilu nagao i strastven. Uran je uvek na ličnom nivou spoj Merkura I Marsa (Merkur+Mars=Uran). Da li je Merkur nervozan, da li je u varijanti lošeg odnosa sa Marsom, ili je u varijanti dobrog – to će definisati kvalitet Urana. Seksualni model je onaj koji će Uranu biti uzbudljiviji i bliži nego emotivni model, jer on je od Marsa napravljen i njegovo je biće; inteligentno je ali ne i emotivno, ovde je uzbuđenje pre svega u seksualnoj slobodi. Ljubav kao astrologija,

Page 51: Astrologija - Jedanaesta kuća

astrologija kao oblast koju natus voli, koja daje mnoge mogućnosti. To je i škola astrologije i učenici. Jako je zgodno akoje ovo osvetljeno u V polju, da to živi natus i u stvarima koje on voli, tu planetu on mora živeti – ne može je izbegavati jer ako glava neće da shvati, srce će to dovesti, pa će se dogoditi u životu natusa kakva neočekivana ljubav. Ovo treba da je uslov lične sreće šta god da je to, kvalitet treba podešavati sa kvalitetom duše, sa bliskošću koju će uspostaviti sa bilo kojom osobom. Sve što je iz V kuće deluje sam natus – on voli na osnovu toga koliko je negde fin i blizak. Uran predstavlja oslobođenje koje natus možeimati. Osoba može kroz ono što bude volela ili radila, da doživi potpunu slobodu. Često je prva ideja ove slike slobodna ljubav, jer ona ne može da ostvari taj kontakt Merkur/Mars, ne može da govori sa svojim suprugom o seksu iz nekog razloga, ne mogu da uspostave tu priču i treba im varijanta potpuno slobodna – što je Uran. Ukoliko oni imaju bliskost neće biti sličnih problema, ali ako nema te bliskosti pojaviće se nešto što će osloboditi. Postoji interesovanje za sve sportove koji uključuju noge (Uran) i skakanje, ali pored košarke tu je i fudbal (Merkur/Mars koji vodi loptu), to su I sve neobične varijante sportova.

Neptun u V: Osoba voli sve što je nepoznato, i kada to osvetli ona je potpuno sretna. Voleće sve tajne i misterije koje mogu postojati, nekoga će voleti tajno jer joj je primamljivo sve ono što je skriveno - ljubavu tajni. Trebaju joj mašta i atmosfera koji odavde dolaze. U običnom životu natus voli da odlazi u bioskope, maštom stvara, najbolje bi bilo da stvara I snima filmove. On ima tu sposobnost da ono što izmašta može da kreira, pa bi ovo bilo sjajano za svakog režisera, ali i za nekoga ko bi bio osvetljen na filmskom platnu, za glumca, nekoga ko može da glumi o nečemu – da ne mora da glumi i laže u ljubavnom životu, već da glumi na filmskom platnu. Da li osoba može da kroz Neptuna mašta ili će pre maštati kroz vladara XII kuće – u principu uvek kroz vladara XII kuće, osim ukoliko Neptun nije vladar Asc-a ili dispozitor vladara. U protivnom nikada ga niko neće dohvatiti - pa će ovo biti stvari koje se natusu serviraju (nije on kreativni stvaralac već samo uživa u filmu). Mnogo je lakše ako je u pitanju valadar XII, koja god da je to planeta a nalazi se u V i njom natus stvara. Sa ovim Neptunom u seriji V postoji opasnost od razočarenje od ljubavi, da natus bude prevaren od osobe koju voli. Dovoljno je samo da Neptun ima nekih nepravilnosti, bilo u njemu samom ili njegovoj dispoziciji, pa će on dati da je natuspromašio priču, ali će sigurno dati da natus može zaljubi i opije potpuno. U meri u kojoj je ovo naglašenoa IV kuća slaba, ova osoba će voleti vremenom da pije, razočarana je i nema snagu da to živi. Neptun gasi Sunce – on je čitav okean koji se prosuo na natusovu vatru (natus pije, a njegovo dete može imati problem sa opijatima). Ne živi se kroz maštu i poverenje, život je obojen razočarenjem i razočarano je i dete kome je oslabljena snaga. Ovo je i srce natusa i mesto gde se ono gasi, ako natus doživi razočarenje to će se preneti na njegove potomke. Ovo je slika natusa na moru, ne samo ljubav već i događaji tokom odmora – okean, plaža I Sunce, osvetljeno more; to je divna slika koja se može imati ali natus mora biti dostojan toga, ne voleti varljivo jer će u tom slučaju u jednom trenutku Neptun natusa razočarati. Osoba bi trebala biti sretna, bilo da veruje nekome ko joj je rekao da treba da bude sretna ili da sama bude jednostavno doživi da to ostvari – to produžava život. Ali ako ne bi živeo životom svog srca, ako to ne bi radio kroz svoju V kuću, svi problemi i sve bolesti nastaju odatle. Za telo natusa to je veoma loša stvar, jer um natusa želi da ide u X kuću i tamo gravitira, ali telo želi da natus bude sretan.

Pluton u V:To je Mars skriven iza Neptuna, sa strane tajne. On je ono što ne govori, što je tajna seksualna priroda – svaka seksualnost je u svojoj biti sačinjena od te tajne, nepoznanice,

Page 52: Astrologija - Jedanaesta kuća

mašte i fantazije koja je izvan vidljivog. Stoga ovo govori o izuzetnoj privlačnosti, u njemu je sadržana fantazija sva, I sve što je tajno. Potrebno je pogledati položaje Marsa ili Neptuna - da li je on možda i kriminogenog porekla. Ako je ovaj Mars u natalu loš sa ovom prirodom zakonskih stvari (XII kuća tajni, IX kućom i Jupiterom) to može ukazati u ženskom horoskopu na opasnog čoveka koji je strastven i jako privlači, ali koji ima u sebi opasnost, i neće dati lako ni da se kasnije odvoje. Izaziva izuzetnu strast koja ih spaja do dubine ali oni to spoznaju tek pošto prođu kroz dubok odnos, to je strast iza Neptuna - iza alkohola, iza droge; njih to spaja I to je izuzetna privlačnost, ali je i potreba da veza bude takva. Strast može da preraste u mržnju - u meri u kojoj su oni loši ovo postaje fatalno, jer Mars ne veruje i uništava. Osoba sa Plutonom u V i lošom kombinacijom Marsa i Neptuna doživljava sve – tu su i laž, ljubomora i ogromne agresije, sve u zavisi dalje od prirode Marsa i dispozicije pre svega Plutona. Pluton nikada nije sam, on nastaje kao smesa osnovnih planeta, što svaka transcendentna planeta i jeste. Škorpion je znak pada Meseca, i ako neko uništava decu onda je Pluton. Potpuno je drugi akcenat, sve je jako duboko i intenzivno. Šta se može stvarati sa tom a da se ne bude jako ljubomoran. Inicijacija u stvaranje dolazi natusu tek nakon nekog razočarenja, ili dramatičnog završetka, jer kao što je Pluton crna rupa iz koje nastaje stvaranje treba proći kroz tu tačku. Sigurno da je jako važna strast, natus mora imati mnogo jakih seksualnih iskustava u životu, ta energija mora jako da kruži da bi ova osoba bila zadovoljna. Ako emocije ovde nisu zadovoljene osoba uopšte ne priznaje život; a emocije su trojstvo IV, VIII i XII jer je to suština da bi bilo koja vatra postojala mora postojati voda koja kruži, a ovo je samo umeće kruženja energije. Za ove ljude je pravilo da nikada ne biraju partnera sa kojim nemaju fascinantan seksualan odnos, jer će svaki odnos biti problematičan ukoliko kruženje energije ne može da se odvija lagano. On mora biti sretan jer je život ovde više nego igde sadržan kroz sposobnost kruženja eneregije. I bit jednog odnosa između dve osobe da bi doživeli ljubav koja će trajati jeste da imaju mogućnost tog jedinstva, jer u protivnom ne mogu doći do XII kuće dok se ne prođe kroz VIII. Mesec je bliskost, seksualno kruženje energije, a kroz XII dolazi osećanje potpunog zadovoljstva ali ono ne može da traje ako natus nema ovu nesvesnu kompatibilnost izraženu. Simbolika IV je definitivni izvor, i to je ono što natus može da uradi, ali ako je Pluton u igri samo ukoliko energija na ovom planu dobro kruži natus će biti zadovoljan - svi ostali problemi će nestati, ili će u suprotnom nastati ukoliko nije dobro. Jer je nemoguće savladati ovu nesvesnu silu koja održava sve, ta seksualna potreba kod čoveka je ono što je suština održavanja života – bez sposobnosti za kruženje energijom, vodom koja kruži od izvora, preko reke. do okeana (IV, VIII, XII) ne postoji mogućnost održanja života. Ako voda ne kruži poplaviće vatru I ugasiti život, da bi vatra mogla biti dobra i svetla, voda mora dobro da kruži. Stoga sa V kućom i ovom igrom koja nije lagana za prosečnu priču ovo je naglasak – sve ostalo su potpuno nerealne svađe i mržnje samo zbog ovog toka. Uvek je srećan onaj život koji dolazi preko I u V, bilo direktno, preko aspekata i dispozitora. Nezavisno od toga šta je natusova ljubav, nije važno da li je ona moralna ili ne, ona popravlja kvalitet njegovog života i svesti. Dve kuće svetla, IV i V, su najznačajnije jer je tu mogućnost natusa da realno nešto uradi – on ne može uraditi puno sa I, to je njegova sudbina koja već postoji; ali sa IV može da profinjuje osećajem i da ide putem srca (sa V), da radi ono što bi voleo, to je uvek stvar odluke natusa i podiže kvalitet života. Simbolika V kuće je davanje i kreiranje i treba dati sve što se ima – neko će to uraditi poučen savetom, ali nakon nekog vremena će sigurno doživeti osećanje sreće. Na svaki način natus je srećan ako je u poziciji da stvara i da daje sebe za nešto – to je osnovna poluga kojom je moguće sadašnji život oplemeniti i načiniti ga boljim, što je u domenu natusovih mogućnosti. Ako negde postoji slobodna volja ona je ovde data natusu kao realna mogućnost. Sama stvar razumevanja toga da je to svetlo i da sve što vidi kao problemje stvar natusovog neznanja; i ako veruje da postoje određeni problemi to je samo njegovo neznanje, jer u svetu svetla nema problema, a to se trenira. Nikada nije postojala osoba koju je

Page 53: Astrologija - Jedanaesta kuća

natus voleo, a koja nije volela natusa – jer u suštini tada natus nije voleo jer je ljubav biće, to je entitet koji natus kreira svojom IV i V i ono postoji zbog toga. Koliko je osoba potrebno za jedan uspešan odnos i dobru vezu? Uvek je odgovor samo Jedna, I to je natus sam jer on svojim IV i V sve priziva. Sve ostalo je neznanje.

Autor teksta je A. Imširagić