26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog...

of 28 /28
26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini DNEVNI RED Predlog poslanika Ranka Krivokapića, Raška Konjevića, Draginje Vuksanović Stanković i Džavida Šabovića da se na dnevni red stavi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama 29-07-2019 12:29 Glasalo: 54 Za: 19 Protiv: 20 Uzdrzanih: 15 Milan Knežević Za Nebojša Medojević Za Ranko Krivokapić Za Miodrag Lekić Za Ervin Ibrahimović Protiv Branka Tanasijević Uzdržan/a Luiđ Škrelja Protiv Nikola Rakočević Protiv Miodrag Vuković Uzdržan/a Branko Radulović Za Slaven Radunović Za Raško Konjević Za Nedžad Drešević Protiv Mirsad Murić Protiv Halil Duković Protiv Branko Čavor Uzdržan/a Obrad Mišo Stanišić Uzdržan/a Marija Ćatović Uzdržan/a Ana Nikolić Uzdržan/a Branka Bošnjak Za Aleksandar Damjanović Za Anka Vukićević Za Vuksanović Draginja Za Milorad Vuletić Protiv Andrija Nikolić Protiv Aleksandra Vuković Protiv Bogdan Fatić Protiv Predrag Sekulić Uzdržan/a Željko Aprcović Uzdržan/a Suad Numanović Uzdržan/a Sanja Pavićević Uzdržan/a Skupština Crne Gore 1

Embed Size (px)

Transcript of 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog...

Page 1: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanika Ranka Krivokapića, Raška Konjevića, Draginje Vuksanović Stanković i Džavida Šabovića da

se na dnevni red stavi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama29-07-2019 12:29

Glasalo: 54 Za: 19 Protiv: 20 Uzdrzanih: 15

Milan Knežević ZaNebojša Medojević ZaRanko Krivokapić ZaMiodrag Lekić ZaErvin Ibrahimović ProtivBranka Tanasijević Uzdržan/aLuiđ Škrelja ProtivNikola Rakočević ProtivMiodrag Vuković Uzdržan/aBranko Radulović ZaSlaven Radunović ZaRaško Konjević ZaNedžad Drešević ProtivMirsad Murić ProtivHalil Duković ProtivBranko Čavor Uzdržan/aObrad Mišo Stanišić Uzdržan/aMarija Ćatović Uzdržan/aAna Nikolić Uzdržan/aBranka Bošnjak ZaAleksandar Damjanović ZaAnka Vukićević ZaVuksanović Draginja ZaMilorad Vuletić ProtivAndrija Nikolić ProtivAleksandra Vuković ProtivBogdan Fatić ProtivPredrag Sekulić Uzdržan/aŽeljko Aprcović Uzdržan/aSuad Numanović Uzdržan/aSanja Pavićević Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 1

Page 2: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Petar Ivanović ProtivNada Drobnjak Uzdržan/aJovan Vučurović ZaMilun Zogović ZaVera Bulatović ZaStrahinja Bulajić ZaGoran Danilović ZaDanijel Živković ProtivDragutin Papović ProtivMiloš Nikolić ProtivNikola Divanović ProtivMihailo Anđušić ProtivRadule Novović ProtivFilip Vuković ProtivMarta Šćepanović ProtivMomčilo Martinović ProtivMaja Bakrač Uzdržan/aJovanka Laličić Uzdržan/aZvonko Vuković Uzdržan/aVeljko Vasiljević ZaNeđeljko Rudović ZaJanko Vučinić ZaIvan Brajović Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 2

Page 3: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanika Ranka Krivokapića, Raška Konjevića, Draginje Vuksanović Stanković i Džavida Šabovića da

se na dnevni red stavi Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica29-07-2019 12:30

Glasalo: 56 Za: 22 Protiv: 18 Uzdrzanih: 16

Milan Knežević ZaNebojša Medojević ZaRanko Krivokapić ZaMiodrag Lekić ZaErvin Ibrahimović Uzdržan/aBranka Tanasijević Uzdržan/aLuiđ Škrelja ProtivNikola Rakočević ProtivMiodrag Vuković Uzdržan/aBranko Radulović ZaSlaven Radunović ZaRaško Konjević ZaNedžad Drešević Uzdržan/aMirsad Murić ProtivHalil Duković ProtivBranko Čavor Uzdržan/aObrad Mišo Stanišić Uzdržan/aMarija Ćatović ZaAna Nikolić Uzdržan/aBranka Bošnjak ZaMarina Jočić ZaMilutin Đukanović ZaAleksandar Damjanović ZaAnka Vukićević ZaVuksanović Draginja ZaMilorad Vuletić ProtivAndrija Nikolić ProtivAleksandra Vuković ProtivBogdan Fatić ProtivPredrag Sekulić Uzdržan/aŽeljko Aprcović Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 1

Page 4: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Suad Numanović Uzdržan/aSanja Pavićević Uzdržan/aPetar Ivanović ProtivNada Drobnjak Uzdržan/aJovan Vučurović ZaMilun Zogović ZaVera Bulatović ZaStrahinja Bulajić ZaGoran Danilović ZaDanijel Živković ProtivDragutin Papović ProtivMiloš Nikolić ProtivNikola Divanović ProtivMihailo Anđušić ProtivRadule Novović ProtivFilip Vuković ProtivMarta Šćepanović ProtivMomčilo Martinović Uzdržan/aMaja Bakrač ProtivJovanka Laličić Uzdržan/aZvonko Vuković Uzdržan/aVeljko Vasiljević ZaNeđeljko Rudović ZaJanko Vučinić ZaIvan Brajović Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 2

Page 5: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanika Ranka Krivokapića, Raška Konjevića, Draginje Vuksanović Stanković i Džavida Šabovića da

se na dnevni red stavi Predlog zakona o izmjeni Zakona o radu29-07-2019 12:30

Glasalo: 56 Za: 21 Protiv: 19 Uzdrzanih: 16

Milan Knežević ZaNebojša Medojević ZaRanko Krivokapić ZaMiodrag Lekić ZaErvin Ibrahimović Uzdržan/aBranka Tanasijević Uzdržan/aLuiđ Škrelja ProtivNikola Rakočević ProtivMiodrag Vuković Uzdržan/aBranko Radulović ZaSlaven Radunović ZaRaško Konjević ZaNedžad Drešević Uzdržan/aMirsad Murić ProtivHalil Duković Uzdržan/aBranko Čavor Uzdržan/aObrad Mišo Stanišić Uzdržan/aMarija Ćatović Uzdržan/aAna Nikolić Uzdržan/aBranka Bošnjak ZaMarina Jočić ZaAleksandar Damjanović ZaAnka Vukićević ZaVuksanović Draginja ZaMilorad Vuletić ProtivAndrija Nikolić ProtivAleksandra Vuković ProtivBogdan Fatić ProtivPredrag Sekulić Uzdržan/aŽeljko Aprcović Uzdržan/aSuad Numanović Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 1

Page 6: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Sanja Pavićević Uzdržan/aPetar Ivanović ProtivNada Drobnjak Uzdržan/aJovan Vučurović ZaMilun Zogović ZaVera Bulatović ZaStrahinja Bulajić ZaGoran Danilović ZaDanijel Živković ProtivDragutin Papović ProtivMiloš Nikolić ProtivNikola Divanović ProtivMihailo Anđušić ProtivRadule Novović ProtivFilip Vuković ProtivMarta Šćepanović ProtivMomčilo Martinović ProtivMaja Bakrač ProtivJovanka Laličić ProtivZvonko Vuković Uzdržan/aVeljko Vasiljević ZaBudimir Aleksić ZaNeđeljko Rudović ZaJanko Vučinić ZaIvan Brajović Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 2

Page 7: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanika Ranka Krivokapića, Raška Konjevića, Draginje Vuksanović Stanković i Džavida Šabovića da

se na dnevni red stavi Predlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost29-07-2019 12:31

Glasalo: 54 Za: 23 Protiv: 20 Uzdrzanih: 11

Milan Knežević ZaNebojša Medojević ZaRanko Krivokapić ZaErvin Ibrahimović ProtivBranka Tanasijević Uzdržan/aLuiđ Škrelja ProtivNikola Rakočević Uzdržan/aMiodrag Vuković Uzdržan/aBranko Radulović ZaSlaven Radunović ZaRaško Konjević ZaNedžad Drešević ProtivMirsad Murić ProtivHalil Duković Uzdržan/aBranko Čavor Uzdržan/aObrad Mišo Stanišić Uzdržan/aMarija Ćatović ZaBranka Bošnjak ZaMarina Jočić ZaMilutin Đukanović ZaAleksandar Damjanović ZaAnka Vukićević ZaVuksanović Draginja ZaMilorad Vuletić ProtivAndrija Nikolić ProtivAleksandra Vuković ProtivBogdan Fatić ProtivPredrag Sekulić Uzdržan/aŽeljko Aprcović ZaSuad Numanović Uzdržan/aSanja Pavićević Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 1

Page 8: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Petar Ivanović Uzdržan/aJovan Vučurović ZaMilun Zogović ZaVera Bulatović ZaStrahinja Bulajić ZaGoran Danilović ZaDanijel Živković ProtivDragutin Papović ProtivMiloš Nikolić ProtivNikola Divanović ProtivMihailo Anđušić ProtivRadule Novović ProtivFilip Vuković ProtivMarta Šćepanović ProtivMomčilo Martinović ProtivMaja Bakrač ProtivJovanka Laličić ProtivZvonko Vuković ProtivVeljko Vasiljević ZaBudimir Aleksić ZaNeđeljko Rudović ZaJanko Vučinić ZaIvan Brajović Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 2

Page 9: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanika Ranka Krivokapića, Raška Konjevića, Draginje Vuksanović Stanković i Džavida Šabovića da

se na dnevni red stavi Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosu za obavezno socijalno osiguranje29-07-2019 12:31

Glasalo: 56 Za: 22 Protiv: 18 Uzdrzanih: 16

Milan Knežević ZaNebojša Medojević ZaRanko Krivokapić ZaMiodrag Lekić ZaErvin Ibrahimović Uzdržan/aBranka Tanasijević Uzdržan/aMiodrag Vuković Uzdržan/aTarzan Milošević Uzdržan/aBranko Radulović ZaSlaven Radunović ZaRaško Konjević ZaNedžad Drešević Uzdržan/aMirsad Murić ProtivHalil Duković Uzdržan/aBranko Čavor Uzdržan/aObrad Mišo Stanišić Uzdržan/aMarija Ćatović Uzdržan/aDaliborka Pejović Uzdržan/aAna Nikolić Uzdržan/aBranka Bošnjak ZaMarina Jočić ZaMilutin Đukanović ZaAleksandar Damjanović ZaAnka Vukićević ZaVuksanović Draginja ZaMilorad Vuletić ProtivAndrija Nikolić ProtivAleksandra Vuković ProtivBogdan Fatić ProtivPredrag Sekulić Uzdržan/aŽeljko Aprcović Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 1

Page 10: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Suad Numanović Uzdržan/aSanja Pavićević Uzdržan/aPetar Ivanović ProtivJovan Vučurović ZaMilun Zogović ZaVera Bulatović ZaStrahinja Bulajić ZaGoran Danilović ZaDanijel Živković ProtivDragutin Papović ProtivMiloš Nikolić ProtivNikola Divanović ProtivMihailo Anđušić ProtivRadule Novović ProtivFilip Vuković ProtivMarta Šćepanović ProtivMomčilo Martinović ProtivMaja Bakrač ProtivJovanka Laličić ProtivZvonko Vuković ProtivVeljko Vasiljević ZaBudimir Aleksić ZaNeđeljko Rudović ZaJanko Vučinić ZaIvan Brajović Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 2

Page 11: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanika Željka Aprcovića da se na dnevni red stavi Predlog zakona o izmjeni Zakona o državnim

simbolima i Danu državnosti Crne Gore29-07-2019 12:32

Glasalo: 53 Za: 41 Protiv: 12 Uzdrzanih: 0

Milan Knežević ProtivNebojša Medojević ProtivErvin Ibrahimović ZaBoris Mugoša ZaBranka Tanasijević ZaLuiđ Škrelja ZaNikola Rakočević ZaMiodrag Vuković ZaTarzan Milošević ZaBranko Radulović ProtivSlaven Radunović ProtivNedžad Drešević ZaMirsad Murić ZaHalil Duković ZaBranko Čavor ZaObrad Mišo Stanišić ZaMarija Ćatović ZaDaliborka Pejović ZaAna Nikolić ZaBranka Bošnjak ProtivMarina Jočić ProtivAndrija Popović ZaMilorad Vuletić ZaAndrija Nikolić ZaAleksandra Vuković ZaBogdan Fatić ZaPredrag Sekulić ZaŽeljko Aprcović ZaSuad Numanović ZaSanja Pavićević ZaPetar Ivanović Za

Skupština Crne Gore 1

Page 12: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Nada Drobnjak ZaJovan Vučurović ProtivMilun Zogović ProtivVera Bulatović ProtivStrahinja Bulajić ProtivAdrijan Vuksanović ZaDanijel Živković ZaDragutin Papović ZaMiloš Nikolić ZaNikola Divanović ZaMihailo Anđušić ZaRadule Novović ZaFilip Vuković ZaMarta Šćepanović ZaMomčilo Martinović ZaMaja Bakrač ZaJovanka Laličić ZaZvonko Vuković ZaVeljko Vasiljević ProtivBudimir Aleksić ProtivGenci Nimanbegu ZaIvan Brajović Za

Skupština Crne Gore 2

Page 13: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanice Branke Bošnjak da se na dnevni red stavi Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i

invalidskom osiguranju29-07-2019 12:38

Glasalo: 55 Za: 20 Protiv: 21 Uzdrzanih: 14

Milan Knežević ZaNebojša Medojević ZaRanko Krivokapić ZaMiodrag Lekić ZaErvin Ibrahimović Uzdržan/aBranka Tanasijević Uzdržan/aLuiđ Škrelja ProtivNikola Rakočević ProtivMiodrag Vuković Uzdržan/aSlaven Radunović ZaRaško Konjević ZaNedžad Drešević Uzdržan/aMirsad Murić ProtivHalil Duković Uzdržan/aBranko Čavor Uzdržan/aObrad Mišo Stanišić Uzdržan/aMarija Ćatović Uzdržan/aDaliborka Pejović Uzdržan/aAna Nikolić ProtivBranka Bošnjak ZaMarina Jočić ZaMilutin Đukanović ZaAleksandar Damjanović ZaVuksanović Draginja ZaMilorad Vuletić ProtivAndrija Nikolić ProtivAleksandra Vuković ProtivBogdan Fatić ProtivPredrag Sekulić ProtivSuad Numanović Uzdržan/aSanja Pavićević Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 1

Page 14: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Petar Ivanović ProtivJovan Vučurović ZaMilun Zogović ZaVera Bulatović ZaStrahinja Bulajić ZaGoran Danilović ZaDanijel Živković ProtivDragutin Papović ProtivMiloš Nikolić ProtivNikola Divanović ProtivMihailo Anđušić ProtivRadule Novović ProtivFilip Vuković ProtivMarta Šćepanović ProtivMomčilo Martinović ProtivMaja Bakrač ProtivJovanka Laličić Uzdržan/aZvonko Vuković Uzdržan/aVeljko Vasiljević ZaBudimir Aleksić ZaNeđeljko Rudović ZaJanko Vučinić ZaGenci Nimanbegu ProtivIvan Brajović Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 2

Page 15: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanice Branke Bošnjak da se na dnevni red stavi Predlog zakona o izmjeni Zakona o radu

29-07-2019 12:39

Glasalo: 56 Za: 25 Protiv: 18 Uzdrzanih: 13

Milan Knežević ZaNebojša Medojević ZaRanko Krivokapić ZaMiodrag Lekić ZaErvin Ibrahimović ZaBoris Mugoša ZaBranka Tanasijević Uzdržan/aNikola Rakočević Uzdržan/aMiodrag Vuković Uzdržan/aBranko Radulović ZaSlaven Radunović ZaRaško Konjević ZaNedžad Drešević ZaMirsad Murić ProtivHalil Duković Uzdržan/aBranko Čavor Uzdržan/aObrad Mišo Stanišić Uzdržan/aMarija Ćatović Uzdržan/aDaliborka Pejović Uzdržan/aAna Nikolić ProtivBranka Bošnjak ZaMarina Jočić ZaMilutin Đukanović ZaAleksandar Damjanović ZaAnka Vukićević ZaVuksanović Draginja ZaMilorad Vuletić ProtivAndrija Nikolić ProtivAleksandra Vuković ProtivBogdan Fatić ProtivPredrag Sekulić Uzdržan/aSuad Numanović Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 1

Page 16: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Sanja Pavićević Uzdržan/aPetar Ivanović ProtivJovan Vučurović ZaMilun Zogović ZaVera Bulatović ZaStrahinja Bulajić ZaGoran Danilović ZaDanijel Živković ProtivDragutin Papović ProtivMiloš Nikolić ProtivNikola Divanović ProtivMihailo Anđušić ProtivRadule Novović ProtivFilip Vuković ProtivMarta Šćepanović ProtivMomčilo Martinović ProtivMaja Bakrač Uzdržan/aJovanka Laličić ProtivZvonko Vuković Uzdržan/aBudimir Aleksić ZaNeđeljko Rudović ZaJanko Vučinić ZaGenci Nimanbegu ProtivIvan Brajović Za

Skupština Crne Gore 2

Page 17: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanice Branke Bošnjak da se na dnevni red stavi Predlog zakona o dopuni Zakona o zaradama

zaposlenih u javnom sektoru29-07-2019 12:40

Glasalo: 58 Za: 25 Protiv: 20 Uzdrzanih: 13

Milan Knežević ZaNebojša Medojević ZaRanko Krivokapić ZaMiodrag Lekić ZaErvin Ibrahimović ZaBoris Mugoša ZaBranka Tanasijević Uzdržan/aLuiđ Škrelja ProtivNikola Rakočević Uzdržan/aMiodrag Vuković Uzdržan/aBranko Radulović ZaSlaven Radunović ZaRaško Konjević ZaNedžad Drešević ZaMirsad Murić ProtivHalil Duković Uzdržan/aBranko Čavor Uzdržan/aObrad Mišo Stanišić Uzdržan/aMarija Ćatović Uzdržan/aDaliborka Pejović Uzdržan/aAna Nikolić ProtivBranka Bošnjak ZaMarina Jočić ZaMilutin Đukanović ZaAleksandar Damjanović ZaAnka Vukićević ZaVuksanović Draginja ZaMilorad Vuletić ProtivAndrija Nikolić ProtivAleksandra Vuković ProtivBogdan Fatić Protiv

Skupština Crne Gore 1

Page 18: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Predrag Sekulić ProtivSuad Numanović Uzdržan/aSanja Pavićević Uzdržan/aPetar Ivanović ProtivJovan Vučurović ZaMilun Zogović ZaVera Bulatović ZaStrahinja Bulajić ZaGoran Danilović ZaDanijel Živković ProtivDragutin Papović ProtivMiloš Nikolić ProtivNikola Divanović ProtivMihailo Anđušić ProtivRadule Novović ProtivFilip Vuković ProtivMarta Šćepanović ProtivMomčilo Martinović ProtivMaja Bakrač Uzdržan/aJovanka Laličić ProtivZvonko Vuković Uzdržan/aVeljko Vasiljević ZaBudimir Aleksić ZaNeđeljko Rudović ZaJanko Vučinić ZaGenci Nimanbegu ProtivIvan Brajović Uzdržan/a

Skupština Crne Gore 2

Page 19: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanika mr Aleksandra Damjanovića da se na dnevni red stavi Predlog zakona o izmjenama i

dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika29-07-2019 12:49

Glasalo: 43 Za: 19 Protiv: 22 Uzdrzanih: 2

Milan Knežević ZaNebojša Medojević ZaMiodrag Lekić ZaErvin Ibrahimović ZaLuiđ Škrelja ProtivMiodrag Vuković Uzdržan/aBranko Radulović ZaSlaven Radunović ZaRaško Konjević ZaNedžad Drešević ZaMirsad Murić ProtivHalil Duković ProtivMarija Ćatović ProtivAna Nikolić ProtivAleksandar Damjanović ZaAnka Vukićević ZaVuksanović Draginja ZaAndrija Popović ZaMilorad Vuletić ProtivAndrija Nikolić ProtivBogdan Fatić ProtivPredrag Sekulić ProtivSuad Numanović ProtivSanja Pavićević ProtivPetar Ivanović ProtivVera Bulatović ZaStrahinja Bulajić ZaGoran Danilović ZaDanijel Živković ProtivMiloš Nikolić ProtivNikola Divanović Protiv

Skupština Crne Gore 1

Page 20: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Mihailo Anđušić ProtivRadule Novović ProtivMarta Šćepanović ProtivMomčilo Martinović ProtivMaja Bakrač ProtivJovanka Laličić ProtivVeljko Vasiljević ZaBudimir Aleksić ZaNeđeljko Rudović ZaJanko Vučinić ZaGenci Nimanbegu Uzdržan/aIvan Brajović Protiv

Skupština Crne Gore 2

Page 21: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanika mr Aleksandra Damjanovića da se na dnevni red stavi Godišnji izvještaj o dodijeljenoj

državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2017. godini29-07-2019 12:49

Glasalo: 45 Za: 19 Protiv: 24 Uzdrzanih: 2

Milan Knežević ZaNebojša Medojević ZaRanko Krivokapić ZaMiodrag Lekić ZaErvin Ibrahimović ProtivLuiđ Škrelja ProtivMiodrag Vuković Uzdržan/aBranko Radulović ZaSlaven Radunović ZaRaško Konjević ZaNedžad Drešević ProtivMirsad Murić ProtivHalil Duković ProtivMarija Ćatović ProtivAleksandar Damjanović ZaAnka Vukićević ZaVuksanović Draginja ZaMilorad Vuletić ProtivAndrija Nikolić ProtivAleksandra Vuković ProtivBogdan Fatić ProtivPredrag Sekulić ProtivSuad Numanović ProtivSanja Pavićević ProtivPetar Ivanović ProtivJovan Vučurović ZaMilun Zogović ZaVera Bulatović ZaStrahinja Bulajić ZaGoran Danilović ZaDanijel Živković Protiv

Skupština Crne Gore 1

Page 22: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Miloš Nikolić ProtivNikola Divanović ProtivMihailo Anđušić ProtivRadule Novović ProtivMarta Šćepanović ProtivMomčilo Martinović ProtivMaja Bakrač ProtivJovanka Laličić ProtivVeljko Vasiljević ZaBudimir Aleksić ZaNeđeljko Rudović ZaJanko Vučinić ZaGenci Nimanbegu Uzdržan/aIvan Brajović Protiv

Skupština Crne Gore 2

Page 23: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanika mr Aleksandra Damjanovića da se na dnevni red stavi Godišnji izvještaj o dodijeljenoj

državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2018. godini29-07-2019 12:50

Glasalo: 56 Za: 20 Protiv: 31 Uzdrzanih: 5

Milan Knežević ZaNebojša Medojević ZaRanko Krivokapić ZaMiodrag Lekić ZaErvin Ibrahimović ProtivBranka Tanasijević ProtivLuiđ Škrelja ProtivMiodrag Vuković Uzdržan/aTarzan Milošević Uzdržan/aBranko Radulović ZaSlaven Radunović ZaRaško Konjević ZaNedžad Drešević Uzdržan/aMirsad Murić ProtivHalil Duković ProtivBranko Čavor ProtivObrad Mišo Stanišić ProtivMarija Ćatović ProtivAna Nikolić ProtivAleksandar Damjanović ZaAnka Vukićević ZaVuksanović Draginja ZaAndrija Popović ZaMilorad Vuletić ProtivAndrija Nikolić ProtivAleksandra Vuković ProtivBogdan Fatić ProtivPredrag Sekulić ProtivŽeljko Aprcović ProtivSuad Numanović ProtivSanja Pavićević Protiv

Skupština Crne Gore 1

Page 24: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Petar Ivanović ProtivNada Drobnjak ProtivJovan Vučurović ZaMilun Zogović ZaVera Bulatović ZaStrahinja Bulajić ZaGoran Danilović ZaAdrijan Vuksanović Uzdržan/aDanijel Živković ProtivDragutin Papović ProtivMiloš Nikolić ProtivNikola Divanović ProtivMihailo Anđušić ProtivRadule Novović ProtivFilip Vuković Uzdržan/aMarta Šćepanović ProtivMomčilo Martinović ProtivMaja Bakrač ProtivJovanka Laličić ProtivZvonko Vuković ProtivVeljko Vasiljević ZaBudimir Aleksić ZaNeđeljko Rudović ZaJanko Vučinić ZaIvan Brajović Protiv

Skupština Crne Gore 2

Page 25: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDPredlog poslanika mr Aleksandra Damjanovića da se na dnevni red stavi Predlog odluke o obrazovanju Odbora

za ispitivanje posljedica NATO bombardovanja 1999. godine na zdravlje građana Crne Gore29-07-2019 12:50

Glasalo: 53 Za: 16 Protiv: 32 Uzdrzanih: 5

Milan Knežević ZaNebojša Medojević ZaMiodrag Lekić ZaErvin Ibrahimović Uzdržan/aBranka Tanasijević ProtivLuiđ Škrelja ProtivNikola Rakočević ProtivMiodrag Vuković ProtivTarzan Milošević ProtivBranko Radulović ZaSlaven Radunović ZaNedžad Drešević Uzdržan/aMirsad Murić ProtivHalil Duković ProtivBranko Čavor ProtivObrad Mišo Stanišić ProtivMarija Ćatović ProtivDaliborka Pejović ProtivAna Nikolić ProtivAleksandar Damjanović ZaAnka Vukićević ZaMilorad Vuletić ProtivAndrija Nikolić ProtivAleksandra Vuković ProtivBogdan Fatić ProtivPredrag Sekulić ProtivŽeljko Aprcović ProtivSuad Numanović ProtivSanja Pavićević Uzdržan/aPetar Ivanović ProtivNada Drobnjak Protiv

Skupština Crne Gore 1

Page 26: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Jovan Vučurović ZaMilun Zogović ZaVera Bulatović ZaStrahinja Bulajić ZaGoran Danilović ZaDanijel Živković ProtivDragutin Papović ProtivMiloš Nikolić ProtivNikola Divanović ProtivMihailo Anđušić ProtivRadule Novović ProtivMarta Šćepanović ProtivMomčilo Martinović Uzdržan/aMaja Bakrač ProtivJovanka Laličić ProtivZvonko Vuković ProtivVeljko Vasiljević ZaBudimir Aleksić ZaNeđeljko Rudović ZaJanko Vučinić ZaGenci Nimanbegu Uzdržan/aIvan Brajović Protiv

Skupština Crne Gore 2

Page 27: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

26. sazivJedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini

DNEVNI REDGlasanje u cjelini29-07-2019 12:51

Glasalo: 47 Za: 41 Protiv: 6 Uzdrzanih: 0

Milan Knežević ProtivNebojša Medojević ProtivErvin Ibrahimović ZaBoris Mugoša ZaBranka Tanasijević ZaLuiđ Škrelja ZaNikola Rakočević ZaMiodrag Vuković ZaTarzan Milošević ZaBranko Radulović ProtivNedžad Drešević ZaMirsad Murić ZaHalil Duković ZaBranko Čavor ZaObrad Mišo Stanišić ZaMarija Ćatović ZaDaliborka Pejović ZaAna Nikolić ZaVuksanović Draginja ProtivAndrija Popović ZaMilorad Vuletić ZaAndrija Nikolić ZaAleksandra Vuković ZaBogdan Fatić ZaPredrag Sekulić ZaŽeljko Aprcović ZaSuad Numanović ZaSanja Pavićević ZaPetar Ivanović ZaNada Drobnjak ZaAdrijan Vuksanović ZaDanijel Živković Za

Skupština Crne Gore 1

Page 28: 26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog …zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skup...26. saziv Jedanaesta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019.

Dragutin Papović ZaMiloš Nikolić ZaNikola Divanović ZaMihailo Anđušić ZaRadule Novović ZaFilip Vuković ZaMarta Šćepanović ZaMomčilo Martinović ZaMaja Bakrač ZaJovanka Laličić ZaZvonko Vuković ZaVeljko Vasiljević ProtivJanko Vučinić ProtivGenci Nimanbegu ZaIvan Brajović Za

Skupština Crne Gore 2