Adatvédelmi és Adatbiztonsági ... - Cafeteria · PDF file 1. A Cafeteria...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Adatvédelmi és Adatbiztonsági ... - Cafeteria · PDF file 1. A Cafeteria...

 • A Cafeteria Trend Kft.

  Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

  Készítette: Adatvédelmi Tanácsadó

  Kft.

  Jóváhagyta: Fata László ügyvezető

  Jóváhagyás időpontja: 2018. május 3.

 • A Cafeteria Trend Kft. adatvédelmi szabályozási portfóliójának részei:

  Dokumentum

  neve:

  Elérhetősége:

  Adatvédelmi és

  Adatbiztonsági

  Szabályzat

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  http://www.cafeteriatrend.hu/adatvedelem

  Adatvédelmi és

  Adatbiztonsági

  Szabályzat I. sz.

  melléklete

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  http://www.cafeteriatrend.hu/adatvedelem

  Adatvédelmi

  tájékoztató

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  http://www.cafeteriatrend.hu/adatvedelem

  Iratkezelési

  szabályzat

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  Informatikai

  felhasználói

  szabályzat

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  Adatvédelmi

  incidens kezelési

  szabályzat

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  Panaszkezelési

  szabályzat

  releváns részei

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  Egyéb belső,

  adatkezeléssel és

  adatvédelemmel

  kapcsolatos

  utasítások,

  szabályzatok

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  Adatközlések

  nyilvántartása

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

 • Adatvédelmi

  incidensek

  nyilvántartása

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  Hozzájáruló

  nyilatkozatok

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  Adatvédelmi

  szervezet

  Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

  Munkatársi

  tájékoztató

  adatkezelésről

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  Munkaköri

  leírásokban

  megfogalmazott

  feladatok

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  Adatvédelmi

  oktatási anyag

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  Munkatársi

  nyilatkozat(ok)

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

  Adatfeldolgozási

  szerződés(ek)

  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 49/11.

 • Módosítások jegyzéke

  Kiadás

  száma:

  Kiadás

  dátuma:

  Változtatás

  leírása:

  Jóváhagyta:

  V1 2018. május 3. Létrehozás Fata László

 • A Cafeteria Trend Kft.

  Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

  TARTALOMJEGYZÉK

  Módosítások jegyzéke ....................................................................................................................... 4

  TARTALOMJEGYZÉK ............................................................................................................................. 5

  BEVEZETÉS............................................................................................................................................... 7

  1. FOGALOMMEGHATÁROZÁS..................................................................................................... 7

  2. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ...................................................................................................... 11

  2.1 Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete..................................................................... 11

  2.2 Az érintett jogérvényesítésével kapcsolatos általános feladatok ...................... 16

  2.3 Az Adatkezelő adatvédelmi szervezetének oktatása ........................................... 16

  3. A SZABÁLYZAT CÉLJA................................................................................................................ 17

  4. SZABÁLYZAT HATÁLYA .............................................................................................................. 17

  5. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI ...................................................... 18

  6. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI.................................................................................................... 24

  7. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ........................................................................................................... 26

  8. ADATKEZELÉS JOGALAPJA, JOGSZERŰSÉGE ...................................................................... 27

  9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA .............................................................................................. 30

  10. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI

  31

  10.1 Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az

  Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele ................................................... 31

  10.2 Egyszeri információkérés ................................................................................................. 32

  10.3 Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

  33

  10.4 Weboldalon keresztül történő jelentkezés ................................................................. 34

  10.5 Hírlevél küldése .................................................................................................................. 35

  10.6 Rendezvényszervezés ...................................................................................................... 36

  10.7 Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés ..................................................... 37

  10.8 Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés ...................................... 38

  10.9 Weboldalra történő regisztráció ................................................................................... 40

  10.10 Bejelentkezés a weboldalon...................................................................................... 41

 • 10.11 Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés ............................................................ 42

  10.12 Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés ................................................ 44

  10.13 Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés ............................................................ 45

  10.14 Munkatársak adatainak nyilvántartása ................................................................. 47

  10.15 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing ............................................ 48

  10.16 Klub tagsággal kapcsolatos adatkezelés ............................................................. 50

  10.17 Érintett beleegyezésével az érintettről - a szolgáltatás igénybevétele során

  - készített képek, videófelvételek, hangfelvételek .............................................................. 51

  10.18 Panaszkezelés ................................................................................................................ 52

  10.19 Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés .......................................... 54

  10.20 Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése................................................. 54

  11. ADATFELDOLGOZÁS, ADATÁTADÁS ÉS -TOVÁBBÍTÁS .................................................. 56

  12. ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ

  INFORMÁCIÓBIZTONSÁG ................................................................................................................ 58

  13. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI ....................................................................................... 60

  14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK ......................................................................................................... 62

 • BEVEZETÉS

  1. A Cafeteria Trend Kft., a Cafeteria TREND Magazin üzemeltetője, mint

  adatkezelő ezúton tájékoztatja a jelen adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat olvasóját, ügyfeleit, munkatársait, weboldalának és közösségi oldalának látogatóit, és minden más természetes személyt, akinek adatait kezeli (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelései során a jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései alapján jár el. A

  Cafeteria Trend Kft. a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában a http://www.cafeteriatrend.hu/adatvedelem weboldalon, papír alapon az

  Irodában érhető el. A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit a Cafeteria Trend Kft. magára nézve kötelezőnek tekinti, és működése során annak értelmében jár el.

  2. Hivatkozva az 1. pontra, a jelen Szabályzat az érintettek számára a

  Cafeteria Trend Kft. által biztosított úton keresztül vagy módon nyújtott, és az általa végzett adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

  3. A Cafeteria Trend Kft. törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza