טבלאות פרמקולוגיה קרדיו

download

of 4

 • date post

  15-Aug-2014
 • Category

  Documents
 • view

  646
 • download

  0

Embed Size (px)

description

a table of some common drugs used to treat cardio-vascular disease - in hebrew

transcript

<p> - ,BP=blood pressure, CO=cardiac output, PVR=peripheral vascular resistance, HR=heart rate ..SV=stroke volume, EF=ejection fraction .BP=COPVR. CO=HRSV: 1 , - - 2 , 1&gt; - 2 , - - 2 . , , , . - ( -). . " , , , , , , , , , . = Bioavailability %57 T1/2 = 8-12h %05 bbb 2 . NE NE- CNS - ". - SV. -venous pooling - preload -.SV - ,CNS " Centrally active sympatholy tics</p> <p> " . (Neutral</p> <p>= Bioavailability " " %52 ,DOPA T1/2 = 2h 3/2 -NE )False )transmitter -CNS " reuptake .NE .. -4 6 '. . </p> <p> 4 , Orthostatic Hypotension , 1 . .1 Lipid Neutral ( 2 .), . , . " %53&gt; ,.EF ", , -3 Orthostatic -CHD ,Hypotension, , , , , , , .</p> <p> ,NE NE NE</p> <p> 1-. Labetalol . HR SV 1 - +. PVR 2 Carvedilo , , CO l , , = : 1 " 1:01. - 1 ,PVR ( .) - 2/1( T ). " . " 1 , -Time ,dependant EF . Prazosin</p> <p> T1/24h Vd, -%09 .CNS </p> <p> . .</p> <p>Propranol (ol " ,Nadolol ,Timolol )Pindolol</p> <p> " . , , . , " </p> <p> Atenolol Acebuto )lol --5 :2/1CNS. T .8h , , , </p> <p> " &gt;001, - MI &gt;54,</p> <p>%04 :Bioavailability T1/2: 3-4h</p> <p> 1 1 </p> <p>Metoprol ol</p> <p> ( ,Esmolol</p> <p> . - . NSAID . ( -1 ) - . . ", , ,flushing, , . %09 . . ( ), SA/AV nodes , SA . ( "). , . .AV-node PVR Nifedipin e Dehydro pyrmidi nes</p> <p> , " , , ,</p> <p> "</p> <p> , </p> <p>, ", " -SA/AV , ", , . SA .</p> <p> ", , ,flushing - ( SA-nodal arrest ). . . " ( ) , , . -( bbb) - ,CNS </p> <p>%09 , T1/2=30-50h %08-07 . %09 </p> <p>Amlodipi ne Diltiazem NonDHP</p> <p>Verapami l</p> <p> . '. ", " " (/ ), .." , " . IV ( ) 3 . ,PO 02-5 ( SL(, non-DHP 03 . , , DM . , , . .</p>