07 ifma fm-day 2017_onderhoud vs renovatie_freestone_thierry uyttebroeck

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of 07 ifma fm-day 2017_onderhoud vs renovatie_freestone_thierry uyttebroeck

 • 2 9/02/2017 Presentatie FM Day

  Thierry Uyttebroeck

  Sinds 2010 Senior ruimtelijk en bouwkundig/technisch consultant bij Freestone

  Lesgever bouwkunde en CM aan het Freestone LAB.

  NEN gecertifieerd inspecteur CM

  [email protected]

 • 3 9/02/2017

  1

  42

  Presentatie FM Day

 • 5 9/02/2017

  WWW.FREESTONE.BE

  Presentatie FM Day

 • 7 9/02/2017

  TBL

  BUILDING & FACILITY REAL ESTATE

  WORKPLACE

  TECHNICAL DUE DILIGENCE ONDERHOUDSTRATEGIE

  NEN2767

  IMPLEMENTATION & MOBILISATION ORGANISATON / CONTRACTS / FMIS / CHANGE / BUILDING COORDINATION

  PROJECT MANAGEMENT

  STAY OR LEAVE

  HUURHERNEGOTIATIE

  OFFICE STRATEGIE WORKING TOMORROW OFFICE CONCEPT, CHANGE & MOBILITY

  MACRO & MICRO SPACE PLANNING LOOK & FEEL EN15221

  FACILITY MANAGEMENT : SITE COORDINATION

  FACILITY STRATEGIE FM ORGANISATIE / FM SOURCING / PROCESS & TECHNOLOGY

  EN15221

  VASTGOEDSTRATEGIE

  SPACE MANAGEMENT: SITE & VERHUISCORDINATIE

  SERVICES DUE DILIGENCE SCHOONMAAKSTRATEGIE

  EN 13549

 • 8 9/02/2017

  7.

  TBL

  FACILITY REAL ESTATE

  WORKPLACE

  FM MANAGER / COORDINATOR

  ONDERHOUD MANAGERS

  IMPLEMENTATIE MANAGERS

  SENIOR/JUNIOR FACILITY MANAGERS

  VERHUISCORDINATOREN/MANAGERS

  PROJECT MANAGERS SPACE

  REAL ESTATE MANAGERS

  DEVELOPMENT MANAGERS VASTGOED

  BOUW CORDINATOREN

  SPACE PLANNERS

  AUTOCAD TEKENAARS

  ASSET MANAGER / PROPERTY MANAGER

 • 9 9/02/2017 Presentatie FM Day

 • 10 9/02/2017

  NEN 2767-1_2017: Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek

  Conditie en Onderhoud van bouw en installatiedelen (afzonderlijke elementen)

  1. Een element heeft een bepaalde conditie (CM) i.f.v. de aanwezige gebreken.

  2. Wat moet je doen om deze conditiescore terug op een aanvaardbaar peil te brengen en welke maatregelen moet je nemen om een bepaalde conditie zo lang mogelijk te handhaven.

  Acties en budgetten brengen we samen in een dynamisch meerjarenonderhoudsplan.

  REWIND

  Presentatie FM Day

 • 11 9/02/2017

  REWIND

  Oud, niet meer van deze tijd,... is geen criterium bij conditiemeten.

  Oud = einde technische levensduur

  Opmerking: deze fotos zijn louter illustratief.

  Presentatie FM Day

 • 12 9/02/2017 Presentatie FM Day

 • 13 9/02/2017

  ONDERHOUD OF RENOVEREN?

  OF

  WAAR LIGGEN DE GRENZEN VAN DE CONDITIEMETING EN DE MOP (MEERJARENONDERHOUDSPLANNING)

  OF

  WAT IS EEN CM WEL, WAT IS HET NIET.

  SCOPE:

  Presentatie FM Day

 • 14 9/02/2017

  Veel vragen over conditiemeten hebben gemeenschappelijke drivers:

  Ons patrimonium is oud, in een slechte staat en wordt quasi niet onderhouden.

  Ons patrimonium is te groot voor de beperkte ploeg mensen en financile middelen

  waarover we beschikken om het goed te kunnen onderhouden.

  We lopen achter de feiten aan en blussen vooral brandjes.

  We willen graag een conditiemeting en een meerjarenonderhoudsplan, in concreet

  willen we graag zicht krijgen op achterstallig onderhoud en hebben we cijfermateriaal nodig

  om (onderhouds en investerings) begrotingen op te maken.

  Graag ook een inzicht in de renovatiekosten van het patrimonium zodat we ons beleid hier

  kunnen op afstemmen.

  En kijken jullie ook eens wat er kan gebeuren op energetisch vlak en of qua brandveiligheid

  alles nog in orde is?

  We staan voor een gigantische opdracht en weten niet hoe we eraan moeten beginnen.

  HELP! ONS PATRIMONIUM

  Presentatie FM Day

 • 15 9/02/2017

  Uit deze vragen volgt een bestek of offertevraag voor het uitvoeren van conditiemetingen en het opmaken van MOPs die bepaalde verwachtingen moet inlossen.

  We stellen bij het lezen van de bestekken vast dat de norm NEN 2767 vaak onvoldoende

  gekend is door de schrijver van het bestek, waardoor

  het bestek een deels foute methodiek of aanpak beschrijft (en oplegt) voor de uitkomst

  die men in gedachten heeft.

  er zaken gevraagd worden die buiten de norm vallen. (gespecialiseerde inspecties)

  men meer verwacht dan wat de norm aanbied. (andere dan onderhoudsbudgetten)

  En uiteraard dat de bestekken of offertevragen voor het uitvoeren van conditiemetingen en

  het opmaken van een MOP zo zijn opgemaakt dat er geen ruimte is voor andere of betere

  oplossingen.

  HELP! ONS PATRIMONIUM

  Presentatie FM Day

 • 16 9/02/2017 Presentatie FM Day

 • 17 9/02/2017

  OPDRACHT [LASTENBOEK] HET OPMAKEN VAN EEN MEERJAREN ONDERHOUDS- EN INVESTERINGSPLAN VOOR HET PATRIMONIUM VAN HET OCMW VAN ...

  Presentatie FM Day

  CASE

 • 18 9/02/2017

  1. Ontwikkelen van een visie op de evolutie van het patrimonium voor de volgende 15 jaar.

  2. Het beleid de nodige informatie verschaffen om gepaste keuzes te maken m.b.t. onderhoud, renovatie en / of herbestemming van haar gebouwen.

  DOEL VAN DE OPDRACHT [LASTENBOEK]

  Presentatie FM Day

  CASE

 • 19 9/02/2017

  1. Stap 1: inventarisatie van de huidige toestand van het gebouw d.m.v. conditiemetingen met strategische beoordeling van het valorisatiepotentieel

  2. Stap 2: Strategische analyse i.f.v. de behaalde resultaten en de beleidsvisie

  3. Stap 3: Onderhouds en investeringsplan, inclusief de te verwachten kosten.

  4. Stap 4: Het aftoetsen van renovatie-opties en/of herbestemmingsmogelijkheden op basis van kwantitatieve en fin. Haalbaarheid met gemotiveerde aanbevelingen . (ingekort)

  STAPPENPLAN [LASTENBOEK]

  Presentatie FM Day

  CASE

 • 20 9/02/2017

  1. Woon en zorgcentra, serviceflats, administratief centrum

  2. Meer- en eengezinswoningen , appartementen, sociale werkplaats/meubeldepot, studios. LOIs e.d.

  3. Bouwjaren zeer uiteenlopend, de grotere complexen (WZC e.d.) zijn het meest recent.

  Onderverdeeld in verschillende percelen

  GEBOUWEN IN SCOPE

  Presentatie FM Day

  CASE

 • 21 9/02/2017 Presentatie FM Day

  Conditiemeting

  Inspectie gebouwen

  Objectieve vaststelling dat veel gebouwen eerder nood hebben aan

  renovatie dan onderhoud.

  In overleg met het OCMW werd beslist

  om van deze gebouwen geen CM

  uit te voeren maar om een inschatting te

  maken van de renovatie kosten.

  INITILE AANPAK CASE

 • 22 9/02/2017

  Stap 1: inventarisatie van de huidige toestand van het gebouw d.m.v. conditiemetingen met strategische beoordeling van het valorisatiepotentieel

  Stap 2: Strategische analyse i.f.v. de behaalde resultaten en de beleidsvisie

  WAAR GING HET MIS (1)

  Presentatie FM Day

  Een conditiemeting is een tactische eerder dan strategische studie en is n van de vele drivers in dit verhaal.

  CASE

 • 23 9/02/2017 Presentatie FM Day

  Onderhoudsbeleid, referentiekader, onderhoudsniveau, afkeurnormen

  Inventaris patrimonium

  Bepalen macro- & microschaal

  conditiemeting (elke 3 5 jaar):

  Behoefteplan, meerjarenplan, meerjarenbudget

  onderhoudsplan, onderhoudsbudget,

  Inspectie.

  Onderhoud (prev. & cur.),

  praktische organisatie

  WAAR GING HET MIS (1) CASE

 • 24 9/02/2017

  WAAR GING HET MIS (2)

  Presentatie FM Day

  1. Een onderhoudsbudget legt acties en budgetten vast om een gebouw in een gewenste staat te behouden. functiebehoud

  Een MOP opmaken van een gebouw klaar om gerenoveerd te worden is weinig zinvol.

  2. Een renovatiebudget is een eenmalige investering dat toelaat om een gebouw opnieuw in een gewenste, meestal vernieuwde, staat te brengen. (PVE) functieverbetering

  Een onderhoudsbudget is in geen geval een renovatiebudget!

  CASE

 • 25 9/02/2017 Presentatie FM Day

 • 26 9/02/2017

  Wat is een MJOP wel, wat is het niet.

  1. Een mjop is geen renovatieplan ook niet als de kosten (budgetten in de MOP) over de verschillende jaren naar voren geschoven worden. Onderhoud = functiebehoud (Objectief) Renovatie = functieverbetering (PVE, subjectief)

  CM & MOP: DOS EN DONTS

  Presentatie FM Day

 • 27 9/02/2017

  Gebrek Actie

  Electrische installatie niet conform In orde brengen conform AREI (natte zone op 30mA)

  CV ketel (mazout) werkt niet meer correct, wisselstukken bestaan niet meer

  CV ketel vervangen door hoogrendementsketel op mazout + onderhoudscontract.

  Houten ramen met enkel glas afgebladderd Schilderen

  Dak lekt aan schoorsteen Nieuwe loodslabben plaatsen

  Parket beschadigd door waterlek Te herstellen

  OBJECTIEF

  Presentatie FM Day

 • 28 9/02/2017

  SUBJECTIEF

  Gebrek Actie

  Electrische installatie niet conform In orde brengen conform AREI + uitbreiding: onvoldoende stopcontacten + meer lichtpunten + installatie domotica systeem.

  CV ketel (mazout) werkt niet meer correct, wisselstukken bestaan niet meer

  Installatie van een condenserende ketel op gas, vervangen radiatoren door convectoren + handdoekdrogers in de badkamer +

  Houten ramen met enkel glas afgebladderd Houten schrijnwerk vervangen door alu ramen met lage u-waarden.

  Dak lekt aan schoorsteen Voor de nieuwe condenserende ketel is geen schoorsteen nodig, af te breken. Dak wordt volledig vervangen + gesoleerd + inrichting zolderkamer + 2 dakvlakvensters, hi