#####$3133##4# #####$$133##4 #####$$133##4# #####$$133##4 #####$5133##4 #####$5133##4 #####$5133##4#

#####$3133##4# #####$$133##4 #####$$133##4# #####$$133##4 #####$5133##4 #####$5133##4 #####$5133##4#
#####$3133##4# #####$$133##4 #####$$133##4# #####$$133##4 #####$5133##4 #####$5133##4 #####$5133##4#
download #####$3133##4# #####$$133##4 #####$$133##4# #####$$133##4 #####$5133##4 #####$5133##4 #####$5133##4#

of 2

 • date post

  01-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of #####$3133##4# #####$$133##4 #####$$133##4# #####$$133##4 #####$5133##4 #####$5133##4 #####$5133##4#

 • ACCIÓN DIRECTA REFUGIADOS

  ¡PARTICIPA, INFÓRMATE, ACTÚA! 4 DÍAS DE ACAMPADA SOLIDARIA,

  ENCONTROS E DEBATES, FOTOGRAFÍA E DOCUMENTAIS, MÚSICA E OBRADOIROS, EXPRESIÓNS ARTÍSTICAS

  POESÍA, PALLASOS E CONTACONTOS, VISITAS GUIADAS E MOITO MÁIS...a

  a a

  a a

  a

  a a

  a

  a

  a

  a a

  a

  AC A

  M PA

  P O

  LA P

  A Z

  E O

  D

  ER EI

  TO A

  R EF

  U XI

  O X

  a rd

  ín s

  d e

  M é

  n d

  e z

  N ú

  ñ e

  z

  IN ST

  A LA

  CI Ó

  N S

  CE N

  TR A

  IS

  IN ST

  A LA

  CI Ó

  N S

  CE N

  TR A

  IS X

  a r d

  í n

  s d

  e

  M én

  de z

  N úñ

  ez

  SA LA

  S D

  E EX

  PO SI

  CI Ó

  N S

  CH A

  R LA

  S, C

  U R

  SO S

  E AC

  TI VI

  D A

  D ES

  A C

  A M

  P A

  IN ST

  IT U

  CI O

  N A

  L

  R ÉP

  LI CA

  CA M

  PA M

  EN TO

  A C

  A M

  P A

  IN D

  IV ID

  U A

  L

  AC TI

  VI D

  A D

  ES A

  IR E

  LI B

  R E

  C A

  R P

  A

  CE N

  TR A

  L

  C A

  R P

  A

  CE N

  TR O

  C ÍV

  IC O

  CI

  D A

  D E

  VE LL

  A R

  ú a

  d e

  V e

  e d

  u rí

  a , 2

  SA LA

  A LE

  XÁ N

  D R

  E B

  Ó VE

  D A

  R ú

  a O

  lm o

  s , 1

  6 -1

  8

  PR A

  IA D

  E R

  IA ZO

  R

  PR A

  ZA D

  AS C

  O N

  CH IÑ

  AS

  PA R

  A N

  IN FO

  U

  N IV

  ER SI

  D A

  D E

  D A

  C

  O R

  U Ñ

  A

  R ú

  a d

  a M

  a e

  s tr

  a n

  z a

  , 9

  K IO

  SK O

  A LF

  O N

  SO

  A v.

  X a

  rd ín

  s d

  e M

  é n

  d e

  z N

  ú ñ

  e z

  SA LA

  CA

  SA R

  ES Q

  U IR

  O G

  A

  R ú

  a P

  a n

  a d

  e ir

  a s

  , 1 2

  SA LA

  S A

  LV A

  D O

  R D

  E M

  A D

  A R

  IA G

  A R

  ú a

  D u

  rá n

  L o

  ri g

  a , 1

  0

  SA LA

  P A

  LE XC

  O

  P e

  ir a

  o d

  e T

  ra n

  s a

  tl á

  n ti

  c o

  s , s

  /n

  KIOSKO ALFONSO

  DO 15 AO 18 de XUNO Xardíns de Méndez Núñez

  www.acampa.euAcampa pola paz e o dereito a refuxio Acampa_POR_La_Paz

  Acampa _POLAPAZ

  Acampa pola paz e o dereito a refuxio

 • DOmingo 18 DOmingo 18 DOmingo 18Sabado 17 Sabado 17 Sabado 17 Sabado 17 Sabado 17 Sabado 17 Sabado 17 Sabado 17 Sabado 17

  XOVES 15 XOVES 15 XOVES 15 XOVES 15 VENRES 16 VENRES 16 VENRES 16 VENRES 16 VENRES 16 VENRES 16

  1 6:

  30 H

  1 0:

  00 H

  1 1:0

  0 H

  1 1:0

  0 H

  1 1:0

  0 H

  1 2:

  00 H

  1 2:

  00 H

  1 2:

  00 H

  1 3:

  00 H

  1 7:

  00 H

  1 7:

  00 H

  1 8:

  00 H

  1 8:

  00 H

  1 8:

  00 H

  2 0:

  00 H

  2 1:3

  0 H

  2 2:

  00 H

  2 2:

  30 H

  1 6:

  30 H

  1 7:

  00 H

  1 2:

  00 H

  1 2:

  00 H

  11 :0

  0 H

  12 :0

  0 H

  1 8:

  00 H

  12 :3

  0 H

  17 :0

  0 H

  17 :0

  0 H

  18 :0

  0 H

  18 :0

  0 H

  18 :0

  0 H

  19 :4

  5 H

  20 :0

  0 H

  22 :0

  0 H

  23 :3

  0 H

  V i s

  i t a

  g u

  i a

  d a

  “ C

  a m

  p o

  d e

  p e

  r s

  o a

  s r

  e f u

  x i a

  d a

  s ”

  In s

  ta la

  c ió

  n c

  e n

  tr a

  l X

  a rd

  ín s

  d e

  M é

  n d

  e z

  N ú

  ñ e

  z

  V i s

  i t a

  g u

  i a

  d a

  “ C

  a m

  p o

  d e

  p e

  r s

  o a

  s r

  e f u

  x i a

  d a

  s ”

  In s

  ta la

  c ió

  n c

  e n

  tr a

  l X

  a rd

  ín s

  d e

  M é

  n d

  e z

  N ú

  ñ e

  z

  P a

  r a

  c o

  ñ e

  c e

  r m

  á i s

  s o

  b r e

  a s

  p e

  r s

  o a

  s r

  e f u

  x i a

  d a

  s , c

  o n

  a c

  t i v

  i d

  a d

  e s

  c o

  m o

  A s

  v o

  c e

  s d

  o c

  a m

  p o

  e

  S h

  i s

  h a

  M e

  e t i n

  g

  X a

  rd ín

  s d

  e M

  é n

  d e

  z N

  ú ñ

  e z

  P a

  s a

  r r ú

  a s

  a r t í s

  t i c

  o s

  p a

  r t i c

  i p

  a t i v

  o s

  . C

  irc o,

  cl ow

  n e

  za nc

  os

  R ú

  a s

  P a

  s a

  r r ú

  a s

  a r t í s

  t i c

  o s

  p a

  r t i c

  i p

  a t i v

  o s

  . C

  irc o,

  cl ow

  n e

  za nc

  os

  R ú

  a s

  Ac tiv

  id ad

  e da

  E sc

  ol a

  Ofi ci

  al d

  e Id

  io m

  as : In

  tr od

  uc ió

  n á

  lin gu

  a ár

  ab e.

  Es cr

  ib e

  e le

  n un

  ha so

  a cl

  as e:

  m en

  sa xe

  s d e

  pa z e

  so lid

  ar ie

  da de

  . X

  a rd

  ín s

  d e

  M é

  n d

  e z

  N ú

  ñ e

  z

  Co nt

  ac on

  to s p

  or S

  ol id

  ar ie

  da de

  In te

  rn ac

  io na

  l. “I

  re n

  e n

  o S

  a h

  a ra

  ” d

  e “

  C o

  n to

  s d

  o M

  u n

  d o

  ”, a

  t ra

  vé s

  d o

  s c

  a le

  s s

  e p

  ro m

  o ve

  n v

  a lo

  re s

  c o

  m o

  o r

  e s

  p e

  c to

  a m

  u lt

  ic u

  lt u

  ra li

  d a

  d e

  e a

  s o

  li d

  a ri

  e d

  a d

  e .

  X a

  rd ín

  s d

  e M

  é n

  d e

  z N

  ú ñ

  e z

  E n

  c o

  n t r o

  e n

  t r e

  F a

  d i l e

  T i b

  i s

  a y

  C h

  a m

  i , s

  i r i a

  a c

  t i v

  i s

  t a

  p o

  l o

  s d

  e r e

  i t o

  s h

  u m

  a n

  o s

  d a

  s m

  u l l e

  r e

  s e

  r e

  f u

  x i a

  d o

  s ,

  e M

  ab el

  P ér

  ez , f

  em in

  is ta

  e ex

  pe rt

  a en

  ig ua

  ld ad

  e e

  re la

  ci ón

  s l ab

  or ai

  s Te

  m át

  ic a:

  “M ul

  le r e

  re fu

  xio , a

  s m ul

  le re

  s n os

  co nfl

  ic to

  s a rm

  ad os

  ”.

  C a

  rp a

  c e

  n tr

  a l

  X a

  rd ín

  s d

  e M

  é n

  d e

  z N

  ú ñ

  e z

  Fo to

  d en

  un ci

  a co

  a es

  ta tu

  a da

  li be

  rd ad

  e, in

  ic ia

  tiv a

  de A

  m ni

  st ía

  In te

  rn ac

  io na

  l: Tr

  át as

  e de

  d en

  un ci

  ar to

  da s a

  s pr

  ác tic

  as co

  nt ra

  ria s a

  os d

  er ei

  to s h

  um an

  os q

  ue p

  ux o