Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

41
1. 1. Art Visigot. Art Visigot. 2. 2. Art Carolingi. Art Carolingi. 3. 3. Art Asturià. Art Asturià. 4. 4. Art Mossàrab. Art Mossàrab. ART PREROMÀNIC

description

ART PREROMÀNIC. Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab. ART PREROMÀNIC. En un sentit molt ampli, s’utilitza el terme preromànic per designar totes les manifestacions artístiques de l’Europa occidental, des del final de l’Imperi Romà fins l’aparició de l’art Romànic. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

Page 1: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

2.2. Art Carolingi.Art Carolingi.

3.3. Art Asturià.Art Asturià.

4.4. Art Mossàrab.Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

Page 2: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

En un sentit molt ampli, s’utilitza el terme preromànic per designar totes

les manifestacions artístiques de l’Europa occidental,

des del final de l’Imperi Romà fins l’aparició de l’art Romànic.

En aquest sentit, el període Preromànic abasta des de finals de segle V a

començaments del segle XI.

ART PREROMÀNIC

Page 3: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

ART PREROMÀNIC

Els visigots foren el poble germànic que s’instal·là a la península acabant amb la

dominació romana.Perdurà fins l’arribada dels àrabs al segle

VIII (any 711).Destacarem l’arquitectura.

Page 4: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

ART PREROMÀNIC

Combinaren tant la planta basilical com la cruciforme.

El material més emprat va ser la pedra.Com elements constructius destaca l’ús de

l’arcarc de ferradurade ferradura i la volta de canóvolta de canó.

Page 5: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

ART PREROMÀNIC

San Juan de Baños

(Palència)

Page 6: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

ART PREROMÀNIC

San Juan de Baños

(Palència)

Page 7: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

ART PREROMÀNIC

Planta de San Juan de

Baños (Palència)

Page 8: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

ART PREROMÀNIC

Detall de finestra de San Juan de

Baños (Palència)

Page 9: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

ART PREROMÀNIC

Interior de San Juan de

Baños (Palència)

Page 10: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

ART PREROMÀNIC

San Pedro de la Nave

(Zamora)

Page 11: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

ART PREROMÀNIC

San Pedro de la Nave

(Zamora)

Page 12: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

ART PREROMÀNIC

Planta de San Pedro de

la Nave (Zamora)

Page 13: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

ART PREROMÀNIC

Detall d’un capitell de

San Pedro de la Nave

(Zamora)

Page 14: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

1.1. Art Visigot.Art Visigot.

ART PREROMÀNIC

Santa Comba de Bande (Ourense)

Page 15: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

2. Art Carolingi.2. Art Carolingi.

ART PREROMÀNIC

Carlemany (768 – 814) fou l’artífex de la fundació de l’Imperi Carolingi,

que va incorporar la major part d’Europa occidental i central.

La capital es va situar a Aquisgrà.

Page 16: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

L’art carolingi va ser un art bàsicament cortesà i eclesiàstic.

Va predominar la planta basilicalplanta basilical, destacant el creuer més que a qualsevol etapa anterior.També destaca l’oberturaobertura de deambulatorisde deambulatoris

per darrere l’altar.Els absis prenen molta importànciaabsis prenen molta importància, com a

l’art bizantí

2. Art Carolingi.2. Art Carolingi.

Page 17: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

2. Art Carolingi.2. Art Carolingi.

Page 18: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

2. Art Carolingi.2. Art Carolingi.

Capella Palatina

d’Aquisgrà

Page 19: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

2. Art Carolingi.2. Art Carolingi.

Cúpula de la capella Palatina

d’Aquisgrà

Page 20: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

El regne d’Astúries va ser el que va començar la Reconquesta, i va ser l’únic

territori peninsular no dominat pels àrabs.Allí es va desenvolupar l’antecedent més clar

de l’estil romànic.

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Page 21: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

El tret arquitectònic més important és l’ús de l’arc de mig punt i la volta de canó, a vegades

peraltada.

També incorporaren els arcs faixons, que es recolzen interiorment en pilars adossats a la

paret i exteriorment en els contraforts.

Altres elements constructius emprats foren els arcs de mig punt, sovint peraltats, deixant de

banda els arcs de ferradura visigòtics.

Fan servir el carreu (pedra tallada amb forma de maó), donant exteriorment una sensació

d’austeritat i sobrietat.

Aquesta sobrietat només es compensa amb l’ús de motllures o gelosies a les finestres.

Segueixen la tradició paleocristiana de plantes basilicals, però substituint les columnes per

pilars, i fent rectangulars els absis.

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Page 22: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

San Julián de Prados

Page 23: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Part posterior de San Julián de Prados

Page 24: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Planta de San Julián de Prados

Page 25: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Santa María del Naranco

Page 26: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Lateral de Santa María del Naranco

Page 27: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Planta de Santa María del Naranco

Page 28: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Dibuix de secció

lateral de Santa María del Naranco

Page 29: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

San Miguel de Lillo

Page 30: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Santa Cristina de

Lena

Page 31: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Santa Cristina de

Lena

Page 32: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Planta de Santa

Cristina de Lena

Page 33: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Interior de Santa María del Naranco

Page 34: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

San Salvador de Valdediós

Page 35: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Lateral de San Salvador de Valdediós

Page 36: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Planta de San Salvador de Valdediós

Page 37: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

3. L’art asturià.3. L’art asturià.

Interior de San Salvador de Valdedios

Page 38: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

Els mossàrabs eren els cristians que vivien en territori musulmà, tot i que també ho eren els cristians que abandonaven els territoris sota

domini musulmà per anar a poblar les terres que anaven incorporant els reis cristians.

El més destacat arquitectònicament era: l’arc de ferradura, més tancat que el visigòtic ús de voltes amb nervis volta gallonada esglésies de dimensions reduïdes plantes variades parets gruixudes, fetes amb tot tipus de materials

4. L’art mossàrab.4. L’art mossàrab.

Page 39: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

4. L’art mossàrab.4. L’art mossàrab.

San Miguel de la

Escalada (Lleó)

Page 40: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

4. L’art mossàrab.4. L’art mossàrab.

Pòrtic lateral de San

Miguel de la Escalada

(Lleó)

Page 41: Art Visigot. Art Carolingi. Art Asturià. Art Mossàrab.

ART PREROMÀNIC

4. L’art mossàrab.4. L’art mossàrab.

Planta de San Miguel

de la Escalada

(Lleó)