ดอกเบี้ย SMEs ต้องของบฯ...

Click here to load reader

download ดอกเบี้ย SMEs     ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง

of 49

 • date post

  09-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  37
 • download

  4

Embed Size (px)

description

ดอกเบี้ย SMEs ต้องของบฯ จากรัฐเท่าไร เพื่อใช้ตรึง. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการเงิน ( MIF ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หมายเหตุ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ดอกเบี้ย SMEs ต้องของบฯ...

 • SMEs .

  (MIF)

 • 433 .. SMEs Excel SMEs .xls .. 11 2550

 • Types of Loan PricingCost-plus loan pricing . Price Leadership ModelBelow-Prime Market Pricing (The Markup Model) . interbank Risked-based loan pricing

 • (1)

  Adverse Selection

  . AAA C AAA C AAA C . AAA C . . C AAA

 • (1)

  (1) . Rising Earning Volatility (2) .(3) Credit Rating . (4)

 • (2)Risk-Based Pricing (1) Fair Pricing (2) Economic Capital (EC)(3) RAROC (Risk-adjusted Return on Capital)(4) Credit Risk Portfolio Management(5) (6)

 • (1) . (2) . (2.1) (Administration Costs) (2.2) (Capital Costs)

 • (2.2) (2.2.1) Expected Loss(2.2.2) Cost of Capital () () (Capital Structure) Allocated Economic (Equity) Capital Funding Costs

 • Risk-Based Loan Pricing Pricing is Based on Counter-partys Risk Level.

 • Lending Rate (Given Rating) = Administration Costs + Risk-Based Spread

 • Administration Costs Loan

  1. ()

  2. Loan Credit Analysis

 • Risk-Based Spread

  (1) Expected Loss Charges(2) Hurdle Rate Quoted Rate ()(3) Funding Costs

 • (1) Expected Loss Charges

  (1) Exposure at Default (EAD)(2) Recovery Rate (RR)(3) Probability of Default (PD) Credit Rating

  Expected Loss Charges = PD x { EAD x (1-RR) } = PD x { EAD x LGD }Note: LGD = Loss Given DefaultRisk-Based Spread

 • Expected Loss Charges SMEs 1 (1) Exposure at Default (EAD) = 1 (2) Loss Given Default (LFD) = 1.1282%(3) Probability of Default (PD) = 0.1118%

  Expected Loss Charges = 0.001118 x { 1 x 0.011282 }= 12.62 Risk-Based Spread

 • Expected Loss ChargesExpected Loss Charges

  (1) Loan Counter-party (2) Credit Portfolio Default Correlation Concentration Risk-Based Spread

 • (2) Hurdle Rate Quoted RateHurdle Rate Loan Price . .

  Quoted Rate Loan Price . Loan EVA . (1) Comparable Market Rate (2) . Niche Market(3) Risk-Based Spread

 • (3) Funding CostsUses of Fund Loan = Credit Asset Funding Sources of Fund = Debt Long-Termed Bonds + Allocated Economic Equity Capital

  Capital Providers Required Rates of Return

  Required Rates of Return Capital Providers Costs of Fund .Risk-Based Spread

 • Funding Costs (K) Kd = Cost of Debt T = Tax RateKe = Cost of EquityDE = Debt-to-Allocated Equity Ratio Loan

  Risk-Based Spread

 • Funding Costs Funding Costs* = {EC x Ke} + {(1-EC) x Deposit Rate}* WACC Deposits Equity Capital 1 WACC Ke . Unlevered Firm . Funding Cost Capital Cost Long-Term Debt

  Risk-Based Spread

 • Economic Capital (EC) ?

 • Credit Risk Portfolio Model Economic Capital Loan Portfolio. Loan

 • Economic Capital Allocation1. Loan Capital Risk Contribution2. Capital Loans Economic Capital 3. 4. Capital Economic Capital Regulatory Capital

 • Economic Capital Allocation1. Bottom-Up Approach VaR Loan . Allocated EC { Loan j } = Regulatory Capital { Loan j } 2. Top-Down Approach. EC Loan Portfolio InternalCredit Risk Portfolio Model Loan

 • Bottom-Up Approach . Allocated EC { Loan j } = Regulatory Capital { Loan j } . . BIS II

 • Bottom-Up Approach . SMEs Credit Rating 1 Risk Asset = RiskWeight (Given Rating) x AssetSize = 100% x 1 = 1 Minimum Capital-to-Risk Asset = 8.50% Capital = 8.50% x Risk Asset = 8.50% x 1 = 85,000

  Loan 1 EC = 85,000 Debt = 915,000

 • BIS Standardised Approach FIRB AIRB 1. Granular Loan Loan Credit Portfolio ( SMEs) 2. Asymptotic Portfolio N ( 1,000 ) 3. LGD Default Correlation

  1 2 Concentration Risk

 • Concentration Risk

 • Bottom Up Approach . . .1. Regulator

  2. Capital RC > EC

  3. Loan Portfolio BIS Assumptions

  4. EC { Loan j } EC { Port } RC = EC

 • Top-Down Approach. EC Loan Portfolio Credit Risk Portfolio Model Loan

  . Internal Model . Internal Credit Risk Portfolio Model

 • EC { Loan j } EC { Loan j } Loan Portfolio . Loan j (Risk Contribution)

  2 1. Incremental Credit VaR2. Marginal Credit VaR Component Credit VaR

 • Incremental Credit VaR (IVaR)IVaR Credit VaR Credit Portfolio Loan EC

  IVaR { Loan j } = VaR Port j - VaR Port j

  ECIVaR { Loan j } = IVaR { Loan j } EL { Loan j }

 • Incremental Credit VaR (IVaR). 1,000 1. VaR Port j = 800.20 2. VaR Port j = 800.00 3. EL { Loan j } = 0.09

  IVaR { Loan j } = 800.20 - 800.00 = 0.20 ECIVaR { Loan j } = 0.20 0.09 = 0.11 Loan 1 EC = 0.11 Debt = 0.89

 • Incremental Credit VaR (IVaR)1. EC Loan EC K 2. Pricing Adverse Selection Problem Risk Contribution 3. () Risk Contribution

 • Marginal Credit VaR (MVaR)MVaR Credit VaR Loan j

 • Component Credit VaR (MVaR)*CVaR MVaR { Loan j } Loan J

  VaR Positive Homogeneity Coherent Risk Measure * CVaR MVaR Risk Contribution (RC) CVaR VaR { Portfolio } CVaR Component

 • MVaR CVaR Economic Capital Allocation

 • Capital Assumptions . Internal Credit Risk Portfolio Model

 • Internal Model

  1. Monte-Carlo Based Risk Contribution (RC)*2. Analytical RC * RC EC { Loan j } Contribution Loan j RC Risk Sensitivity

 • Distribution Portfolio Loan Loss Smooth Function 1. VaR { Portfolio } Smooth Function Loan j 2. Derivatives

 • ** Gourieroux et al., Sensitivity analysis of value at risk, Journal of Empirical Finance 7, 225-245.

 • 1. Monte-Carlo Based Risk Contribution (RC) Asset Value Model Arvanitis and Gregory, 2001, Credit: The Complete Guide to Pricing, Hedging and Risk Management, RISK Publication, London, pp. 90-98.2. Analytical RC CreditRisk+ Model Tasche, Capital Allocation with CreditRisk+

 • RC

 • RC

 • Funding CostsFunding Costs = {EC x Ke} + {(1-EC) x Deposit Rate} = (0.0896% x 8.24%) + {(1-0.0896%) x 2.27%} = 2.2753% ( 1)

 • = Expected Loss + Operating Costs + Funding Costs = 0.0013% + 3.66% + 2.2753%} = 5.9369%

 • = 232.06 7.74 % 8.00% EP

 • () 341.51 9.90 % 8.00% . EP . 46.51 {=4.83 + 41.68} Required EC 400

 • 289.19 10.0387%. EP 4.83 . Economic Capital

 • . 11 2550